Socjologia stosowana pojmowana jest jako wykorzystywanie teorii socjologicznej czy też socjologii czystej, teoretycznej do rozwiązywania problemów praktycznych, np. w pracy socjalnej, wychowaniu, resocjalizacji, polityce, zarządzaniu, przemyśle, planowaniu. Socjologia stosowana jest po prostu wiedzą socjologiczną wykorzystywaną do celów praktycznych. Są to studia dla osób zainteresowanych pomocą osobom potrzebującym, które chcą się zaangażować w rozwiązywanie problemów społecznych, socjalnych. Idealny kandydat powinien jednocześnie humanistą i ścisłowcem. Dlaczego?

W trakcie studiów:
Treści programowe na kierunku Socjologia stosowana obejmują takie zagadnienia, jak:
- Antropologia kulturowa
- Procesy ludnościowe
- Historia idei i teorii politycznych w XIX i XX wieku
- Psychologia ogólna
- Podstawy socjologii
- Statystyka
- Technologie informacyjne i komunikacji
- Wstęp do socjologii prawa z elementami nauki o państwie i prawie
- Dynamika zmian współczesnego społeczeństwa polskiego
- Logiczne podstawy nauk społecznych
- Systemy, struktury i procesy społeczne w różnych perspektywach socjologicznych
- Ochrona własności intelektualnej
- Bezpieczeństwo i higiena pracy

Po studiach:
Absolwenci Socjologii stosowanej mają wiedzę teoretyczną i przygotowanie praktyczne do pracy w instytucjach, które zajmują się rozwiązywaniem zjawisk społecznych na poziomie podstawowym (w poradniach i placówkach związanych z problematyką bezrobocia, ubóstwa, narkomanii, bezdomności, ochrony praw dzieci, dyskryminacji ze względu na płeć lub inne cechy położenia społecznego itp.), jak i placówkach zajmujących się diagnozowaniem i rozwiązywaniem tych problemów na poziomie instytucjonalno-strukturalnym.
Absolwenci mogą podjąć pracę w administracji publicznej, krajowych
i międzynarodowych organizacjach III sektora, w mediach, w instytucjach zajmujących się reklamą i public relations, ośrodkach badania opinii publicznej, w instytucjach oświatowo-edukacyjnych, w instytucjach zajmujących się polityką społeczną (na szczeblu centralnym i lokalnym), w podmiotach publicznych i komercyjnych zajmujących się promocją kultury.

 

!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->