moneyMniej miejsc na studiach doktoranckich, więcej pieniędzy na stypendia dla najlepszych studentów oraz mniej świadczeń socjalnych. Zmiany, które weszły w życie 1 października dają szansę tym studentom, którzy mogą się pochwalić wysoką średnią. Jest też druga strona medalu – zmniejszy się wsparcie dla studentów z biedniejszych rodzin, którzy dotychczas odbierali stypendium socjalne.


Stypendium rektora dla laureatów olimpiady


O przyjęcie stypendium rektora mogli ubiegać się studenci pierwszego roku studiów licencjackich i inżynierskich, którzy zastali laureatami olimpiady przedmiotowej. Warunek był jeden: przedmiot musiał być zgodny z obszarem wiedzy kierunku studiów. W praktyce oznaczało to, że jeśli student był laureatem olimpiady chemicznej na kierunku lekarskim, mógł liczyć na dodatkowe pieniądze. Jeśli jednak podjął studia na kierunku, w którym nie pojawiają się zagadnienia związane chemią, nie mógł liczyć na przyznanie stypendium. Zmiany, które weszły w życie zakładają, że każdy laureat olimpiady może otrzymać stypendium, niezależnie od przedmiotu i kierunku studiów.


Więcej środków dla najlepszych studentów


Od nowego roku akademickiego będzie więcej pieniędzy dla najlepszych studentów. Na stypendium rektora będzie miało szanse więcej osób, ale zmienią się za to zasady przyznawania pomocy materialnej dla najbiedniejszych studentów. Jeszcze w poprzednim roku akademickim władze uczelni mogły przeznaczyć nie więcej niż 40% przyznawanych środków na stypendia rektora. Od tego roku akademickiego uczelnia ma rozdysponowania 60% pieniędzy, które są przeznaczone na wszystkie stypendia dla studentów. Oznacza to, że więcej pieniędzy dostaną studenci z wysoka średnią i najlepszymi wynikami. Mniej środków będzie za to dla studentów, którzy chcieliby skorzystać z pomocy materialnej.


A co dla doktorantów?


Dotychczas stypendium doktoranckie było przyznawane osobom z najlepszymi wynikami na studiach trzeciego stopnia. Przyznawane wynagrodzenie wynosiło 60% minimalnego wynagrodzenia asystenta naukowego. O przyznaniu świadczeń decyduje:
  • średnia ocen,
  • osiągnięcia naukowe,
  • publikacje naukowe,
  • udział w konferencjach naukowych.

Od nowego roku akademickiego stypendium doktoranckie otrzymana co najmniej połowa doktorantów na studiach stacjonarnych. Zmniejszy się liczba osób przyjmowanych na doktorat. Z kolei ci, którzy na doktorat już się dostaną, będą mieli większą szansę na stypendium. Oznacza to, że doktoranci nie będą musieli podejmować dodatkowej pracy, aby utrzymać się na doktoracie. To spora szansa - w czasie studiów trzeciego stopnia doktoranci będą mogli się skupić tylko na działalności naukowej i pisaniu rozprawy doktorskiej.

Więcej na temat stynedium dla studentów znajdziesz tutaj.

 

!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->