Studia azjatyckie obejmują w swoim programie całą Azję Wschodnią, ze szczególnym uwzględnieniem Chin - największego i najbardziej znaczącego kraju w regionie. W szerszym zakresie zaprezentowana jest także Japonia, obecnie trzecia gospodarka świata. Studenci uzyskają na tych studiach podstawową wiedzę o krajach Azji Południowo-Wschodniej, takich jak Indonezja, Malezja, Birma, Tajlandia, itd., czyli o krajach muzułmańskich i krajach buddyzmu południowego (Therawada) cywilizacyjnie związanych z Indiami Południowymi. 
Studenci zdobędą również podstawowe informacje o samych Indiach, Bliskim Wschodzie oraz Azji Centralnej. Studia oferują intensywną naukę języka angielskiego oraz praktyczną naukę języka chińskiego od podstaw. W efekcie absolwenci kierunku mogą biegle posługiwać się obydwoma językami, co daje im ogromną przewagę na rynku pracy. Studenci Studiów azjatyckich poznają kultury krajów regionu, ich współczesne problemy i tradycje określające dzisiejszą rzeczywistość, dowiadują się, jak działają służby dyplomatyczne, organizacje międzynarodowe czy biznes azjatycki.

W trakcie studiów:

Przedmioty na Studiach azjatyckich:
- Historia powszechna 1914-1949
- Administracja publiczna
- Analiza wydarzeń międzynarodowych
- Cywilizacja europejska
- Demografia
- Geografia świata
- Historia idei politycznych
- Historia powszechna po 1949r.
- Makroekonomia
- Metodologia ogólna z elementami logiki
- Międzynarodowe prawo publiczne
- Międzynarodowe stosunki gospodarcze
- Mikroekonomia z elementami przedsiębiorczości
- Organizacje międzynarodowe
- Wprowadzenie do stosunków międzynarodowych
- Polityka w Azji w XX i XXI wieku
- Azja i jej regiony we współczesnym świecie
- Cywilizacja chińska
- Historia kręgów kulturowych Eurazji
- Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa w Azji
- Społeczeństwa kręgów kulturowych Eurazji
- Środowiska geograficzne kręgów kulturowych Eurazji

Po studiach:
Absolwenci Studiów azjatyckich znajdą zatrudnienie w sektorze publicznym, samorządzie i administracji państwowej, sektorze finansów i biznesu, firmach marketingowych i agencjach Public Relations, mediach, edukacji, placówkach dyplomatycznych.

 

!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->