fotonikaKierunek fotonika zostanie otwarty od roku akademickiego 2012/2013 na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej. Daje on szansę zdobycia wykształcenia na miarę XXI wieku.

Program studiów został tak skonstruowany aby dać absolwentom przede wszystkim umiejętności w zakresie projektowania urządzeń optoelektronicznych, systemów obrazujących i algorytmów analizy obrazu. Nacisk położono w nim także na holografię, która w czasie najbliższej dekady może znaleźć przełomowe zastosowania w powiązaniu z techniką cyfrową.

Fotonika to dziedzina techniki ze styku optyki, elektroniki i informatyki. Jej tematyka dotyczy urządzeń, które wykorzystują promieniowanie optyczne, czyli światło, podczerwień lub promienie UV do przynoszenia, magazynowania lub pozyskiwania informacji. Zaletą takich rozwiązań nad elektroniką jest niewątpliwie brak interakcji światła z materiałami niebezpiecznymi a także niezwykła szybkość przenoszenia informacji. Sprawia to, że ewolucja znanej nam techniki będzie podążać w kierunku rozwiązań fotonicznych. Specjaliści z tej dziedziny już dzisiaj są poszukiwani przez koncerny wysokich technologii.

Studia na kierunku fotonika obejmować będą szeroki wachlarz właściwości światła i jego zastosowania w technice. Począwszy od fotografii klasycznej i cyfrowej, obiektywów i teorii aberracji, przez techniki rejestracji i wyświetlania obrazów trójwymiarowych, czujniki światłowodowe, po holografię i projektowanie nowych materiałów fotonicznych, program studiów da absolwentom gruntowną wiedzę i potrzebne umiejętności w każdej dziedzinie współczesnej fotoniki a także, co może ważniejsze, pozwoli projektować nowe rozwiązania i technologie przyszłości.

W programie studiów nie brakuje również zaawansowanych technik programowania zarówno w zakresie symulacji zjawisk fizycznych i parametrów technicznych jak i kontroli urządzeń i systemów optoelektronicznych a także algorytmów rozpoznawania obrazu i kodowania sygnałów. Duża część programu poświęcona zostanie zagadnieniom współczesnej elektroniki wspomaganej komputerowo.

Studia I stopnia na kierunku fotonika prowadzone na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej trwać będą 7 semestrów i zakończą się uzyskaniem tytułu inżyniera. Kontynuacja przygody z fotoniką dla Absolwentów tego kierunku możliwa będzie między innymi na studiach II stopnia na tym samym Wydziale na kierunku Fizyka Techniczna w specjalności fotonika lub informatyka optyczna, które w ciągu 3 semestrów pozwolą uzyskać tytuł zawodowy magistra inżyniera.

 

!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->