Studia na kierunku technologie i systemy bezpieczeństwa. Program, zasady rekrutacji i możliwości pracy.

Studia na kierunku technologie i systemy bezpieczeństwa mają na celu przygotowanie specjalistów do pracy w  jednostkach policji, straży pożarnej, w centrach ratownictwa i służbach ochrony, w sztabach kryzysowych i w zakładach przemysłowych o wysokim stopniu zagrożenia. W obecnych czasach duże prawdopodobieństwo zagrożenia terroryzmem, przestępczością, katastrofami budowlanymi, transportowymi i przemysłowymi wymaga, aby wyszkolona i przygotowana była grupa osób, które potencjalnie mogą szybko podjąć działania na miejscu zdarzenia i umieją ocenić zagrożenia.

Jak wygląda program studiów na kierunku technologie i systemy bezpieczeństwa?

Przedmioty zawarte w programie studiów na kierunku technologie i systemy bezpieczeństwa:

 • Socjologia
 • Psychologia kryzysu
 • Prawo międzynarodowe i krajowe
 • Ratownictwo medyczne
 • Analiza zagrożeń i ryzyka
 • Bezpieczeństwo informacji
 • Bezpieczeństwo środowiskowe
 • Obiekty i systemy infrastruktury krytycznej
 • Bezpieczeństwo przemysłowe i energetyczne
 • Bezpieczeństwo transportu
 • Broń i balistyka
 • Zarządzanie kryzysowe
 • Mechanika analityczna
 • Modelowanie
 • Współczesne materiały inżynierskie
 • Zintegrowane systemy wytwarzania
 • Metody optymalizacji
 • Globalna infrastruktura informacyjna
 • Teoria informacji i kodowania
 • Dźwignice i maszyny robocze
 • Improwizacja i przybliżone szacowanie
 • Techniki przetrwania
 • Środki transportu
 • Ratownictwo techniczne
 • Rekonstrukcja wypadków i katastrof
 • Telemonitoring obiektów i aglomeracji
 • Techniki lokalizacji osób i przedmiotów
 • Fonoskopia i analiza obrazowa
 • Transmisja i rejestracja sygnałów

Porównaj ofertę uczelni

Myślisz o studiach na kierunku technologie i systemy bezpieczeństwa. Sprawdź ofertę uczelni

Perspektywy pracy po studiach na kierunku technologie i systemy bezpieczeństwa:

Absolwent studiów na kierunku technologie i systemy bezpieczeństwa jest przygotowany do podjęcia zatrudnienia jednostkach policji, straży pożarnej, w centrach ratownictwa i służbach ochrony oraz w zakładach pracy o podwyższonym zagrożeniu takich jak porty, rafinerie, platformy wiertnicze.

Koniec artykułu. Może sprawdzisz inne treści?
Studia.pl - kierunki, uczelnie, podyplomowe, opinie, praca po studiach
Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję