Od roku nowego akademickiego 2019/2020 informatyka na Uniwersytecie Gdańskim zostanie wzbogacona o nowy, maksymalnie praktyczny profil studiów. Program studiów został znacznie zmodyfikowany we ścisłej współpracy z pracodawcami branży IT. Najważniejsze wprowadzone zmiany zakładają, że część zajęć będzie prowadzona przez doświadczonych specjalistów z trójmiejskich firm, natomiast połowa wszystkich zajęć będzie miała charakter praktyczny.


wmfii logoInformatyka o profilu maksymalnie praktycznym
Projekt powstał w ramach RPO (Regionalnego Programu Operacyjnego) Województwa Pomorskiego prowadzonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Inwestycja zakłada powstanie budynku Instytutu Informatyki na terenie kampusu UG w Gdańsku Oliwie, a jej zakończenie zaplanowano w drugiej połowie 2019 roku. 15 października ubiegłego roku, z udziałem zaproszonych gości odbyło się uroczyste wmurowanie aktu erekcyjnego.

Studia informatyczne o profilu praktycznym mają na celu przygotowanie absolwentów głównie w charakterze programistów, do pracy w branży IT w rolach związanych z wytwarzaniem oprogramowania. Każdy student podczas trwania programu, odbędzie półroczną praktykę zawodową. Porozumienia zawarte z trójmiejskimi firmami, pomagają studentom znaleźć praktykę zgodną ze swoimi zainteresowaniami i kierunkiem rozwoju.

" - Siatka godzin została zrobiona zupełnie od nowa, z jeszcze większym uwzględnieniem potrzeb pracodawców, niż na profilu ogólno-akademickim. Nowy, praktyczny profil podkreśla, że program całych studiów, a wraz z nim wszystkie przedmioty i sylabusy, został utworzony wspólnie z pracodawcamini i już na pierwszym roku pojawią się zajęcia prowadzone przez przedstawicieli firm - mówi dr Jakub Neumann, Zastępca Dyrektora Instytutu ds. Rozwoju i Promocji Instytutu Informatyki.
Studia dalej prowadzi Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki, a oficjalnym partnerem tego projektu jest firma Kainos - ważny przedstawiciel trójmiejskiej branży IT. Zajęcia będą prowadzone w nowym budynku z nowoczesną infrastrukturą i wyposażeniem.

" - Jako oficjalny partner projektu chcemy udzielić zdecydowanego wsparcia tej inicjatywie. Wpisuje się ona świetnie w plany rozwoju firmy Kainos w Polsce. Dlatego też uczestniczymy w przygotowaniu części programu studiów wokół technologii chmurowych i innych nowoczesnych rozwiązań informatycznych. Nasi pracownicy poprowadzą też część z zajęć z tego zakresu – mówi Szczepan Sakowicz, Członek Zarządu Kainos Polska.
Bez obaw w przyszłość, czyli absolwenci informatyki na UG
Umiejętności absolwentów informatyki o profilu praktycznym, będą skupiały się wokół wiedzy i praktycznych umiejętności związanych z wytwarzaniem oprogramowania. Absolwent będzie wszechstronnie wykształconym programistą, będzie znał wybrane języki programowania, protokoły, narzędzia, biblioteki, frameworki związane z wytwarzaniem i testowaniem współczesnych, webowych aplikacji klasy przemysłowej. Jednocześnie program zakładana solidne podstawy z dziedziny algorytmów, struktur danych, złożoności obliczeniowej i innych, matematycznych koncepcji w informatyce.

Wśród kompetencji studenta informatyki o profilu praktycznym nie zabraknie również nowoczesnych czy przyszłościowych koncepcji i technologii. Absolwent będzie umiał korzystać z zaawansowanych rozwiązań związanych z wirtualizacją, konteneryzacją i innymi technologiami chmurowymi. Będzie także posiadał wiedzę i umiejętności w zakresie wykorzystania narzędzi sztucznej inteligencji. W przygotowaniu i prowadzeniu przedmiotów z powyższych obszarów w sposób szczególny będzie widoczne zaangażowanie specjalistów z firm branży IT.

" - Informatyka o profilu praktycznym idealnie wpisuje się w nasze potrzeby i odpowiada na rosnące zapotrzebowanie rynku – zarówno lokalnie na Pomorzu jak i szerzej – w Europie. Będziemy blisko współpracować z Uniwersytetem Gdańskim przy tym ważnym projekcie. – mówi Witold Bołt z firmy Jit Team.
Szczególny nacisk w procesie kształcenia zostanie położony na pracę grupową w zespołach programistycznych, a także na aspekty związane z prowadzeniem projektu informatycznego. Specjaliści z firm pomogą prowadzić przedmioty z tych firm.

Więcej o kierunku Informatyka na Uniwersytecie Gdańskim tutaj!

 

 

!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->