Site logo

Ranking studiów prawniczych 2024

W oczekiwaniu na ranking studiów prawniczych 2024(czerwiec 2024) gazety prawnej i rzeczpospolitej warto przeanalizować wyniki plebiscytu z ostatnich kilku lat. Chociaż zmiany nie są znaczne i bardzo często ścisła czołówka wymienia się o jedno, dwa miejsca to są to dla uczelni kwestie prestiżowe.

Najlepsze w Polsce studia prawnicze w 2023 roku prowadzą uczelnie publiczne i prywatne z Warszawy, Krakowa, Wrocławia, Poznania oraz Gdyni. Tak wynika z XIV Rankingu Wydziałów Prawa Dziennika Gazety Prawnej oraz Rankingu Wydziałów Prawa 2023 przygotowanego przez Rzeczpospolitą. Całkiem dobrze wypadło także prawo na uczelniach z Łodzi, Poznania, Gdańska i Białegostoku.

Przed każdym nowym rokiem akademickim redakcje Dziennik Gazeta Prawna oraz Rzeczpospolita tworzą kolejne edycje rankingu wydziałów prawa i administracji na polskich uczelniach publicznych i niepublicznych. Dzięki temu przyszli studenci mogą odpowiedzieć sobie na kilka ważnych pytań — gdzie warto studiować prawo? Czy wybrać studia prawnicze na uczelni państwowej, czy może prywatnej? W przypadku obu rankingów uczelnie dzielone są na dwie grupy — szkoły wyższe publiczne oraz uczelnie niepubliczne. Ranking wprost ocenia kilka kryteriów, które mogą pomóc Ci z wyborem konkretnej uczelni.

Ranking studiów prawniczych za rok 2023 został opublikowany przez Dziennik Gazetę Prawną oraz Rzeczpospolitą.

Które wydziały prawa są najlepsze?

W rankingu DGP po raz kolejny nacisk położony był na kategorie: kadra (liczba doktorów prawa, liczba grantów badawczych, liczba publikacji naukowych), jakość i warunki kształcenia (wyróżnienia i nagrody zewnętrzne, liczba konferencji organizowanych przez wydział, liczba działających stowarzyszeń, samorządów, kół studenckich), wymogi stawiane studentom i jakość absolwentów (obowiązkowe praktyki w sądach, aktualna ocena PKA, liczba godzin ćwiczeń) oraz zdawalność na aplikację radcowską. 

Na trochę inne kwestie zwracają uwagę twórcy rankingu RP. Rzeczpospolita co roku zwraca uwagę na trzy główne kategorie: potencjał naukowy (rozwój kadry, uprawnienia habilitacyjne i doktorskie), jakość kształcenia (zdawalność na aplikację, kandydaci na jedno miejsce, praktyka zawodowa) i współpraca z zagranicą (mobilność studentów, studenci cudzoziemcy). Cały ranking opracowywany jest na podstawie danych Ośrodka Przetwarzania Informacji Państwowego Instytutu Badawczego. Rzeczpospolita w ramach Rankingu Wydziałów Prawa przygotowuje także ranking uczelni, które najlepiej przygotowują do egzaminów na aplikacje prawnicze.

Chcesz studiować prawo?

Sprawdź ofertę wydziałów prawa z całej Polski

Najlepsze studia prawnicze w Polsce 2023 – uczelnie państwowe

Zwycięzcy XVII Rankingu Wydziałów Prawa Dziennika Gazety Prawnej:

 1. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego
 2. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
 3. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 4. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 5. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 6. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

W rankingu DGP uczelni publicznych czołowe miejsca zajmują uczelnie z dużych ośrodków takich jak Warszawa, Kraków, Wrocław czy choćby Gdańsk. W 17. rankingu stworzonym przez Dziennik Gazeta Prawna (DGP) obyło się bez wielu zmian, kilka uczelni zamieniło się miejscami.

Zwycięzcy XXII Rankingu Wydziałów Prawa Rzeczpospolitej:

 1. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego
 2. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 3. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
 4. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego
 5. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 6. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego
 7. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Według najnowszego rankingu Rzeczpospolitej bez zmian na pierwszych miejscach – Uniwersytet Jagielloński oraz Uniwersytet Warszawski. W pierwszej siódemce na miejscu 4 i 5 miejscami zamieniły się uczelnie z Poznania i Gdańska. Na podium rankingu jest też Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Zwycięzcy Rankingu Wydziałów Prawa Rzeczpospolitej – potencjał naukowy:

 1. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego
 2. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
 3. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu w Białymstoku
 4. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 5. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Najlepsze studia prawnicze w Polsce 2023 – uczelnie prywatne

Zwycięzcy XVII Rankingu Wydziałów Prawa Dziennika Gazety Prawnej:

 1. Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 2. Akademia Kujawsko-Pomorska w Bydgoszczy
 3. Akademia Leona Koźmińskiego (ALK) w Warszawie
 4. Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu
 5. Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

