Kierunek Techniczne zastosowania Internetu ma celu wykształcenie specjalistów w zakresie przyszłościowych zastosowań Internetu, gdzie tworzą się nowe dziedziny łączące technikę i biznes takie jak "Internet rzeczy". Coraz częściej otaczające nas urządzenia zostają wyposażone w możliwość pobierania z otoczenia i przetwarzania danych oraz możliwość komunikowania się i nawiązywania współpracy przez sieć. Są to np. "inteligentne budynki", telemedycyna, sieci takie jak samochód-samochód czy samochód-infrastruktura, wirtualne laboratoria i wiele innych.


W trakcie studiów:
W toku studiów przekazana zostanie wiedza o czujnikach i sensorach, transmisji i przetwarzania danych danych. Student zdobędzie umiejętność wprowadzania uzyskanych rozwiązań na rynek. Program studiów obejmuje wiele przedmiotów takich jak: Fizyka nośników informacji, Pomiary przez Internet, Algorytmy genetyczne i ich zastosowanie, Systemy telekomunikacyjne, Optotelekomunikacja, Technologie internetowe, Bazy danych i ich aplikacje, Integracja systemów informatycznych, Elektroniczna gospodarka, Zarządzanie innowacjami, Analiza finansowa przedsięwzięć, Zarządzanie przedsięwzięciami.

Po studiach:
Osoba, która ukończy studia będzie posiadała wiedzę i umiejętności, które umożliwią znalezienie pracy w innowacyjnych przedsiębiorstwach działających w warunkach elektronicznej gospodarki opartej na wiedzy. Absolwent będzie przygotowany do czynnego udziału w procesach transformacji gospodarczej w sferze produkcji i usług.

 

!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->