Rolnictwo jest dziedziną działalności człowieka, polegającą na pozyskiwaniu płodów rolnych. Można tu mówić o uprawie roślin oraz hodowli zwierząt. Wraz ze zmianami zachodzącymi w świecie, zmieniło się także rolnictwo. Do racjonalnego uprawiania ziemi oraz hodowli zwierząt z wykorzystaniem specjalistycznych maszyn i preparatów niezbędna jest fachowa wiedza, dlatego studia rolnicze nie są już adresowane do urzędników i przyszłych naukowców, ale do rolników, którzy zarządzają nawet niewielkimi gospodarstwami. Zapraszamy do dalszej lektury artykułu!


Przygotowania do studiów na kierunku Rolnictwo

Osoby, które planują zdobyć indeks dobrych studiów rolniczych, powinny jak najwięcej czasu poświęcić na naukę przedmiotów, które będą miały znaczenie w procesie kwalifikacji kandydatów na studia. Najczęściej jest to biologia, chemia i fizyka. Dobra znajomość zagadnień omawianych w ramach tych przedmiotów okaże się nie tylko kluczem do pozytywnego przejścia rekrutacji, ale także niesamowitą pomocą w czasie pierwszych semestrów studiów. Brak zaległości z tych dziedzin pozwoli poświęcić się w pełni przedmiotom wprowadzającym w kierunek studiów.

Kierunek Rolnictwo

Studia na tym kierunku wiążą się z koniecznością opanowania interdyscyplinarnej wiedzy, dlatego będziesz uczyć się biologii, elementów weterynarii, botaniki, chemii, mechaniki i obsługi maszyn, prawa i administracji oraz unijnych regulacji w zakresie hodowli zwierząt i uprawy roślin. Zajęcia przybierają różne formy. Część z nich to wykłady. W czasie studiów będziesz też uczyć się w ramach ćwiczeń w laboratoriach i pracowniach komputerowych. Będziesz uczestniczyć w seminariach i konwersatoriach z języków obcych.

Zawodowy rolnik na rynku pracy

Większość absolwentów decyduje się na pracę we własnym gospodarstwie rolnym. Dzięki studiom zyskują oni znaczną przewagę nad swoimi konkurentami z regionu w pozyskiwaniu funduszy unijnych, optymalizacji plonów i rozwiązywania problemów administracyjnych. Jeśli osoba, która ukończyła rolnictwo nie zamierza pracować na roli, może ubiegać się o jeden z wielu etatów w urzędach, agencjach i instytucjach świadczących pomoc rolnikom. Inną drogą jest wybór ścieżki naukowo-dydaktycznej i rozpoczęcie pracy nad doktoratem.

 

!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->