W kategorii uczelni niepublicznych po raz kolejny prym wiodą placówki z Warszawy. Wśród uczelni niepublicznych w XVII. rankingu, Akademia Kujawsko-Pomorska w Bydgoszczy awansowała na drugie miejsce kosztem Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Zwycięzcy XXII Rankingu Wydziałów Prawa Rzeczpospolitej:

 1. Akademia Leona Koźmińskiego (ALK) w Warszawie
 2. Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 3. Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
 4. SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
 5. Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

W aktualnym zestawieniu Wydziałów Prawa według Rzeczpospolitej wśród uczelni prywatnych bez zmian w pierwszej trójce. Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie utrzymała pierwszą pozycje. Na miejscu drugim Łazarski, a tuż za nimi Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

Zwycięzcy Rankingu Wydziałów Prawa Rzeczpospolitej – potencjał naukowy:

 1. Akademia Leona Koźmińskiego (ALK) w Warszawie
 2. Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
 3. SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
 4. Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 5. Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Warszawie

Najlepsze studia prawnicze w Polsce 2022 – uczelnie państwowe

Zwycięzcy XVI Rankingu Wydziałów Prawa Dziennika Gazety Prawnej:

 1. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego
 2. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
 3. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 4. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 5. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego
 6. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 7. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

W rankingu DGP uczelni publicznych czołowe miejsca zajmują uczelnie z dużych ośrodków takich jak Warszawa, Kraków, Wrocław czy choćby Gdańsk. W 16. rankingu stworzonym przez Dziennik Gazeta Prawna (DGP) obyło się bez wielu zmian, kilka uczelni zamieniło się miejscami.

Zwycięzcy XXI Rankingu Wydziałów Prawa Rzeczpospolitej:

 1. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego
 2. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 3. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
 4. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 5. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego
 6. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego
 7. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Według najnowszego rankingu Rzeczpospolitej dwie pierwsze uczelnie zamieniły się miejscami – Uniwersytet Jagielloński oraz Uniwersytet Warszawski. Zaskoczeniem może okazać się pozycja Uniwersytetu Gdańskiego, który awansował w najnowszym rankingu na pozycję piątą. Na podium rankingu jest też Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Zwycięzcy Rankingu Wydziałów Prawa Rzeczpospolitej – potencjał naukowy:

 1. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego
 2. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 3. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
 4. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 5. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu w Białymstoku

Najlepsze studia prawnicze w Polsce 2022 – uczelnie prywatne

Zwycięzcy XVI Rankingu Wydziałów Prawa Dziennika Gazety Prawnej:

 1. Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 2. Akademia Leona Koźmińskiego (ALK) w Warszawie
 3. Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
 4. Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu
 5. Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

W kategorii uczelni niepublicznych po raz kolejny prym wiodą placówki z Warszawy. Wśród uczelni niepublicznych w XVI. rankingu, uczelnie z pierwszej trójki zachowały swoje pozycje względem XIII edycji rankingu.

Zwycięzcy XXI Rankingu Wydziałów Prawa Rzeczpospolitej:

 1. Akademia Leona Koźmińskiego (ALK) w Warszawie
 2. Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 3. Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
 4. SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
 5. Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

W aktualnym zestawieniu Wydziałów Prawa według Rzeczpospolitej wśród uczelni prywatnych bez spektakularnych zmian w pierwszej trójce. Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie utrzymała pierwszą pozycje. Na trzecie miejsce wysunęła się Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

Zwycięzcy Rankingu Wydziałów Prawa Rzeczpospolitej – potencjał naukowy:

 1. Akademia Leona Koźmińskiego (ALK) w Warszawie
 2. Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
 3. SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
 4. Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 5. Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Warszawie

Najlepsze studia prawnicze w Polsce 2021 – uczelnie państwowe

Zwycięzcy XV Rankingu Wydziałów Prawa Dziennika Gazety Prawnej:

 1. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego
 2. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 3. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 4. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
 5. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego
 6. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 7. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego

W rankingu DGP uczelni publicznych czołowe miejsca zajmują uczelnie z dużych ośrodków takich jak Warszawa, Kraków, Wrocław czy choćby Gdańsk. W 15. rankingu stworzonym przez Dziennik Gazeta Prawna (DGP) obyło się bez wielu zmian, kilka uczelni zamieniło się miejscami.

Zwycięzcy XX Rankingu Wydziałów Prawa Rzeczpospolitej:

 1. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 2. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego
 3. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
 4. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego
 5. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 6. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 7. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie

Według najnowszego rankingu Rzeczpospolitej dwie pierwsze uczelnie zamieniły się miejscami – Uniwersytet Jagielloński oraz Uniwersytet Warszawski. Zaskoczeniem może okazać się pozycja Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, który z zeszłorocznej dziesiątej pozycji awansował w najnowszym rankingu na pozycję piątą. Na podium rankingu jest też Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Zwycięzcy Rankingu Wydziałów Prawa Rzeczpospolitej – potencjał naukowy:

 1. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 2. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
 3. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego
 4. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 5. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego

Najlepsze studia prawnicze w Polsce 2021 – uczelnie prywatne

Zwycięzcy XV Rankingu Wydziałów Prawa Dziennika Gazety Prawnej:

 1. Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 2. Akademia Leona Koźmińskiego (ALK) w Warszawie
 3. Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
 4. Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
 5. Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu

W kategorii uczelni niepublicznych po raz kolejny prym wiodą placówki z Warszawy. Wśród uczelni niepublicznych w XV. rankingu, do uczelni z pierwszej trójki awansowała Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa z Bydgoszczy.

