kulturoznawstwo
Search Keyword:
Total: 13 results found.
Tag: kulturoznawstwo
Wydział Filologiczny UG: jakość w ilości, czyli największa i najlepsza filologia na Pomorzu
Uniwersytet Gdański to największa uczelnia na Pomorzu, studiuje na niej 27285 studentów. Ogromną jej część, bo prawie 1/5, stanowi Wydział Filologiczny Uniwersytetu Gdańskiego. Studiuje tu prawie 5 000 studentów na wszystkich latach, stopniach i trybach studiów. W tym roku dla kandydatów na studia stacjonarne przygotowano aż 2090 miejsc, na studia niestacjonarne zaś 620 miejsc.

Read more

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Gdańskiego: Język w kulturze, kultura w języku!
 Oferta 19 kierunków neofilologicznych, polonistycznych, kulturoznawczych: poznaj naszą specyfikę! Dołącz do nas! www.fil.ug.edu.pl Neofilologia to nauka badająca język i piśmiennictwo jednego z nowożytnych narodów. Na Wydziale Filologicznym możesz studiować 12 kierunków neofilologicznych: amerykanistykę, filologię angielską, filologię germańską, filologię romańską, filologię rosyjską, iberystykę, lingwistykę stosowaną, rosjoznawstwo, sinologię, skandynawistykę, slawistykę oraz prowadzone wspólnie z Wydziałem Historycznym niemcoznawstwo, a także 6 kierunków polonistycznych, kulturoznawczych oraz filologię klasyczną.

Read more

Ruthenica
Studia Ruthenica to unikatowy kierunek, dzięki któremu absolwent otrzyma doskonałą wiedzę na temat Europy Wschodniej, pozna fascynującą duchowość Kościoła Wschodniego, będzie orientować się w wielkiej geopolityce tworzącej się na styku Europy i Azji, będzie dobrym i kompetentnym partnerem dla sąsiadów ze Wschodu. 

Read more

Studia na kierunku Amerykanistyka

Studia na kierunku Amerykanistyka obejmują tematykę związaną ze społeczeństwami i państwami amerykańskimi, funkcjonującymi historycznie i współcześnie na obszarze Ameryki Północnej oraz Ameryki Łacińskiej. Studia te znakomicie rozwijają wiedzę z zakresu historii społeczeństw tych dwóch kontynentów. Oprócz tego studenci odbywają intensywny kurs języka angielskiego. Dzięki temu absolwenci nie tylko mogą się pochwalić znajomością języka obcego, a także wiedzą na temat Ameryki Północnej oraz Ameryki Łacińskiej. Sprawdź więcej informacji!

Read more

Studia na kierunku Wschodoznawstwo
Wschodoznawstwo to kierunek obejmujący swoim zakresem wiedzę z dziedzin: nauk społecznych, politycznych, prawa, ekonomii oraz nauk o kulturze. Łączy w sobie interdyscyplinarną wiedzę specjalistyczną ukierunkowaną na obszary i społeczeństwa Europy Wschodniej, Azji Środkowej i Syberii. Na tych studiach niezbędna jest umiejętność rozpoznawania i analizowania problemów społecznych, politycznych, ekonomicznych, prawnych, kulturowych, etnicznych i religijnych. Ważne jest też zainteresowanie krajami wschodnimi i językiem rosyjskim. Zapraszamy do lektury!

Read more

Studia na kierunku Studia wschodnioeuropejskie
Uczestnik Studiów Wschodnioeuropejskich pozna specyfikę regionu Europy Wschodniej, a także terenów sąsiadujących, a więc ziem w przeszłości należących lub/i poddanych wpływom staropolskim i węgierskim oraz będących przedmiotem rywalizacji imperiów rosyjskiego/radzieckiego, niemieckiego, tureckiego i habsburskiego.   Czynnikami decydującymi oraz uzasadniającymi uruchomienie specjalistycznych (unikatowych) studiów interdyscyplinarnych nad tym obszarem są: specyfika dziejów w okresie nowożytnym i najnowszym; zainteresowanie mocarstw podporządkowaniem tego regionu; różnorodność kultur, religii i wyznań oraz języków wyjątkowo ważnej dla rozwoju komunikacji społecznej i stosunków międzynarodowych; zamieszkiwanie przedmiotowych ziem przez bardzo liczne narody i grupy etniczne o różnym rodowodzie oraz etapie kształtowania własnej tożsamości; skomplikowana tradycja państwowa; złożoność uwarunkowań lokalnych determinujących sytuację poszczególnych ziem w warunkach globalizacji, integracji, regionalizacji; zbieżność losów po upadku systemu biegunowego; oryginalny charakter struktur społecznych, sfery prywatnej, aktywności gospodarczej, ładu aksjologicznego i przestrzeni publicznej. Słuchacz Studiów Wschodnioeuropejskich pozna specyfikę regionu Europy Wschodniej, a także terenów sąsiadujących, a więc ziem w przeszłości należących lub/i poddanych wpływom staropolskim i węgierskim oraz będących przedmiotem rywalizacji imperiów rosyjskiego/radzieckiego, niemieckiego, tureckiego i habsburskiego. To najlepszy wybór dla osób, które mają talent do nauki języków obcych, a także interesują się historią oraz kulturą Europy. Jeśli chciałbyś rozpocząć Studia wschodnioeuropejskie, koniecznie zapoznaj się z dalszą część artykułu!

