Site logo

Kierunek bezpieczeństwo narodowe i wewnętrzne w Rzeszowie

Studia bezpieczeństwo narodowe i wewnętrzne Rzeszów

Gdzie na studia z bezpieczeństwa narodowego i wewnętrznego w Rzeszowie?

Wszystkie studia z bezpieczeństwa narodowego, wewnętrznego w Rzeszowie i na Podkarpaciu

List view

Opinie o studiach z bezpieczeństwa narodowego, wewnętrznego

Poradniki dla przyszłych studentów kierunku bezpieczeństwo narodowe, wewnętrzne w Rzeszowie i na Podkarpaciu. Kierunki bezpieczeństwa państwa okiem ekspertów, studentów, absolwentów i pracodawców.

Bezpieczeństwo
Redakcja Studia.pl

Zarządzanie kryzysowe

W skład zarządzania kryzysowego wchodzą przedsięwzięcia organizacyjne, logistyczne i finansowe, które należy stosować żeby zapobiegać powstawaniu sytuacji kryzysowych. Jest to między innymi zapewnienie sprawności struktur decyzyjnych na wszystkich

Czytaj więcej »

Zobacz inne studia z bezpieczeństwa w Rzeszowie

Szukasz innych studiów kształcących na kierunkach związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa państwa, ludzi, infrastruktury, majątku? Sprawdź wszystkie kierunki studiowania z bezpieczeństwa.

Kierunek bezpieczeństwo narodowe - program studiów, praca, zarobki (film)

Zobacz kierunek studiów w wideopigułce. Dowiesz się najważniejszych informacji: o czym są te studia, czego można się na nich nauczyć, przedmioty w planie zajęć, jakie trzeba mieć predyspozycje do kierunku, z czego można pisać pracę dyplomową, gdzie można znaleźć pracę po studiach. Przejrzyj dokładnie ofertę uczelni, które zachęcają do studiowania bezpieczeństwa narodowego. Zapoznaj się z oferowanymi specjalnościami, szczegółowym programem zajęć, poznaj wykładowców oraz współpracę z potencjalnymi pracodawcami. Ten kierunek może nie tylko stworzyć możliwości budowania kariery, ale i rozwijania pasji oraz poszerzania horyzontów.

Czy warto studiować bezpieczeństwo narodowe, wewnętrzne w Rzeszowie i na Podkarpaciu?

Zastanawiasz się nad studiowaniem kierunku z bezpieczeństwa narodowego, wewnętrznego na uczelni prywatnej lub państwowej? Podpowiadamy, co warto o tym wiedzieć.

Jeśli wahasz się, czy ma sens studiowanie jednego z kierunków związanych z bezpieczeństwem narodowym, bezpieczeństwem wewnętrznym, cyberbezpieczeństwem, inżynierią bezpieczeństwa, to poniższe informacje będą dla Ciebie bardzo interesujące. Zanim przystąpisz do rekrutacji na bezpieczeństwo – dowiedz się o nim więcej. Sprawdź, co to jest bezpieczeństwo, jakie daje możliwości studiowania i pracy dla absolwentów. Kierunki związane z bezpieczeństwem, dostępne są na studiach licencjackich (3 lata), inżynierskich (3,5 roku) oraz na magisterskich studiach uzupełniających (1,5 roku do 2 lat). Bezpieczeństwo to inaczej stan dający poczucie pewności i stabilności. Studia z bezpieczeństwa dotyczą osiągnięciu i utrzymaniu stabilności w działaniu państwa. Przeciwdziałaniu skutkom sytuacji kryzysowych o zasięgu lokalnym, państwowy, czy międzynarodowym. Podczas wykładów i ćwiczeń poznasz obszary wiedzy z zakresu nauk humanistycznych, społecznych, prawa i administracji, ale nie tylko. W programie możesz spodziewać się takich przedmiotów jak.: filozofia, historia, geografia, ekonomia, politologia, wiedza o państwie i prawie, administracja, organizacja i zarządzanie, bezpieczeństwo, zarządzanie kryzysowe, logistyka, międzynarodowe stosunki polityczne i wojskowe.

Na pewno interesuje Cię, jakie kierunki i specjalności z zakresu bezpieczeństwa masz do wyboru. Można je pogrupować ze względu na perspektywy zawodowe, które będziesz mieć po studiach np.: praca w służbach cywilnych: np. jako specjalista ds. bezpieczeństwa w organizacjach zajmujących się bezpieczeństwem obywateli i podmiotów gospodarczych, zespołach ds. reagowania kryzysowego, jednostkach badawczych zajmujących się problematyką bezpieczeństwa, firmach i instytucjach rządowych dbających o ochronę danych wrażliwych w różnego typu,

praca w służbach mundurowych np. jako specjalista w strukturach obronnych w administracji państwowej.

