Na kierunku Recykling materiałów studenci uczą się przygotowywania odpadów do ponownego użycia i ich zagospodarowania przy użyciu nowoczesnych technologii recyklingu. Poznają również zasady projektowania i przetwarzania produktów recyklingu w materiały konstrukcyjne, a także odzyskiwania energii zawartej w odpadach, które nie poddają się recyklingowi.Uczą się też tworzenia dokumentacji z zakresu gospodarki odpadami oraz stosowania odpowiednich metod do odzysku lub unieszkodliwienia odpadów.

W trakcie studiów:

Program studiów na kierunku Recykling materiałów zawiera takie przedmioty, jak:
- Rewitalizacja w polityce Unii Europejskiej
- Współczesne trendy i tendencje w rozwoju i rewitalizacji
- Gospodarka kreatywna
- Rozwój zrównoważony
- Środowiskowo-techniczne aspekty rewitalizacji
- Europejskie programy i projekty rewitalizacji
- Mechanika techniczna i wytrzymałość materiałów
- Termodynamika procesowa i techniczna
- Surowce wtórne
- Podstawy recyklingu materiałów metalicznych
- Technologie przeróbki plastycznej metali
- Podstawy recyklingu materiałów niemetalicznych
- Urządzenia elektrotechniczne w procesach recyklingu.

Po studiach:
Absolwent Recyklingu materiałów będzie mógł podjąć zatrudnienie w:
- administracji publicznej,
- stacjach demontażu samochodów wycofanych z eksploatacji,
- firmach przerabiających zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny (m.in. komputery, telefony komórkowe, akumulatory i baterie),
- firmach, które odzyskują z odpadów metale szlachetne,
- przemyśle opakowań,
- hutach metali;
- hutach szkła;
- jednostkach projektowych urządzeń do recyklingu;
- w jednostkach naukowo-badawczych i konsultingowych.

 

!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->