Read more

Studia na kierunku Kulturoznawstwo
Znawca kultury? Brzmi mało komercyjnie, jednak jeżeli dobrze przyjrzeć się rynkowi pracy, można dojść do ciekawych wniosków. Rozwój inicjatyw kulturalnych, wspieranych przez agendy unijne, rosnące środki na kulturę, sztukę i edukację artystyczną oraz wzmożone działania samorządów i centrów kultury to współczesne tło funkcjonowania kulturoznawców. Przyglądając się bliżej karierom zawodowym, w tym obszarze, można rozpoznać kilka utartych już ścieżek. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o kulturoznawcach na rynku pracy, zapraszamy do dalszej lektury!

Read more

Studia na kierunku Etnologia
Etnologia jest powiązana z etnografią i antropologią kulturową. W zasadzie, nie da się jej wyizolować z wymienionych tu dziedzin wiedzy. Można jednak mówić o pewnych różnicach. Za etnologię uważa się naukę o świecie społecznym, obyczajach i folklorze ludów, które opisywane są w perspektywie cech środowiskowych i kulturowych. Mówiąc w skrócie, praca etnologa polega na zdobywaniu wiedzy o ludziach, których łączą swoiste cechy kulturowe. Jeśli chcesz wiedzieć więcej na temat studiów na kierunku Etnologia, koniecznie zapoznaj się z resztą artykułu!

Read more

Pokaż swój język i zgarnij iPada mini
Języki obce to Twoja pasja? Uwielbiasz poznawać nowe i pogłębiać swoją wiedzę o tych, które już znasz? Fascynują Ciebie inne państwa, ich kultura, tradycja i historia? Jeśli tak, to opowiedz nam o swoich zainteresowaniach w dowolny, wybrany przez siebie sposób i zgarnij iPada mini. Pokaż język, tak jak lubisz!

Read more

Dzień Otwarty Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego
Nie podjąłeś jeszcze decyzji o swojej przyszłości? Wybierz studia filologiczne, neofilologiczne, kulturoznawcze, artystyczne lub menedżerskie na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Masz do wyboru 20 kierunków w niemal 100 specjalnościach! Dołącz do społeczności 5 000 studentów Wydziału! Zapraszamy na Dzień Otwarty, który odbędzie się 19 marca 2014 w godz. 10.00-12.30 na Bałtyckim Kampusie Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Wita Stwosza 55 w Gdańsku Oliwie.

Read more

Podsumowanie rekrutacji na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego
Na Uniwersytecie Gdańskim zakończyła się rekrutacja na najbardziej popularne wśród kandydatów kierunki studiów stacjonarnych I stopnia (licencjat).Wciąż trwa rekrutacja na studia stacjonarne II stopnia i studia niestacjonarne. Ostanie miejsca na I stopień studiów stacjonarnych na Wydziale Filologicznym (link: www.fil.ug.edu.pl) pozostały na 4 spośród 23 kierunków prowadzonych na naszym Wydziale: Slawistyce, Etnofilologii kaszubskiej, Filologii klasycznej oraz Studium Humanitatis – Tradycje Cywilizacji Europejskiej. Na te kierunki rejestrować się można do 13.09 br.

Read more

Studia na kierunku Rosjoznawstwo
Rosjanoznastwo przygotowują specjalistów w zakresie wielopłaszczyznowej współpracy między Polską i Rosją, w szczególności w dziedzinie stosunków politycznych, kulturalnych i oświatowych. To kierunek studiów o charakterze interdyscyplinarnym, który łączy ze sobą intensywną naukę języka obcego, a także zagadnienia związane z historią, literaturą, kulturą, filmem, teatrem, a przede wszystkim stosunkami Polski i Rosji na przestrzeni wieków. Jeśli jesteś zafascynowany Wschodem i chciałbyś wiedzieć na ten temat bardzo dużo- przemyśl wybór tego kierunku.

Read more

Studia na kierunku Etnolingwistyka
Studia na kierunku Etnolingwistyka umożliwiają studentowi uzyskanie unikatowych specjalności w zakresie wiedzy o ogólnych zjawiskach kulturowych wybranego regionu jak i opanowanie przynajmniej dwóch języków, z których jeden miałby charakter "niestandardowy".

Read more

 

!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->