phoca thumb s prawoO rok dłużej niż zakładano będzie można bezpłatnie równolegle studiować na dwóch kierunkach studiów! Wszystko za sprawą luki prawnej, którą znaleźli sami studenci. Ministerstwo oficjalnie przystało na proponowaną przez nich interpretację prawa.Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało w czwartek 9 lutego informację o tym, że przychyla się do zaproponowanej przez Parlament Studentów RP interpretacji przepisów art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Przepis ten mówi o kontynuowaniu nauki na studiach wyższych bez konieczności wnoszenia opłat na drugi kierunek studiów stacjonarnych w uczelni publicznej. 

Oznacza to, że student studiów stacjonarnych w uczelni publicznej będzie mógł podjąć od roku akademickiego 2012/2013 naukę równolegle na drugim kierunku bez konieczności wnoszenia opłat aż do końca okresu studiów, z zastrzeżeniem, że decyzja o przyjęciu na te studia została podjęta do końca roku akademickiego 2011/2012. 

Dzięki temu odpłatność za drugi kierunek studiów, która miała obowiązywać od roku akademickiego 2012/2013 została przesunięta na 2013/14. MNiSW swoją decyzję argumentuje faktem, iż to student jest głównym podmiotem systemu szkolnictwa wyższego i to jego perspektywa powinna być rozstrzygająca w przypadku rozstrzygania wszelkich wątpliwości w tym zakresie. 

 Nieprecyzyjny zapis w ustawie znaleźli studenci Uniwersytetu Warszawskiego. 

 

!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->