 • Bezpieczeństwo narodowe: Studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe mają charakter interdyscyplinarny i łączą wiedzę z zakresu nauk społecznych, wojskowych, prawnych i ekonomicznych. Celem studiów jest wykształcenie pracowników dla szeroko rozumianego bezpieczeństwa państwa, którzy będą przygotowani do działań w sytuacji kryzysowej i do kierowania działaniami antykryzysowymi. Nauka na kierunku Bezpieczeństwo narodowe koncentruje się na nabyciu umiejętności rozpoznawania i diagnozowania zagrożenia oraz budowaniu programów dotyczących bezpieczeństwa. Dzięki procesowi kształcenia na bezpieczeństwie narodowym student jest przygotowywany do pracy na stanowiskach wymagających gruntownej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, funkcjonowania systemu obronnego państwa, w tym roli i zadań sił zbrojnych w systemach bezpieczeństwa, narodowym i sojuszniczym. Student na Bezpieczeństwie narodowym nabywa umiejętności rozpoznawania i diagnozowania zagrożenia oraz budowania programów związanych z szeroko rozumianym bezpieczeństwem. Uczy się prawidłowego reagowania w sytuacjach kryzysowych jak i dbałości o bezpieczeństwo w ramach profilaktyki zagrożeń w skali gminy, kraju, a także na poziomie międzynarodowym.
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne: Od kilkunastu lat można obserwować zwiększające się zainteresowanie studentów, problematyką bezpieczeństwa wewnętrznego. Odpowiedzią na te potrzeby są studia w zakresie bezpieczeństwa, które cieszą się bardzo dużą popularnością. Czy warto rozważyć poświęcenie kilku lat życia, na edukację w tym kierunku? Z pewnością warto dowiedzieć się czegoś więcej o tym, czym jest bezpieczeństwo wewnętrzne, na czym polega nauka tego obszaru i jakie perspektywy zawodowe ma absolwent bezpieczeństwa. Mówiąc najogólniej, bezpieczeństwo możemy określić jako potrzebę człowieka i społeczności. Daje ono przeświadczenie o pewności istnienia oraz perspektywy jego trwałości. W wypadku omawianego tu kierunku, słowo “wewnętrzne” odnosi się do państwa. Na czym polegają studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne? Słuchacze uczestniczą w wykładach, ćwiczeniach i seminariach. Nierzadko też zapoznają się ze sprzętem używanym przez służby mundurowe, szkolą się w technikach walki wręcz i poznają systemy informatyczne, gwarantujące bezpieczeństwo ludności. Aby zostać specjalistą w zakresie bezpieczeństwa studenci muszą zapoznać się z zagadnieniami związanymi z administracją publiczną, działalnością służb specjalnych i mundurowych, przyswoić sobie zagadnienia dotyczące ruchu drogowego, bezpieczeństwa transportu, psychologii, socjologii, pedagogiki oraz wielu innych dziedzin, ściśle uzależnionych od wybranej specjalności.
 • Inżynieria bezpieczeństwa: Inżynier bezpieczeństwa to zawód, który nie ma zbyt długiej tradycji w katalogu profesji realizowanych w różnych branżach. Czy to znaczy, że do tej pory nikt nie realizował zadań, polegających na projektowaniu i wdrażaniu rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo? Taka wiedza oraz umiejętności wykorzystywane były od zamierzchłych czasów, jednak dopiero w XXI wieku studia w zakresie inżynierii bezpieczeństwa stały się popularne. Inżynieria bezpieczeństwa jest więc kierunkiem studiów, który może zapewnić absolwentom świetną pracę. Studia w zakresie inżynierii bezpieczeństwa są otwartą drogą, dla wszystkich, którzy dysponują świadectwem maturalnym. Dzisiejsze uwarunkowania relacji międzyludzkich i międzypaństwowych, które często w teoriach społecznych określane są jako “społeczeństwo ryzyka” domagają się uporządkowanej refleksji na temat bezpieczeństwa różnych obszarów, takich jak bezpieczeństwo cyberprzestrzeni, kraju, pracy, czy instytucji rządowych. Rekrutacja przebiega, w zależności od uczelni, na podstawie różnorodnych kryteriów. Niektóre uczelnie preferują wyraźnie przedmioty ścisłe, inne historię i wiedzę o społeczeństwie. Niezależnie od wymagań uczelni, zawsze warto się uczyć obu tych obszarów oraz położyć szczególny nacisk na naukę języków obcych. Nie wolno zapominać, że pierwszy człon nazwy studiów ma swoje konkretne znaczenie. Inżynieria jest bowiem dziedziną techniczną, która dzięki osiągnięciom nauk ścisłych jest zdolna projektować i usprawniać procesy o charakterze technicznym. Czy to oznacza, że kierunek ten przeznaczony jest jedynie dla osób pragnących związać się z przemysłem lub wojskiem? Niekoniecznie. Niektóre obszary inżynierii zyskują dość ciekawe odzwierciedlenie w naukach społecznych. Mówi się wszak o inżynierii społecznej lub socjotechnice. Omawiane tu studia to niezwykle szeroki kierunek. Bezpieczeństwo jest bowiem wartością, która musi towarzyszyć rozwojowi i wykorzystaniu bardzo wielu dziedzin. Dyplom inżyniera bezpieczeństwa to zwieńczenie kilkuletnich studiów, w czasie których trzeba opanować wiedzę i umiejętności związane z zapewnieniem, analizą i wdrażaniem różnego typu systemów bezpieczeństwa. Studenci uczestniczą w wykładach i seminariach, bardzo ważną częścią ich nauki są także laboratoria i ćwiczenia.