Zwycięzcy XX Rankingu Wydziałów Prawa Rzeczpospolitej:

 1. Akademia Leona Koźmińskiego (ALK) w Warszawie
 2. Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 3. SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
 4. Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
 5. Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

W aktualnym zestawieniu Wydziałów Prawa według Rzeczpospolitej wśród uczelni prywatnych bez spektakularnych zmian w pierwszej trójce. Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie utrzymała pierwszą pozycje. Na drugie miejsce wysunęła się Uczelnia Łazarskiego, a trzeci jest SWPS.

Zwycięzcy Rankingu Wydziałów Prawa Rzeczpospolitej – potencjał naukowy:

 1. Akademia Leona Koźmińskiego (ALK) w Warszawie
 2. Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 3. SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
 4. Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
 5. Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Rzeszowska Szkoła Wyższa z siedzibą w Rzeszowie

Najlepsze studia prawnicze w Polsce 2020 – uczelnie państwowe

Zwycięzcy XIV Rankingu Wydziałów Prawa Dziennika Gazety Prawnej:

 1. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 2. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego
 3. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
 4. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego
 5. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 6. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego
 7. Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku

W rankingu DGP uczelni publicznych czołowe miejsca zajmują uczelnie z dużych ośrodków takich jak Warszawa, Kraków, Wrocław czy choćby Gdańsk. W 14. rankingu stworzonym przez Dziennik Gazeta Prawna (DGP) obyło się bez wielu zmian, uczelnie z pierwszej trójki zachowały swoje pozycje.

Zwycięzcy XIX Rankingu Wydziałów Prawa Rzeczpospolitej:

 1. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego
 2. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 3. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 4. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego
 5. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Według najnowszego rankingu Rzeczpospolitej aż dwie z trzech uczelni państwowych zachowały swoje pozycje z zeszłego roku – Uniwersytet Jagielloński oraz Uniwersytet Warszawski. Zaskoczeniem może okazać się pozycja Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, który z zeszłorocznej trzeciej pozycji spadł w najnowszym rankingu na pozycję dziesiątą. W jego miejsce “wskoczył” Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w poznaniu zajmując trzecią lokatę.

Zwycięzcy Rankingu Wydziałów Prawa Rzeczpospolitej – przygotowanie do egzaminów na aplikacje:

 1. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego
 2. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 3. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 4. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego
 5. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

Najlepsze studia prawnicze w Polsce 2020 – uczelnie prywatne

Zwycięzcy XIV Rankingu Wydziałów Prawa Dziennika Gazety Prawnej:

 1. Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 2. Akademia Leona Koźmińskiego (ALK) w Warszawie
 3. Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 4. Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
 5. SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny

W kategorii uczelni niepublicznych po raz kolejny prym wiodą placówki z Warszawy. Wśród uczelni niepublicznych w XIV. rankingu, uczelnie z pierwszej trójki zachowały swoje pozycje względem XIII edycji rankingu. 

Zwycięzcy XIX Rankingu Wydziałów Prawa Rzeczpospolitej:

 1. Akademia Leona Koźmińskiego (ALK) w Warszawie
 2. SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
 3. Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 4. Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
 5. Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

W aktualnym zestawieniu Wydziałów Prawa według Rzeczpospolitej wśród uczelni prywatnych sporo zmian w pierwszej trójce. Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie zanotowała awans z trzeciej pozycji na pierwszą, obniżając pozycję SWPS oraz Uczelni Łazarskiego o jedną pozycję.

Zwycięzcy Rankingu Wydziałów Prawa Rzeczpospolitej – przygotowanie do egzaminów na aplikacje:

 1. Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 2. SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
 3. Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku Białej
 4. Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 5. Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

Najlepsze studia prawnicze w Polsce 2019 – uczelnie państwowe

XIII Ranking Wydziałów Prawa Dziennika Gazety Prawnej

 1. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 2. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego
 3. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

VIII Ranking Wydziałów Prawa „Rzeczpospolitej”

 1. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego
 2. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 3. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Najlepsze studia prawnicze w Polsce 2019 – uczelnie prywatne

 XIII Ranking Wydziałów Prawa Dziennika Gazety Prawnej

 1. Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 2. Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
 3. Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni.

VIII Ranking Wydziałów Prawa „Rzeczpospolitej”

 1. SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, 
 2. Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 3. Akademia Leona Koźmińskiego (ALK) w Warszawie
Koniec artykułu. Może sprawdzisz inne treści?

Sprawdź inne artykuły, które mogą Cię zainteresować

Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję