Rekrutacja na rok akademicki 2016/2017: Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

1 czerwca UPH rozpocznie rekrutację na studia I oraz II stopnia prowadzone w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Uczelnia przygotowała dla tegorocznych kandydatów 22 kierunki studiów i blisko 50 specjalności na czterech wydziałach: Wydziale Nauk Ścisłych, Wydziale Przyrodniczym, Wydziale Nauk Ekonomicznych i Prawnych oraz Wydziale Humanistycznym.

Dlaczego warto studiować na UPH?
Społeczność akademicka UPH to pełni pasji wykładowcy, pod których skrzydłami, studenci rozwijają swoje talenty i zainteresowania. Najbardziej aktywni studenci mogą otrzymać stypendia rektora oraz stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Na UPH działa niemal 30 kół naukowych, które skupiają studentów chętnych by odkrywać niepoznane dotychczas głębiny nauki. W ramach koła naukowego można poznać ciekawych ludzi, nawiązać kontakty, a także uczestniczyć w wyjazdach badawczych, konferencjach, stażach naukowych i praktykach za granicą – w ramach programu Erasmus+.

Uniwersyteckie Centrum Sportu i Rekreacji oferuje możliwość aktywności w wielu sekcjach sportowych oraz reprezentowanie Uczelni w mistrzostwach akademickich i zawodach w kraju i za granicą. Warto w tym miejscu dodać, że medale zdobywają również studenci z niepełnosprawnościami! Organizowane są ponadto obozy sportowo-szkoleniowe i turystyczne, letnie i zimowe, a Ośrodek Jeździecki zaprasza wszystkich zainteresowanych na biegi myśliwskie, zawody rekreacyjne, obozy jeździeckie oraz naukę jazdy konnej.

Nie mieszkacie w Siedlcach? Nic nie szkodzi, gdyż znajdą się dla was miejsca w czterech nowoczesnych akademikach z zapewnionym, bezpłatnym dostępem do Internetu. Wszystkie nasze budynki są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

By łatwiej było Wam znaleźć się na rynku pracy, możecie skorzystać z pomocy uczelnianego Biura Karier, które organizuje szkolenia i warsztaty dla studentów i absolwentów, udziela porad dotyczących poszukiwania pracy, staży i praktyk oraz kompletowania dokumentów aplikacyjnych, a także zaprasza do udziału w pasjonujących konkursach, w tym Międzywydziałowych Igrzyskach Kariery.

Szczegóły znajdziecie tutaj: rekrutacja, życie studenckie oraz programy kształcenia na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach

Koniec artykułu. Może sprawdzisz inne treści?
Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję