Kierunek studiów Technika rolnicza i leśna zajmuje się wykonywaniem zadań inżynierskich skierowanych na potrzeby gospodarki żywnościowej i leśnej. W toku studiów studenci zdobywają wiedzę z dziedziny nauk technicznych, rolniczych i ekonomicznych. Kandydat na studia powinien interesować się rolnictwem, leśnictwem i techniką. Interdyscyplinarny charakter wykształcenia umożliwia absolwentom kierunku Technika rolnicza i leśna, pracę w różnych gałęziach produkcji, a szczególnie tych, które realizują zadania związane z sektorem gospodarki żywnościowej. 

W trakcie studiów:

matematyka, chemia, fizyka, produkcja rolnicza i leśna, technologia żywności, grafika inżynierska, mechanika techniczna, konstrukcja maszyn, nauka o materiałach, elektrotechnika i elektronika, automatyka, technika cieplna i gospodarka energetyczna, pojazdy rolnicze i leśne, maszynoznawstwo rolnicze i leśne, leśnych i przetwórstwa spożywczego, organizacja produkcji rolniczej i usług, zarządzanie i logistyka w przedsiębiorstwie, rachunek kosztów dla inżynierów, matematyka i statystyka, systemy informatyczne, inżynieria wybranych dzieł produkcji, projektowanie systemów technicznych, planowanie infrastruktury technicznej obszarów wiejskich, przetwórstwo spożywcze, eksploatacja maszyn rolniczych;

Po studiach:

Absolwenci znajdą pracę m.in. w:
- w zakładach produkcyjnych, związanych z przemysłem leśnym,
- w gospodarstwach rolniczych,
- zakładach produkcyjnych maszyn rolniczych i leśnych oraz przetwórstwa płodów rolnych,
- na stacjach obsługi i w warsztatach naprawczych maszyn rolniczych,
- w ośrodkach badawczo-rozwojowych,
- w jednostkach samorządu terytorialnego,
- w sektorze energetycznym, jako eksperci planowania infrastruktury energetycznej obszarów wiejskich,
- w nadleśnictwach i administracji leśnej,
- w szkolnictwie zawodowym, średnim i wyższym,
- mogą prowadzić własne działania związane z szeroko rozumianym "agrobiznesem".

 

!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->