muzyka
Search Keyword:
Total: 17 results found.
Tag: muzyka
Studia na kierunku Musical
Student studiów I st. w równej mierze rozwija swoje umiejętności i wiedzę z zakresu wokalistyki, aktorstwa i sztuk  tanecznych. Absolwent  powinien rozwinąć swój warsztat wokalny, umiejętności aktorskie i taneczne w stopniu pozwalającym na samodzielne przygotowanie ról w dziełach musicalowych. Słuchacz kierunku Musical w równej mierze rozwija swoje umiejętności i wiedzę z zakresu wokalistyki, aktorstwa i sztuk tanecznych. Absolwent  powinien rozwinąć swój warsztat wokalny, umiejętności aktorskie i taneczne w stopniu pozwalającym na samodzielne przygotowanie ról w dziełach musicalowych. W trakcie studiów, słuchacze nabywają umiejętności z zakresu śpiewu, aktorstwa czy tańca, a także uczą sie na temat historii musicalu na przestrzeni lat. Chcesz wiedzieć więcej na temat tego kierunku? Zapoznaj się dalszą częścią artykułu!

Read more

Studia na kierunku Muzykoterapia

Muzykoterapia to nauka, która zajmuje się leczeniem przy użyciu muzyki i jej elementów. Muzyka może mieć wpływ na samopoczucie człowieka, napięcie mięśni, czy na działanie układu pokarmowego i oddechowego. Specjaliści z tej dziedziny opracowują metody, które pozwalają na zastosowanie tych właściwości w praktyce. W czasie trwania studiów przekazywana jest wiedza na temat umiejętności nawiązywania kontaktów z pacjentem przez muzykę i uczenie go komunikowania się z innymi drogą pozawerbalną, za pomocą instrumentu. Jeśli chcesz wiedzieć więcej, czytaj dalej!

Read more

Studia na kierunku Rytmika
Studenci na kierunku Rytmika muszą wykazać się nie tylko dobrym słuchem muzycznym i merytorycznym przygotowaniem (gra na fortepianie, zdolności psychomotoryczne, czy czytanie a vista), ale również powinni mieć odpowiednie cechy predestynujące do późniejszego uprawiania zawodu, czyli otwartość, optymizm, umiejętność pracy z grupą i prowadzenia grupy, pomysłowość i charyzmę. Dodatkowo studenci uczęszczają na zajęcia z harmonii, emisji głosu, pedagogiki, instrumentacji i literatury muzycznej.

Read more

Studia na kierunku Muzyka sakralna (kościelna)
Studia na kierunku Muzyka sakralna mają na celu wykształcenie młodych adeptów sztuki muzycznej w dziedzinach ściśle związanych z twórczością kościelną. W tym celu określone są konkretne wymagania, jakim musi sprostać kandydat na ten kierunek. Idealny kandydat musi przede wszystkim wykazać się znacznymi uzdolnieniami muzycznymi w zakresie gry na organach, a także z pasją podchodzić do muzyki. Studia mają charakter praktyczny, a ich program przewiduje intensywną naukę gry na instrumencie. Chcesz wiedzieć więcej na temat tego kierunku? Czytaj dalej!

Read more

Studia na kierunku Wokalistyka
Osoby, które decydują się na podjęcie studiów na tym kierunku muszą liczyć się z obowiązkiem zdawania egzaminów, które stanowią podstawę kwalifikacji na studia. Oprócz umiejętności wokalnych przyszły student musi wykazać się wiedzą teoretyczną z dziedziny muzyki.

Read more

Studia na kierunku Muzykologia
Muzykologia jest kierunkiem gwarantującym zdobycie gruntownej wiedzy o muzyce, jej historii, estetyce, gatunkach i stylach muzycznych. Kandydaci pragnący podjąć takie studia wykazują się nie tylko słuchem muzycznym i zamiłowaniem sztuki muzycznej, ale i chęcią zdobycia wiedzy teoretycznej poprzez ciężką pracę. Muzykologia dostarcza studentom uniwersalnej wiedzy i umiejętności, które można wykorzystać w ramach pracy jako dziennikarz muzyczny, nauczyciel czy pracownicy instytucji zajmujących się organizacją wydarzeń muzycznych. Chcesz wiedzieć więcej?