 • Bezpieczeństwo w biznesie: Studia na kierunku bezpieczeństwo w biznesie mają charakter interdyscyplinarny. Łączą ze sobą wiedzę z zakresu bezpieczeństwa z wiedzą z zakresu biznesu i ekonomii. W trakcie zajęć słuchacz przyswoi wiedzę z zakresu funkcjonowania państwa, nauk społecznych i prawa – istotnych zagadnień w dobie globalizacji. Student ma możliwość spotkania się z ekspertami z dziedziny bezpieczeństwa, których zajęcia mają praktyczny charakter oraz przygotowują do wybranego zawodu.
 • Bezpieczeństwo w administracji: Studia na kierunku bezpieczeństwo w administracji mają charakter interdyscyplinarny. Łączą ze sobą wiedzę z zakresu bezpieczeństwa z wiedzą z zakresu prawa i administracjii. W trakcie zajęć słuchacz przyswoi wiedzę z zakresu funkcjonowania państwa, nauk społecznych i prawa – istotnych zagadnień w dobie globalizacji. Student ma możliwość spotkania się z ekspertami z dziedziny bezpieczeństwa, których zajęcia mają praktyczny charakter oraz przygotowują do wybranego zawodu.
 • Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej: Studia na kierunku bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej przygotowują studentów do pełnienia odpowiedzialnej roli w zapewnianiu bezpieczeństwa i zarządzaniu ryzykiem systemów, układów i urządzeń, które stanowią istotny element funkcjonowania społeczeństwa. Studia mają charakter interdyscyplinarny. Łączą teoretyczną wiedzę z zakresu bezpieczeństwa z kompetencjami inżynierskimi. W zakresie wiedzy inżynierskiej słuchacz zapoznaje się z technicznymi aspektami systemów infrastruktury krytycznej, szczególnie w obszarze energetyki, mechaniki, transportu oraz specjalistycznych instalacji i urządzeń.
 • Bezpieczeństwo jądrowe i radiologiczne: Studia na kierunku bezpieczeństwo jądrowe i radiologiczne mają charakter interdyscyplinarny. Łączą wiedzę z zakresu bezpieczeństwa, matematyki, informatyki, fizyki i chemii. Słuchacz podczas zajęć zdobywa szeroką wiedzę teoretyczną i praktyczną z fizyki i chemii, poszerzoną w zakresie radiochemii i fizyki promieniowania jonizującego. Dodatkowo poznaje aparat matematyczny niezbędny do opisu zjawisk fizycznych i uczy się o wpływie preparatów promieniotwórczych oraz promieniowania jonizującego na organizmy żywe. Student poznaje przepisy prawa oraz technologie informatyczne.
 • Bezpieczeństwo międzynarodowe: Studia na kierunku bezpieczeństwo międzynarodowe skierowane są do wszystkich tych, którzy interesują się szeroko pojętym bezpieczeństwem międzynarodowym, pracą w różnych organizacjach międzynarodowych albo w polskich instytucjach, służbach czy siłach zbrojnych. Program studiów na kierunku bezpieczeństwo międzynarodowe charakteryzuje się wysoką interdyscyplinarnością. Oprócz szerokiej gamy przedmiotów stricte związanych z dyscypliną nauk o bezpieczeństwie oraz nauk o obronności, prezentowana jest studentowi wiedza politologiczna, filozoficzna, kulturoznawcza, socjologiczna, ekonomiczna, dotycząca komunikacji społecznej, dotycząca zarządzania. Studia na kierunku bezpieczeństwo międzynarodowe będą kształcić specjalistów ze szczególnym uwzględnieniem zdolności analitycznych i prognostycznych. Dlatego absolwenci będą potrafili samodzielnie i kreatywnie rozwiązywać problemy oraz analizować ich źródła, zarządzać sytuacjami kryzysowymi, oceniać zjawiska zachodzące w relacjach międzynarodowych,
 • Zarządzanie kryzysowe: Studia na kierunku zarządzanie kryzysowe należą do grupy kierunków studiów z zakresu bezpieczeństwa. Zajęcia mają charakter interdyscyplinarny. Łączą ze sobą wiedzę z zakresu zarządzania, szczególnie w sytuacjach kryzysowych z wiedzą z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego.
 • Obronność państwa: Studia na kierunku obronność państwa są efektem konsultacji środowiska akademickiego z przedstawicielami: gospodarki, administracji lokalnej oraz instytucji i organizacji zajmujących się obronnością i bezpieczeństwem państwa. W trakcie studiów słuchacz zdobywa szerokie umiejętności praktyczne, przy uzyskanej specjalistycznej wiedzy teoretycznej z zakresu studiowanego kierunku, a tym samym zwiększenie konkurencyjności na rynku pracy. Kierunek obronność państwa to studia cywilne.
 • Nauki o policji: Studia na kierunku nauki o policji skierowane są dla osób, które wiążą swoją przyszłość z pracą w policji. Są to studia licencjackie, które kończą się egzaminem na oficera, dzięki czemu absolwent ma szansę otrzymać pierwszy stopień oficerski w korpusie oficerów młodszych Policji. Kandydatem na studia może być osoba, która przeszła pozytywnie dobór do służby w Policji, tj. zostało wobec tej osoby zakończone postępowanie kwalifikacyjne do służby w Policji i została umieszczona na liście kandydatów do służby, zatwierdzonej przez przełożonego właściwego w sprawie postępowania kwalifikacyjnego.
 • Socjologia bezpieczeństwa: Studia na kierunku socjologia bezpieczeństwa mają interdyscyplinarny charakter. Łączą wiedzę socjologiczną z szeroko pojętym bezpieczeństwem. Celem zajęć jest przekazanie słuchaczom wiedzy i przedstawienie podstawowych problemów związanych z socjologicznymi aspektami bezpieczeństwa, a w szczególności rozumienia socjologicznych aspektów szeroko rozumianego bezpieczeństwa i mechanizmów leżących u podstaw zachowań. W trakcie studiów słuchacz zdobędzie wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o bezpieczeństwie i nauk socjologicznych oraz nauk pokrewnych dotyczącą istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji oraz sposobów efektywnego ich rozwiązywania ze znajomością istoty operacyjnego użycia sił do osiągania celów politycznych, społecznych lub gospodarczych.
