stypendiaObecnie stypendia dla najlepszych pobiera 10% studentów danego kierunku studiów. Rząd postanowił jednak wprowadzić pozornie niewielką zmianę - stypendium przeznaczone byłoby dla 10% najlepszych studentów uczelni. Drobna zmiana czy kolejny krok na drodze do ograniczenia systemu stypendialnego do absolutnego minimum?

Czy zmiana, którą zaproponowało Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, rzeczywiście jest jedynie pozorna? Studenci otwarcie przyznają, że może to doprowadzić do sytuacji, w której tworzone będą ogólnouczelniane rankingi stypendialne bez podziału na kierunki studiów. Brzmi zawile? Posłużmy się zatem krótkim przykładem:
Uniwersytet X prowadzi 20 kierunków studiów, np.: informatykę, fizykę, socjologię, politologię i dziennikarstwo. Czy można porównać skalę trudności takich kierunków? Oczywiście, że nie. Zatem stypendia dla najlepszych studentów mogą przypaść wyłącznie osobom, które studiują "prostsze" kierunki.

MNiSW tłumaczy, że zaproponowana zmiana ma przyczynić się do bardziej sprawiedliwego podziału środków z systemu stypendialnego. Na kierunkach, na których studiowała niewielka liczba osób, otrzymanie stypendium było do tej pory praktycznie niemożliwe. Ostateczna decyzja, co do sposobu przyznawania stypendiów, pozostałaby jednak nadal w rękach rektorów.

Jakie zagrożenia dla żaków niosą proponowane zmiany? Wielu studentów twierdzi, że ministerialne poprawki zostaną wykorzystane przez rektorów do ratowania mniej popularnych kierunków - przyznawano by na nich większą ilość stypendiów. Odbyłoby się to jednak kosztem innych specjalności. Można oczywiście ten problem rozwiązać poprzez wprowadzenie przepisu „minimum 1 stypendium na danym kierunku studiów". Takowych planów nie widać jednak na horyzoncie...
stypendia na pierwszym roku studiów
Niezadowolenie środowiska studenckiego nie bierze się jednak z kosmosu. Przykładowo, na Uniwersytecie Łódzkim student filologii angielskiej potrzebuje średniej min. 4,6, żeby uzyskać stypendium. Jego kolega, który studiuje informatykę, potrzebuje „zaledwie" średniej na poziomie 4,0...

Autor: Miłosz Szkudlarski
Źródło: Hotmoney.pl

 

!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->