Read more

Studia na kierunku Aktorstwo
Robert De Niro uważa, że jedną z zalet aktorstwa jest możliwość przeżywania cudzego życia bez płacenia za nie. Wbrew idealistycznym spojrzeniom, aktorstwo to w dużej mierze rutyna (jeśli będziesz grać w teatrze repertuarowym), czekanie na swoje wejście na plan lub konieczność schowania wielkich ambicji do kieszeni (jeśli trafisz do produkcji telewizyjnych typu telenowela). Jeśli to Cię nie zniechęca - może jednak to właśnie o Tobie będziemy czytać z wypiekami na twarzy w kolorowej prasie, na portalach plotkarskich czy w recenzjach szacownych magazynów.

Read more

Studia na kierunku Kompozycja i teoria muzyki
Studia na kierunku Kompozycja i teoria muzyki pozwalają studentom gruntownie przygotować się do pracy w branży muzycznej. Zdobywają oni wiedzę teoretyczną, która zapewni im miejsce pracy w rożnych instytucjach artystycznych. Dodatkowo, absolwenci mają możliwość pracować twórczo na własną rękę. To studia dla osób, które przejawią talent muzyczny, grają na instrumentach lub śpiewają, ale jednocześnie chciałby zgłębić wiedzę dotyczącą samego tworzenia muzyki rożnych gatunków. Dzięki temu, będą studenci będą mogli samodzielnie komponować i tworzyć własne utwory.

Read more

Studia na kierunku Realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia
Studia przygotowują do podjęcia pracy w świecie produkcji filmowych i telewizyjnych, dlatego od kandydatów wymaga się przede wszystkim kreatywności i twórczego myślenia. Przydatne są udokumentowane osiągnięcia w dziedzinie fotografii oraz talent do nowatorskiego przedstawienia tematu. Studia te dają okazję do spotkania z twórcami, którzy osiągnęli już renomę w świecie filmu. Takie spotkania gwarantują, że zdobywanie wiedzy staje się przyjemnością. Jeśli chcesz wiedzieć więcej na temat prowadzonego kierunku studiów, koniecznie przeczytaj dalszą część!

Read more

Studia na kierunku Jazz i muzyka estradowa
Studia na tym kierunku dają gruntowne wykształcenie z zakresie muzyki estradowej i jazzu. Zakres studiów obejmuje zarówno przedmioty teoretyczne jak i zajęcia praktyczne z gry na instrumencie muzycznym i śpiewu. Kandydaci na ten kierunek powinni odznaczać się dużą wrażliwością artystyczną, odpornością na stres i krytykę. Kierunek ten daje możliwość pracy w wielu instytucjach zajmujących się sztuką muzyczną, dlatego jest on przeznaczony głównie dla tych kandydatów, którzy mają pasję i są przekonani, że swoje życie zawodowe chcą związać z muzyką.

Read more

Studia na kierunku Instrumentalistyka
Studia w zakresie instrumentalistyki to wspaniała przygoda nie tylko artystyczna, ale także intelektualna. Nauka nie ogranicza się jedynie do doskonalenia umiejętności gry na instrumencie. Istotną częścią wykształcenia muzyka jest także ogromna ilość wiedzy z zakresu historii i teorii muzyki. Dla instrumentalisty niezwykle ważna jest znajomość form muzycznych oraz problemów wykonawczych, właściwych dla poszczególnych epok i stylów muzycznych. Tego rodzaju wiedza oraz umiejętności wykonawcze wpisują się bez wątpienia, w profil absolwenta kierunku Instrumentalistka.