 • Służby mundurowe: Studia na kierunku służby mundurowe należą do grupy studiów z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego. W trakcie studiów słuchacz zrozumie zasady funkcjonowania i zakres uprawnień służb mundurowych, dbających o bezpieczeństwo państwa, ze szczególnym uwzględnieniem Policji jako największej formacji mundurowej. Dodatkowo zdobędzie wiedzę z zasad działalności operacyjnej służb specjalnych, nauczy się realizować działania w związku z zabezpieczeniem imprez masowych, prowadzić negocjację w sytuacjach kryzysowych, pozna przepisy prawa niezbędne do pracy w służbach mundurowych i instytucjach związanych z bezpieczeństwem państwa.
 • Zarządzanie bezpieczeństwem: Studia na kierunku zarządzanie bezpieczeństwem łączą ze sobą wiedzę z zakresu zarządzania i szeroko pojętego bezpieczeństwa. Studia dedykowane są osobom o dużych zdolnościach przywódczych, które nie boją się podejmować wyzwań. Głównym celem studiów jest przekazanie wiedzy oraz zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie zarządzania bezpieczeństwem, zwłaszcza w sytuacjach kryzysowych, w strukturach administracji rządowej i samorządowej oraz w służbach zajmujących się bezpieczeństwem obywateli i podmiotów życia społeczno-gospodarczego.
 • Bezpieczeństwo zdrowotne i epidemiologiczne: Studia na kierunku bezpieczeństwo zdrowotne i epidemiologiczne mają charakter interdyscyplinarny. Łączą wiedzę meczyną z wiedzą z zakresu bezpieczeństwa. Kierunek ten daje możliwość zdobycia merytorycznej wiedzy oraz przydatnych umiejętności z dziedzin bezpieczeństwa oraz zdrowia. Został on przygotowany w odpowiedzi na problemy współczesnego świata oraz dynamiczny rozwój cywilizacyjny i zagrożenia z niego wynikające. Absolwent po ukończeniu studiów przygotowany będzie do realizacji zadań z zakresu profilaktyki bezpieczeństwa zdrowotnego w jednostkach i instytucjach kształtujących postawy prozdrowotne społeczeństwa oraz koordynacji działań z obszaru bezpieczeństwa zdrowotnego w firmach i instytucjach, realizacji zadań z zakresu udzielania pierwszej pomocy.
 • Bezpieczeństwo państwa: Studia na kierunku bezpieczeństwo państwa mają na celu przekazanie wiedzy i umiejętności utożsamianych ze zrozumieniem procesów zachodzących w państwie i jego otoczeniu w aspekcie militarnych oraz pozamilitarnych przygotowań obronnych i ochronnych państwa. Słuchacz w trakcie studiów uczy się zdobywania i uzupełniania wiedzy związanej z przebiegiem procesów cywilizacyjnych, kulturowych, tożsamościowych oraz społeczno-ekonomicznych, wiążąc jednocześnie zjawiska globalne z ich wpływem na wydarzenia lokalne. Rozumie i zna podstawowe mechanizmy funkcjonowania podmiotów odpowiedzialnych za kształtowanie bezpieczeństwa państwa, zależności ich łączące, systemy, które tworzą. Absolwent jest przygotowany do wykorzystywania swojej wiedzy w pracy zawodowej z zachowaniem zasad prawnych i etycznych.
 • Socjologia grup dyspozycyjnych: Studia na kierunku socjologia grup dyspozycyjnych są przeznaczone dla osób zainteresowanych zagadnieniami podejmowanymi przez nauki społeczne. Im więcej zagrożeń wokół, tym ryzyko wystąpienia kryzysowych sytuacji wzrasta. Jak wyeliminować zagrożenia pokazują studia na kierunku socjologia grup dyspozycyjnych. Charakterystyczną cechą tego kierunku studiów jest nastawione na tematykę bezpieczeństwa. Socjolog grup dyspozycyjnych to osoba, która sprawnie porusza się w świecie nauk społecznych, będąc jednocześnie specjalistą w dziedzinie ochrony państwa i jego obywateli przed negatywnym wpływem rozmaitych zagrożeń. Socjolog grup dyspozycyjnych umie rozpoznać zagrożenia, wie, w jaki sposób je zwalczać lub minimalizować ich skutki. Rynek pracy wykazuje duże zapotrzebowanie na ekspertów w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego. Warto więc zostać studentem kierunku socjologia grup dyspozycyjnych, by zdobyć bardzo przydatną wiedzę i cenne umiejętności. W trakcie studiów będzie można dowiedzieć się jak chronić ludność przed negatywnym wpływem czynników zewnętrznych (powodziami, huraganami, trzęsieniami ziemi, itp.), jak ochraniać najważniejsze obiekty strategiczne w państwie przed atakami z różnych stron, w jaki sposób przeciwdziałać zorganizowanej przestępczości i wszelkiego typu aktom terroru, także tym wykorzystującym najnowocześniejsze zdobycze technologii cyfrowej. Studenci zdobędą też gruntowną wiedzę na temat specyfiki pracy podmiotów trudniących się ochroną ludzi i mienia. Przyjrzą się działaniom policji, wojska, straży, rozmaitym jednostkom ratowniczym, a także organizacjom rządowym i pozarządowym niosącym pomoc potrzebującym. Osoby studiujące socjologię grup dyspozycyjnych będą mogły wziąć udział w praktykach organizowanych w instytucjach samorządowych, resortowych i biznesowych. Forma zajęć praktycznych wykształci umiejętności cenione na rynku pracy.

