Brak doświadczenia zawodowego dotyka wszystkich na rynku pracy: zarówno wkraczających na rynek absolwentów, jak i pracodawców, którzy dbają o efektywność swoich kadr. Czy młody człowiek jest w stanie spełnić oczekiwania, łącząc jednocześnie edukację akademicką z pracą zawodową? Tak, ponieważ Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie uruchamia studia o maksymalnie praktycznym charakterze.

WSEI, czyli studia + praktyka = praca


logo wsei granatWspółczesne przedsiębiorstwa i organizacje w większości oparte na wiedzy, wymagają wykształcenia kadr wyróżniających się zarówno wysokimi kwalifikacjami teoretycznymi, zawodowymi, jak również kompetencjami miękkimi, takimi jak przedsiębiorczość, umiejętność adaptacji, elastyczności pracy w zespole nad konkretnymi projektami. Studia dualne, które wprowadza Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie gwarantują wypracowanie w studencie wszystkich tych kompetencji.

W ofercie kształcenia Uczelni na rok akademicki 2019\2020 znajduje się nowa forma kształcenia stacjonarnego - studia dualne. Osoba ucząca się na studiach dualnych część zajęć będzie odbywać na Uczelni przyswajając niezbędną wiedzę akademicką, a równolegle będzie zdobywać wiedzę praktyczną bezpośrednio u pracodawcy. Jest to forma nauki, która z pewnością poprawi jakość kształcenia wpływając na szybszą adaptację studenta w przyszłej pracy zawodowej. Studenci spędzą na praktykach zawodowych u pracodawców w okresie 3 lat od 6 do 9 miesięcy. Program studiów obejmuje niezbędny zakres wiedzy teoretycznej zdobywanej w trakcie wykładów, ćwiczeń i laboratoriów w WSEI przeplatających się z okresami pracy w przedsiębiorstwie. Studia dualne są bezpłatne. Za wszystkie godziny spędzone w trakcie studiów dualnych u pracodawcy student otrzyma wynagrodzenie. Najlepsi mają szansę na stałe zatrudnienie.

Studia dualne pierwszego stopnia będą prowadzone na kierunkach:
- Administracja (Specjalności: „Administracja publiczna” i „Administracja cyfrowa”),
- Finanse i Rachunkowość („Rachunkowość i zarządzanie podatkami”)

Studia dualne drugiego stopnia z kolei, będą prowadzone na kierunkach:
- Zarządzanie (E-biznes & zarządzanie firmą” i „Zarządzanie w sektorze publicznym i pozarządowym”)
- Informatyce („Cyberbezpieczeństwo i administrowanie systemami informatycznymi”, „Programowanie i analiza danych”).

Natomiast studia inżynierskie z dualnym programem studiowania będzie można odbyć na kierunku Informatyka („Programowanie i technologie WEB”, „Sieci i bezpieczeństwo Informacji”).

Studia dualne to obecnie jedna z najbardziej oczekiwanych przez pracodawców form studiowania. Proponowane przez Wyższą Szkołę Ekonomii i Innowacji w Lublinie kierunki studiów zyskują nową, jeszcze lepszą jakość przez nadanie im charakteru większej użyteczności i praktyczności zawodowej, która będzie bardzo mocnym punktem w CV absolwenta, wyróżniającym go na rynku pracy.

Korzyści ze studiów dualnych


Korzyści dla Pracodawców: realny wpływ na rozwój przyszłego pracownika, przystosowanie przyszłego pracownika do stanowiska pracy- oszczędność czasu na wdrażanie go w pierwszych miesiącach pracy, przekazanie know-how firmy sprawdzonej osobie, szansa na pracownika, który na dłużej zwiąże się z firmą, współpraca z renomowaną Uczelnią Wyższą i otoczeniem akademickim.

Korzyści dla Pracowników: skonfrontowanie wiedzy pozyskiwanej na Uczelni z wiedzą potrzebną do wykonywania konkretnych obowiązków, zdobywanie praktycznych umiejętności i zwiększanie swojego doświadczenia zawodowego, możliwość otrzymania stałego zatrudnienia, otrzymasz referencje przydatne podczas poszukiwania innej pracy,

Korzyści dla kandydatów na studia: zdobycie praktycznej wiedzy i doświadczenia od razu po ukończeniu szkoły średniej, wykładowcy to praktycy pracujący w danej branży- poznanie ich środowiska pracy, student już na wczesnym etapie nauki weryfikuje swoje wyobrażenia o przyszłym zawodzie, nieodpłatna możliwość studiowania oraz zdobycia tytułu licencjata, inżyniera, magistra, możliwość otrzymania różnego rodzaju stypendiów, zdobycie wykształcenia wraz z dodatkową unikalną wiedzą z przedsiębiorstwa.

Zasady naboru na studia dualne WSEI


Rekrutacja elektroniczna na rok akademicki 2019/2020 rozpocznie się od 4 maja i potrwa do 31 sierpnia 2019 r. Wystarczy wejść na stronę rekrutacji, wydrukować i wypełnić formularz zgłoszeniowy na studia. Przygotowane dokumenty należy złożyć osobiście lub pocztą do końca sierpnia. Kryteria dodatkowe brane pod uwagę podczas rekrutacji: niepełnosprawność (+1pkt) i obszar wiejski (+1pkt).

Studia są w 100% bezpłatne, ponieważ Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji pozyskała 7,7 mln złotych dofinansowania z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Działania 3.1 Program operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na realizację tej formy kształcenia.

 

!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->