Read more

Studia na kierunku Dyrygentura
Kompetencje dyrygenta polegają na odpowiednim przygotowaniu zespołu, wytworzeniu odpowiedniej, twórczej atmosfery oraz zorganizowaniu całej grupy muzyków - wykonawców, w celu osiągnięcia jak najlepszego efektu końcowego. Dlatego właśnie studia te nie są przeznaczone dla osób, które nie potrafią pracować z grupą, są niecierpliwe lub nerwowe. Dodatkowym minusem jest słaby wzrok. Dyrygent w orkiestrze to przede wszystkim przewodnik, który trzyma w ryzach cały zespół, więc z pewnością przydadzą się zdolności przywódcze. Zapraszamy do dalszej lektury!

Read more

Studia na kierunku Historia sztuki
Raczej trudno wyobrazić sobie kandydata, który deklaruje jedynie zdolności do nauk ścisłych, bez cienia zainteresowania humanistyką. Czym różnią się studia w zakresie Historii sztuki, od studiów ogólnohistorycznych? Podczas gdy historia bada minione wydarzenia, związki przyczynowe i skutkowe, które stanowią o sensie faktów historycznych, Historia sztuki zajmuje się obiektami kultury, wytworzonymi w minionych czasach. Oczywiście, tego rodzaju badania nie mogą istnieć w oderwaniu od znajomości realiów epok, w których kształtowały się dane dzieła.

Read more

Zawód z pasją - muzyk, dyrygent
"Zbyt dobrze trafiłam i nie żałuję! Wszystko, co robię w życiu związane jest z muzyką" – rozmawiamy z Martą, absolwentką Akademii Muzycznej i dyrygentką.

Read more

Student Camp- Festival Edition.

W tym roku na studentów szukających pomysłu na spędzenie swoich ostatnich dni wakacji czeka wiele ciekawych propozycji wyjazdowych. Wszystkim rządnym pozytywnej energii do podładowania swoich baterii przed nowym rokiem akademickim polecamy STUDENT CAMP – FESTIVAL EDITION. Tegoroczna edycja odbędzie się w Bułgarii, gdzie kurorty ze względu na swoją atrakcyjność oraz sprzyjający klimat są o tej porze roku jeszcze pełne turystów. Festiwal obfitować będzie w występy znanych artystów zarówno polskiej jak i bułgarskiej sceny muzycznej i będzie mieć formę wymiany kulturowej środowisk studenckich.

Read more

Studia na kierunku Zarządzanie kulturą i mediami
Studia z zakresu Zarządzania kulturą i mediami dostarczają wiedzy zarówno teoretycznej z zakresu podstawowych obszarów kultury: literatury, filmu, muzyki, teatru, historii sztuki, antropologii oraz mediów, jak i praktycznej dotyczącej zarządzania i organizacji kultury w Polsce, jak i marketingu, ekonomiki oraz finansowania kultury i mediów. Istotnym aspektem przygotowania zawodowego jest również ukształtowanie kompetencji niezbędnych do posługiwania się najnowszymi narzędziami medialnymi oraz innowacyjnymi formami przedsiębiorczości w kulturze.

Read more

Studia na kierunku Inżynieria akustyczna
Kierunek Inżynieria akustyczna to studia o charakterze interdyscyplinarnym. Rozwój technologii spowodował, że dla inżynierów akustyki pracy nie brakuje, wręcz są fachowcami niezwykle poszukiwanymi. Absolwenci tego kierunku stają się specjalistami w dziedzinie zarządzania dźwiękiem w najróżniejszych podmiotach. Mogą to być firmy zajmujące się produkcją urządzeń pomiarowych, instytucjach specjalizujących się w ochronie środowiska, szczególnie ochroną przed hałasem, a także produkcji nagrań dźwiękowych i telewizyjnych. Zapraszamy do lektury całego artykułu!

Read more

 

!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->