Studia w Rzeszowie i na Podkarpaciu

Rzeszów – miasto położone w południowo-wschodniej Polsce. Jest to bardzo ważny ośrodek akademicki na studenckiej mapie Polski. Studiuje tu ponad 45 tysięcy studentów, a mury uczelni, w roli absolwentów, opuszcza kilkanaście tysięcy osób. To najważniejszy ośrodek akademicki południowo-wschodniej Polski, w którym można studiować ponad 200 kierunków w formie studiów licencjackich, inżynierskich, jednolitych magisterskich, magisterskich drugiego stopnia lub podyplomowych. Szeroka oferta kierunków na uczelniach państwowych i prywatnych sprawia, że na studia tu decyduje się bardzo wiele osób, nie tylko z lokalnych miejscowości, ale z całej Polski i zagranicy. Miasto posiada nowoczesną infrastrukturę oraz dogodną lokalizację, dzięki czemu poza nauką, można w nim aktywnie spędzać czas wolny. W Rzeszowie i jego okolicach zarejestrowanych jest około 30 tysięcy firm, w których absolwenci mogą rozpocząć swoje kariery. Poza nauką studenci otrzymują ciekawą ofertę spędzania wolnego czasu, między innymi w licznych i pięknych rzeszowskich parkach, których jest kilkanaście. Do najbardziej popularnych należą Park Papieski, Aleja pod Kasztanami w okolicy Zamku Lubomirskich, czy też Ogród Miejski im. Solidarności. Studenci mogą udać się do pobliskich lasów lub też malowniczych miejscowości takich jak Tarnobrzeg, Krosno i Przemyśl. Fani historii i zwiedzania mają do dyspozycji Zamek Lubomirskich, Muzeum Okręgowe, Muzeum Etnograficzne, podziemną Trasę Turystyczną, czy też zabytkowy Rynek. Na tym ostatnim znajdują się liczne restauracje oraz bary. Pod tym kątem oferta Rzeszowa jest w pełni dostosowana do potrzeb studentów. Bliskość Bieszczadów to kolejny atut Rzeszowa. Studiowanie w województwie podkarpackim możliwe jest nie tylko w Rzeszowie. Uczelnie, ich zamiejscowe oddziały lub filie, znajdują się w takich miejscowościach jak: Jasło, Stalowa Wola, Jarosław, Przemyśl, Krosno, Tarnobrzeg, Sanok, Nisko, Przeworsk i Mielec. W nich co roku studiuje około kilku, a nawet kilkunastu tysięcy osób.

Studia podyplomowe z bezpieczeństwa w Rzeszowie i na Podkarpaciu

Gdzie w Rzeszowie i na Podkarpaciu zdobywać wiedzę z różnych obszarów bezpieczeństwa na studiach podyplomowych, kursach, szkoleniach - stacjonarnych i on-line?

Praca po studiach z bezpieczeństwa wewnętrznego i narodowego

Zastanawiasz się, jakie perspektywy pracy po skończeniu kierunków bezpieczeństwo wewnętrzne i narodowe na rzeszowskich i podkarpackich uczelniach?

Jeśli wahasz się, czy ma sens studiowanie jednego z kierunków związanych z bezpieczeństwem narodowym, bezpieczeństwem wewnętrznym, cyberbezpieczeństwem, inżynierią bezpieczeństwa, to poniższe informacje będą dla Ciebie bardzo interesujące. Zanim przystąpisz do rekrutacji na bezpieczeństwo – dowiedz się o nim więcej. Sprawdź, co to jest bezpieczeństwo, jakie daje możliwości studiowania i pracy dla absolwentów. Kierunki związane z bezpieczeństwem, dostępne są na studiach licencjackich (3 lata), inżynierskich (3,5 roku) oraz na magisterskich studiach uzupełniających (1,5 roku do 2 lat). Bezpieczeństwo to inaczej stan dający poczucie pewności i stabilności. Studia z bezpieczeństwa dotyczą osiągnięciu i utrzymaniu stabilności w działaniu państwa. Przeciwdziałaniu skutkom sytuacji kryzysowych o zasięgu lokalnym, państwowy, czy międzynarodowym. Podczas wykładów i ćwiczeń poznasz obszary wiedzy z zakresu nauk humanistycznych, społecznych, prawa i administracji, ale nie tylko. W programie możesz spodziewać się takich przedmiotów jak.: filozofia, historia, geografia, ekonomia, politologia, wiedza o państwie i prawie, administracja, organizacja i zarządzanie, bezpieczeństwo, zarządzanie kryzysowe, logistyka, międzynarodowe stosunki polityczne i wojskowe.

Na pewno interesuje Cię, jakie kierunki i specjalności z zakresu bezpieczeństwa masz do wyboru. Można je pogrupować ze względu na perspektywy zawodowe, które będziesz mieć po studiach np.: praca w służbach cywilnych: np. jako specjalista ds. bezpieczeństwa w organizacjach zajmujących się bezpieczeństwem obywateli i podmiotów gospodarczych, zespołach ds. reagowania kryzysowego, jednostkach badawczych zajmujących się problematyką bezpieczeństwa, firmach i instytucjach rządowych dbających o ochronę danych wrażliwych w różnego typu,
praca w służbach mundurowych np. jako specjalista w strukturach obronnych w administracji państwowej.

Studia na kierunkach z bezpieczeństwa należą do studiów pracochłonnych, jednak niezbyt wymagających. Dziedzina stale się rozwija, dlatego wiedza zdobyta na studiach nie oznacza końca nauki, osoby wiążące swoją przyszłość z wykonywaniem pracy w instytucjach publicznych, politycznych, ochroniarskich czy prowadząc własną działalność gospodarczą muszą być przygotowane na ciągły rozwój i dostosowanie zdobytej wiedzy do zmieniającego się świata. Przyszli specjaliści z zakresu bezpieczeństwa muszą być osobami cierpliwymi z dużą zdolnością analitycznego myślenia. Jeśli chodzi o zatrudnienie, to absolwentów tych kierunków stale poszukują firmy ochroniarskie, instytucje publiczne, polityczne oraz redakcje medialne. Dodatkowo osoby kończące te kierunki znajdą zatrudnienie we wszystkich przedsiębiorstwach na stanowiskach z zakresu ochrony. Absolwent musi wykazywać się umiejętnością kreatywnego myślenia, przewidywania zdarzeń oraz umiejętnością szybkiego podejmowania decyzji i dużą odpornością na stres. Bezpieczeństwo to bardzo ciekawy kierunek, zapewniający różne możliwości zatrudnienia i satysfakcjonujące wynagrodzenie. Należy sobie jednak odpowiedzieć na zasadnicze pytanie – czy ma się wyżej wymienione cechy i umiejętności. Jeśli tak, to rzeczywiście warto spróbować swoich sił w ochronie i bezpieczeństwie.

