Studia na kierunkach ścisłych są przeznaczone dla osób, które od wczesnych lat szkolnych były zainteresowane takimi przedmiotami jak przyrodą, geografią oraz matematyką, a na późniejszych latach nauki - chemią czy fizyką. Aby studiować tego typu kierunki w języku obcym, należy już na poziomie liceum wykazać się bardzo dobrą znajomością języka angielskiego lub niemieckiego. Wszystkie wykłady oraz ćwiczenia są prowadzone w języku obcym, dlatego kandydaci na te kierunki studiów powinni swobodnie posługiwać się wybranym językiem.

W trakcie studiów:
W zależności od wyboru kierunku, program studiów koncentruje się na wybranej dziedzinie nauk ścisłych. Może to być chemia, fizyka, biotechnologia, ale także ochrona środowiska czy matematyka. Studenci od pierwszych semestrów zdobywają specjalistyczną wiedzę, przeprowadzają eksperymenty, a także zajmują się obliczaniem skomplikowanych zadań. Dodatkowym atutem jest oczywiście możliwość opanowania specjalistycznych zagadnień w języku obcym, co zwiększa szanse na znalezienie pracy w międzynarodowej firmie działającej w przemyśle. Studia ścisłe w języku obcym to także szansa dla absolwentów na znalezienie pracy na całym świecie. Studia w języku obcym to to spore wyzwanie dla studentów tego typu kierunków. Językiem prowadzącym jest tutaj język obcy, co oznacza, że podczas wszystkich zajęć studenci komunikują się z prowadzącym najczęściej w języku angielskim lub niemieckim. Dlaczego warto więc wybrać studia ścisłe w języku obcym?

Po studiach:
Absolwenci kierunków ścisłych prowadzonych w języku angielskim mogą liczyć na większe zainteresowanie międzynarodowych firm działających w sektorze przemysłu, które swoje siedziby posiadają w Polsce. Niezależnie od tego, czy będziesz absolwentem geografii, chemii, a może biotechnologii, znajomość języka obcego na poziomie zaawansowanym, umożliwiającym posługiwanie się nim w pracy, zwiększa Twoje szanse na zatrudnienie. W większości firm działających w na rynku międzynarodowym językiem korporacyjnym jest język angielski, a ukończone studia prowadzone w tym języku gwarantują znalezienie dobrze płatnej i ciekawej pracy.
« WWW »
« WWW »
« WWW »

 

!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->