Rybactwo to zespół planowanych i skoordynowanych czynności mających na celu racjonalne gospodarowanie organizmami wodnymi w myśl zasad ekonomii i zgodnie z założeniami ochrony przyrody. Pojęcie to obejmuje rybołówstwo, zabiegi mające na celu utrzymanie zasobów organizmów wodnych oraz chów i hodowlę ryb oraz pozostałych produktów i organizmów wodnych. Kierunek studiów Rybactwo jest przeznaczony dla osób zainteresowanych nowoczesną ochroną środowiska wodnego i gospodarowaniem na terenach chronionych oraz zarządzaniem i kształtowaniem środowiska wodnego.

W trakcie studiów: 

Program studiów na Rybactwie zakłada następujące przedmioty: biologia, mikrobiologia i genetyka, matematyka, fizyka, chemia, biochemia i hydrochemia, anatomia i embriologia ryb, biologia i fizjologia ryb, taksonomia ryb, rozród ryb i wylęgarnictwo, zasady żywienia ryb i gospodarki paszowej, metody chowu i hodowli ryb, choroby ryb i toksykologia, rybactwo na wodach otwartych, prawne i ekonomiczne aspekty rybactwa, ekologia i ochrona wód, doświadczalnictwo rybackie, akwakultura, ochrona środowiska wodnego. 

Po studiach: 

Absolwenci kierunku Rybactwo mogą pracować w laboratoriach badań środowiska, w parkach narodowych, rezerwatach przyrody, wydziałach ochrony przyrody urzędów miejskich, wojewódzkich lub marszałkowskich, Polskim Związku Wędkarskim, czy w regionalnych dyrekcjach ochrony środowiska, a także w administracji państwowej - wydziałach gospodarki środowiska administracji regionalnej, agencjach restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa, lub departamencie rybołówstwa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->