 • Specjalista z zakresu bezpieczeństwa: W celu zatrudnienia na stanowisku specjalisty ds. bezpieczeństwa należy ukończyć studia kierunkowe takie jak: bezpieczeństwo państwa, narodowe, wewnętrzne, inżynieria bezpieczeństwa, zarządzanie bezpieczeństwem, socjologia bezpieczeństwa. Ukończenie studiów nie daje pewności uzyskania pracy w zawodzie. Bezpieczeństwo to wbrew pozorom dość obszerne i ogólne studia. Absolwenci wybranych specjalności przyjmowani są na preferencyjnych warunkach jako specjaliści ds. bezpieczeństwa do służb mundurowych. Inni zajmują miejsca w organach administracji publicznej, w centrach zarządzania i powiadamiania kryzysowego, a także w licznych organizacjach pozarządowych, których działalność koncentruje się wokół problematyki szeroko rozumianego bezpieczeństwa.
 • Polityk: Wykształcenie z zakresu bezpieczeństwa to dobre przygotowanie do zaangażowania się w życie publiczne. Dzięki dobrej znajomości zasad prawnych rządzących polityką publiczną absolwent studiów z bezpieczeństwa państwa, narodowego i wewnętrznego może robić skutecznie karierę na różnych poziomach aktywności: lokalnej (miejskiej, wiejskiej), gminnej, powiatowej, samorządowej, na szczeblu krajowym i międzynarodowym.
 • Policjant: W celu pracy na stanowisku policjanta należy ukończyć studia na kierunku nauka o policji w Wyższej Szkole Policji. Najczęściej studia te pozwalają na rozpoczęcie kariery oficerskiej w strukturach policji. Aby się tam dostać należy najpierw dostać się do pracy w policji, a następnie złożyć wniosek o studia. Studia ściśle połączone są z wykonywaniem zawodu. To zawód dla ludzi z pasją. Dużo wymagający i dużo dający w zamian. Aby zostać policjantem należy: posiadać polskie obywatelstwo, posiadać nieposzlakowaną opinię, nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, korzystać z pełni praw publicznych, posiadać co najmniej średnie wykształcenie, posiadać odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować, dawać rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych, osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej. Do głównych zadań i obowiązków policjanta należy inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi, wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców.
 • Urzędnik i pracownik instytucji publicznych: Wykształcenie z zakresu bezpieczeństwa to dobre przygotowanie do pracy w administracji publicznej oraz całym sektorze publicznym. Zawód urzędnika można wykonywać kończąc studia z zakresu nauk o bezpieczeństwie takich jak: bezpieczeństwo państwa, bezpieczeństwo wewnętrzne, bezpieczeństwo narodowe i pokrewne. Urzędnicy nie mogą już arbitralnie podejmować decyzji. W procesie projektowania rozwiązań aktywnie uczestniczą przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe i pojedynczy obywatele. W Polsce ten model dopiero raczkuje, ale patrząc na zachodzące przemiany przewiduje się, że z pewnością dalej będzie się rozwijał. Brakuje jednak specjalistów mogących sprawnie zarządzać w nowych realiach. Tu pojawia się szansa dla absolwentów bezpieczeństwa państwa, którzy łączą umiejętności formalne, w tym prawnicze czy ekonomiczne, z właściwym rozumieniem roli społeczeństwa obywatelskiego. Bezpieczeństwo państwa przygotowuje nowy typ urzędnika – specjalisty w zakresie prawa, ale jednocześnie niezwykle otwartego na współpracę z obywatelami, rozumiejącego, że przestrzeń publiczna jest własnością wszystkich i każdy winien mieć wpływ na jej kształt. Otwiera drogę do dobrze płatnych stanowisk.
 • Inżynier bezpieczeństwa: W celu pracy na stanowisku inżyniera ds. bezpieczeństwa należy ukończyć studia kierunkowe z inżynierii bezpieczeństwa. Zdobycie pracy, po ukończeniu studiów na tym kierunku jest bardzo mocno związane ze specjalnością, którą wybrał absolwent. Na szczęście, możliwości jest bardzo wiele, począwszy od bezpieczeństwa teleinformatycznego poprzez różne rodzaje bezpieczeństwa społecznego i narodowego, aż po ochronę danych wrażliwych w różnego typu firmach i instytucjach rządowych. Kluczem do kariery zawodowej jest więc dobra specjalizacja, otwarty umysł i umiejętność wykorzystania swoich atutów. Inżynier bezpieczeństwa podejmuje działania w celu identyfikacji zagrożeń oraz oszacowania, redukcji i monitorowania ryzyka dla zdrowia, życia, mienia i środowiska. Absolwenci tych studiów jako inżynierowie bezpieczeństwa znajdą zatrudnienie w jednostkach wdrażających i eksploatujących systemy bezpieczeństwa. służbach BHP oraz firmach konsultingowych i szkoleniowych. firmach, przedsiębiorstwach i instytucjach na stanowiskach związanych z szeroko rozumianym bezpieczeństwem.
 • Pracownik Ochrony: W celu pracy na stanowiskach związanych z ochroną osób i mienie nie trzeba kończyć żadnych studiów. Jednak możliwość rozwoju i kariery ten fach daje dopiero po ukończeniu studiów kierunkowych z takich kierunków jak: inżynieria bezpieczeństwa, bezpieczeństwo wewnętrzne, narodowe, państwa, służby mundurowe, studia o policji, socjologia grup dyspozycyjnych i pokrewne. Podstawowym obowiązkiem osoby pracującej na tym stanowisku jest zabezpieczenie wybranego obszaru, a także strzeżenie go przed dostępem nieupoważnionych osób, aktami wandalizmu i pożarem oraz wieloma innymi potencjalnie niebezpiecznymi zdarzeniami. Do zadań ochroniarza należy zabezpieczenie firm, sklepów, centrów handlowych, składów towarów, szkół, osiedli mieszkaniowych, działek, parkingów bądź określonego terenu przed wtargnięciem osób niepowołanych czy zakłócających porządek. Jego obowiązkiem jest też zapobieganie włamaniom, awariom, pożarom czy dewastacji, czyli podejmowanie działań zapobiegających przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu
 • Wojskowy: Osoby kończące takie studia jak służby mundurowe lub bezpieczeństwo mogą rozpocząć swoją karierę w służbach mundurowych, np. takich jak wojsko. Studia pozwalają na zdobycie szybkiego awansu, jednak nie są żadnych atutem przy rekrutacji. Pozwalają na zdobycie odpowiedniej wiedzy, która ułatwia zdanie egzaminu. Wojskowi służą ochronie niepodległości państwa i niepodzielności jego terytorium. Zapewniają bezpieczeństwo i nienaruszalność jego granic. Jako podstawowy element systemu obronnego państwa uczestniczą w realizacji polityk: bezpieczeństwa i obronnej.
 • Strażnik graniczny: Osoby kończące takie studia jak służby mundurowe lub bezpieczeństwo mogą rozpocząć swoją karierę w służbach mundurowych, np. takich straż graniczna. Studia pozwalają na zdobycie szybkiego awansu, jednak nie są żadnych atutem przy rekrutacji. Pozwalają na zdobycie odpowiedniej wiedzy, która ułatwia zdanie egzaminu. Straż graniczna jest to formacją przeznaczoną do ochrony granicy państwowej, kontroli ruchu granicznego oraz zapobiegania i przeciwdziałania nielegalnej migracji. Praca w straży granicznej to nic innego, jak ochrona państwowych granic na lądzie oraz na morzu.
 • Służba celna: Osoby kończące takie studia jak służby mundurowe lub bezpieczeństwo mogą rozpocząć swoją karierę w służbach mundurowych, np. takich służba celna. Studia pozwalają na zdobycie szybkiego awansu, jednak nie są żadnych atutem przy rekrutacji. Pozwalają na zdobycie odpowiedniej wiedzy, która ułatwia zdanie egzaminu. Praca polega przede wszystkim na dokonywaniu odpraw podróżnych i towarów, kontroli pojazdów oraz osób czy też obejmowania towarów procedurą celną. Oczywiście może być to również zwyczajna praca biurowa. Urząd Celno-Skarbowy prowadzi kontrolę celno-skarbową, ustala i określa podatki, opłaty i niepodatkowe należności budżetowych, obejmuje towary procedurami celnymi oraz prowadzi walkę z przestępczością ekonomiczną

