Kredyt studencki to jedna z najpopularniejszych form finansowania studiów. Konstytucja dla Nauki, czyli ustawa o szkolnictwie wyższym i nauce, z dniem 1 stycznia 2019 roku zmieniła zasady ubiegania się o kredyt konsumencki. Najważniejszą zmianą jest data złożenia wniosku o kredyt – można go składać w dowolnym momencie roku. Ważne, abyś miał 30 lat, jeżeli jesteś studentem i 35 lat, jeżeli jesteś doktorantem. 


Kredyt studencki stanowi wsparcie dla najbardziej potrzebujących i przeznaczony jest dla osób, których dochód nie przekracza określonego limitu. W roku akademickim 2019/2020 maksymalny dochód na osobę w rodzinie studenta nie przekroczył 2500 netto. 
piggy moneybox with euro cash P9RS5CM

Kredyt studencki:

 • udzielany jest przez banki komercyjne i spółdzielcze lub SKOK, które podpisały z Bankiem Gospodarstwa Kredytowego umowy określające zasady korzystania ze środków z Funduszu Kredytów Studenckich.
 • otrzymać go mogą osoby posiadające status studenta lub doktoranta, czyli posiadające zaświadczenie z uczelni o przyjęciu na studia lub do szkoły doktorskiej i rozpoczną studia przed 25. rokiem życia.
 • osoby wnioskujące muszą posiadać zdolność kredytową i zabezpieczenie spłaty kredytu, którym może być poręczenie rodziców lub Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK).
 • jeżeli poręczycielem spłaty kredytu jest BGK, wówczas pobierana jest prowizja. Jej wysokość uzależniona jest od banku. 
 • kredyt udzielany jest jednorazowo na okres studiów i nie dłużej niż na 6 lat oraz na okres kształcenia w szkole doktorskiej, nie dłuższy niż 4 lata.
 • jest to najtańszy kredyt na rynku, gdyż jego oprocentowanie przez cały okres studiów i do 2 latach po ukończeniu studiów wynosi 0%.
 • wysokość prowizji za udzielenie wynosi od 0% do 5% i uzależniona jest od banku i faktu, czy zdecydujesz się na otwarcie konta.
 • wysokość kredytu to suma wypłaconych miesięcznych transz: w przypadku studentów nie może przekroczyć 60 transz, a w przypadku kształcenia w szkole doktorskie – 40 transz. 
 • kredyt wypłacany jest w comiesięcznych transzach przez 10 miesięcy w roku. To student we wniosku określa wysokość transzy, która może wynosić 400 zł, 600 zł, 800 zł lub 1000 zł. 


Ważne!
W sierpniu i we wrześniu transze nie są wypłacane.

 • spłata kredytu następuje dopiero po 2 latach od ukończenia studiów bądź szkoły doktorskiej. 
 • liczba rat do spłaty kredytu stanowi dwukrotność liczby wypłaconych transz kredytu.
 • za wcześniejszą spłatę kredytu nie jest pobierana prowizja. 


Ważne!
Kredyt studencki może zostać umorzony w części bądź w całości przez bank lub SKOK, jeżeli student ukończył studia w grupie najlepszych absolwentów:

 • 50% umorzenia w przypadku, gdy student ukończył studia lub naukę w szkole doktorskiej wśród 1% najlepszych absolwentów
 • 35% umorzenia w przypadku, gdy student ukończył studia lub naukę w szkole doktorskiej wśród od 1,01% do 5% najlepszych absolwentów
 • 20% umorzenia w przypadku, gdy student ukończył studia lub naukę w szkole doktorskiej wśród od 5,01% do 10% najlepszych absolwentów
 • Umorzenie może nastąpić również w przypadku udokumentowania przez studenta trwałej utraty zdolności do spłaty kredytu oraz trudnej sytuacji życiowej i materialnej. 


#kredytstudencki #studentmoney


dr Iza Gontarek

 

!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->