Uczestnik Studiów Wschodnioeuropejskich pozna specyfikę regionu Europy Wschodniej, a także terenów sąsiadujących, a więc ziem w przeszłości należących lub/i poddanych wpływom staropolskim i węgierskim oraz będących przedmiotem rywalizacji imperiów rosyjskiego/radzieckiego, niemieckiego, tureckiego i habsburskiego.
 
Czynnikami decydującymi oraz uzasadniającymi uruchomienie specjalistycznych (unikatowych) studiów interdyscyplinarnych nad tym obszarem są: specyfika dziejów w okresie nowożytnym i najnowszym; zainteresowanie mocarstw podporządkowaniem tego regionu; różnorodność kultur, religii i wyznań oraz języków wyjątkowo ważnej dla rozwoju komunikacji społecznej i stosunków międzynarodowych; zamieszkiwanie przedmiotowych ziem przez bardzo liczne narody i grupy etniczne o różnym rodowodzie oraz etapie kształtowania własnej tożsamości; skomplikowana tradycja państwowa; złożoność uwarunkowań lokalnych determinujących sytuację poszczególnych ziem w warunkach globalizacji, integracji, regionalizacji; zbieżność losów po upadku systemu biegunowego; oryginalny charakter struktur społecznych, sfery prywatnej, aktywności gospodarczej, ładu aksjologicznego i przestrzeni publicznej.
Słuchacz Studiów Wschodnioeuropejskich pozna specyfikę regionu Europy Wschodniej, a także terenów sąsiadujących, a więc ziem w przeszłości należących lub/i poddanych wpływom staropolskim i węgierskim oraz będących przedmiotem rywalizacji imperiów rosyjskiego/radzieckiego, niemieckiego, tureckiego i habsburskiego. To najlepszy wybór dla osób, które mają talent do nauki języków obcych, a także interesują się historią oraz kulturą Europy. Jeśli chciałbyś rozpocząć Studia wschodnioeuropejskie, koniecznie zapoznaj się z dalszą część artykułu!

W trakcie studiów:
PROGRAM NAUCZANIA:A. GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCHTreści kształcenia w zakresie:1. Wiedzy o kulturze, sztuce i literaturze w Europie Wschodniej2. Historii powszechnej najnowszej3. Systemów politycznych4. Stosunków międzynarodowych5. Wiedzy o społeczeństwie, strukturach i procesach społecznych6. Teorii polityki7. Ekonomii8. Wiedzy o narodach i problemach etnicznych w Europie Wschodniej9. Kompetencji językowychB. GRUPA TREŚCI KIERUNKOWYCHTreści kształcenia w zakresie:1. Geografii Europy Wschodniej2. Dziejów Europy Wschodniej3. Wiedzy o systemach prawnych w państwach wschodnioeuropejskich4. Europy Wschodniej w stosunkach międzynarodowych5. Stosunków politycznych w państwach Europy Wschodniej6. Wiedzy o religiach i związkach wyznaniowych w Europie Wschodniej7. Gospodarki w Europie Wschodniej8. Administracji publicznej w państwach wschodnioeuropejskich9. Polityki zagranicznej państw wschodnioeuropejskich10. Polityki wewnętrznej w państwach wschodnioeuropejskich11. Podstawy badań humanistycznych i społecznych PROGRAM NAUCZANIA:
 
A. GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH
Treści kształcenia w zakresie:1. Wiedzy o kulturze, sztuce i literaturze w Europie Wschodniej2. Historii powszechnej najnowszej3. Systemów politycznych4. Stosunków międzynarodowych5. Wiedzy o społeczeństwie, strukturach i procesach społecznych6. Teorii polityki7. Ekonomii8. Wiedzy o narodach i problemach etnicznych w Europie Wschodniej9. Kompetencji językowych
 
B. GRUPA TREŚCI KIERUNKOWYCH
Treści kształcenia w zakresie:1. Geografii Europy Wschodniej2. Dziejów Europy Wschodniej3. Wiedzy o systemach prawnych w państwach wschodnioeuropejskich4. Europy Wschodniej w stosunkach międzynarodowych5. Stosunków politycznych w państwach Europy Wschodniej6. Wiedzy o religiach i związkach wyznaniowych w Europie Wschodniej7. Gospodarki w Europie Wschodniej8. Administracji publicznej w państwach wschodnioeuropejskich9. Polityki zagranicznej państw wschodnioeuropejskich10. Polityki wewnętrznej w państwach wschodnioeuropejskich11. Podstawy badań humanistycznych i społecznych


Czynnikami decydującymi oraz uzasadniającymi uruchomienie specjalistycznych (unikatowych) studiów interdyscyplinarnych nad tym obszarem są: specyfika dziejów w okresie nowożytnym i najnowszym; zainteresowanie mocarstw podporządkowaniem tego regionu; różnorodność kultur, religii i wyznań oraz języków wyjątkowo ważnej dla rozwoju komunikacji społecznej i stosunków międzynarodowych; zamieszkiwanie przedmiotowych ziem przez bardzo liczne narody i grupy etniczne o różnym rodowodzie oraz etapie kształtowania własnej tożsamości; skomplikowana tradycja państwowa; złożoność uwarunkowań lokalnych determinujących sytuację poszczególnych ziem w warunkach globalizacji, integracji, regionalizacji; zbieżność losów po upadku systemu biegunowego; oryginalny charakter struktur społecznych, sfery prywatnej, aktywności gospodarczej, ładu aksjologicznego i przestrzeni publicznej.

W trakcie studiów:

Program nauczania obejmuje m.in.:
Treści kształcenia w zakresie: Wiedzy o kulturze, sztuce i literaturze w Europie Wschodniej, Historii powszechnej najnowszej, Systemów politycznych, Stosunków międzynarodowych, Wiedzy o społeczeństwie, strukturach i procesach społecznych, Teorii polityki, Ekonomii, Wiedzy o narodach i problemach etnicznych w Europie Wschodniej,  Kompetencji językowych
Treści kształcenia w zakresie: Geografii Europy Wschodniej, Dziejów Europy Wschodniej, Wiedzy o systemach prawnych w państwach wschodnioeuropejskich, Europy Wschodniej w stosunkach międzynarodowych, Stosunków politycznych w państwach Europy Wschodniej, Wiedzy o religiach i związkach wyznaniowych w Europie Wschodniej, Gospodarki w Europie Wschodniej, Administracji publicznej w państwach wschodnioeuropejskich, Polityki zagranicznej państw wschodnioeuropejskich, Polityki wewnętrznej w państwach wschodnioeuropejskich, Podstawy badań humanistycznych i społecznych

Po studiach:
Absolwent może znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach ukierunkowanych na współpracę z krajami Europy Wschodniej, w organizacjach pozarządowych, w administracji publicznej na wielu szczeblach. 

 

!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->