Praca po studiach w Rzeszowie i na Podkarpaciu

Rzeszów, jako miasto wojewódzkie, jest atrakcyjnym miejscem pod kątem pracy. Zdecydowanie wyróżnia się na tle innych miejscowości w południowo-wschodniej Polsce, dzięki czemu absolwentom dużo łatwiej wejść na rynek pracy. Obecnie stopa bezrobocia w Rzeszowie wynosi 5,6% i jest niższa od średniej krajowej, która przekracza 6% oraz dużo niższa od średniej wojewódzkiej. W całym województwie podkarpackim stopa bezrobocia wynosi 8,5%, dlatego nie dziwi fakt, że bardzo dużo osób decyduje się na studia, a następnie poszukiwanie zatrudnienia w Rzeszowie. W mieście tym zdecydowanie łatwiej znaleźć atrakcyjną pracę, w porównaniu z mniejszymi miejscowościami w regionie. Wielu studentów wchodzi na rynek pracy już w trakcie studiowania i łączy naukę z pracą zarobkową. Do największych pracodawców należą takie firmy jak Pratt & Whitney Rzeszów S.A., Firma Oponiarska Dębica S.A., Asseco Poland S.A, Federal-Mogul Gorzyce Sp. z o.o., Bury Sp. z o.o., Kirchhoff Polska Sp. z o.o., Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. w Mielcu. Do innych atrakcyjnych pracodawców w regionie należą Hamilton Sundstrand Poland Sp. z o.o. w Rzeszowie oraz Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A. GK w Lubzinie. To miejsca, w których bardzo często swoje kariery zawodowe rozpoczynają absolwenci z rzeszowskich uczelni oraz z innych miast województwa podkarpackiego. Firmy te szukają wykwalifikowanej kadry zarządzającej oraz wysokiej jakości specjalistów, na przykład do obsługi systemów informatycznych i marketingu. Rynek pracy w Rzeszowie jest atrakcyjny. Są tu duże firmy, co jest dodatkowym atutem studiowania w tym mieście.

Zawód: Policjant

Policja – stutysięczna formacja czuwająca nad bezpieczeństwem ludzi i porządkiem publicznym. Co należy zrobić i jakie spełnić wymagania by zostać jednym z członków tej służby?

Czytaj więcej »

Jak profiluje się przestępców?

Czy rzeczywisty profiler policyjny ma cokolwiek wspólnego z postaciami w serialach kryminalnych “Mindhunter”, “Minds”, serii “CSI: Kryminalne zagadki”? Kim właściwie jest i jak pracuje? jakich sprawców przestępstw można “namierzyć” w ten sposób? Jakie studia trzeba wybrać, żeby zostać profilerem? O tym jak wygląda codzienność pracy profilera kryminalnego opowiada Jan Gołębiowski, polski psycholog kryminalny, biegły sądowy, wykładowca akademicki autor licznych publikacji

Czytaj więcej »

Zawód: Strażak

Zawód strażaka wiąże się z renomą oraz wszechobecnym szacunkiem. Ich praca to nie tylko gaszenie pożarów, ale również pomoc przy wypadkach drogowych. Sprawdź, co oprócz odwagi, odpowiedzialności i pewności siebie musi posiadać kandydat na stanowisko strażaka.

Czytaj więcej »
Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję