Studia na kierunku sport. Program, zasady rekrutacji i możliwości pracy.

Studia na kierunku sport to wyzwanie dla ludzi aktywnych i pełnych energii. Studenci zdobywają umiejętności niezbędne do projektowania, realizowania i kontrolowania procesu treningowego sportowca oraz specjalistyczną wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania organizacją sportową. Słuchacze tego kierunku zyskują ogólną wiedzę interdyscyplinarną z zakresu nauk społecznych, biologicznych i ekonomicznych oraz umiejętności korzystania z niej w pracy zawodowej i życiu, z zachowaniem zasad etycznych.

Jak wygląda program studiów na kierunku sport

Podczas studiów realizowane są bloki tematyczne z dziedzin:

  • anatomii i antropologii,
  • fizjologii i biochemii,
  • psychologii i pedagogiki,
  • ekonomii, zarządzania i marketingu,
  • historii sportu,
  • socjologii sportu,
  • teorii sportu,
  • teorii treningu sportowego,
  • biologicznych uwarunkowań wysiłku w sporcie,
  • zarządzania przedsięwzięciami sportowymi i in.

Porównaj ofertę uczelni

Myślisz o studiach sportowych? sprawdź ofertę uczelni.

Perspektywy pracy po studiach na kierunku sport

Absolwenci kierunku sport mogą znaleźć zatrudnienie w prywatnych i publicznych instytucjach sportowych, np. klubach, związkach, zrzeszeniach i stowarzyszeniach sportowych. Mogą również podjąć pracę w instytucjach samorządowych i państwowych odpowiedzialnych za sport. W szkołach i placówkach oświatowych mogą pracować po zdobyciu uprawnień pedagogicznych.

Koniec artykułu. Może sprawdzisz inne treści?

Sprawdź inne artykuły, które mogą Cię zainteresować

Hotelarstwo, Gastronomia i Turystyka
Redakcja Studia.pl

Zawód: Pilot wycieczek

W branży turystycznej panuje przekonanie, że dobry pilot wycieczek jest na wagę złota – jego zadaniem jest bowiem sprawowanie opieki nad uczestnikami i dbanie o

Czytaj więcej »
Hotelarstwo, Gastronomia i Turystyka
Redakcja Studia.pl

Zawód: Przewodnik turystyczny

Przewodników turystycznych wszyscy znają, ale problem w tym, że jednak nie wszyscy ich kochają, gdyż wiele osób nieodzownie łączy ich profesję z nudnym monologiem wygłaszanym

Czytaj więcej »
Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję