Ranking studiów prawniczych 2020

Najlepsze w Polsce studia prawnicze w 2020 roku prowadzą uczelnie publiczne i prywatne z Warszawy, Krakowa, Wrocławia, Poznania oraz Gdyni. Tak wynika z XIV Rankingu Wydziałów Prawa Dziennika Gazety Prawnej oraz Rankingu Wydziałów Prawa 2020 przygotowanego przez Rzeczpospolitą. Całkiem dobrze wypadło także prawo na uczelniach z Łodzi, Poznania, Gdańska i Białegostoku.

Przed każdym nowym rokiem akademickim redakcje Dziennik Gazeta Prawna oraz Rzeczpospolita tworzą kolejne edycje rankingu wydziałów prawa i administracji na polskich uczelniach publicznych i niepublicznych. Dzięki temu przyszli studenci mogą odpowiedzieć sobie na kilka ważnych pytań — gdzie warto studiować prawo? Czy wybrać studia prawnicze na uczelni państwowej, czy może prywatnej? W przypadku obu rankingów uczelnie dzielone są na dwie grupy — szkoły wyższe publiczne oraz uczelnie niepubliczne. Ranking wprost ocenia kilka kryteriów, które mogą pomóc Ci z wyborem konkretnej uczelni.

Ranking studiów prawniczych za rok 2020 został opublikowany przez Dziennik Gazetę Prawną oraz Rzeczpospolitą.

Które wydziały prawa są najlepsze?

W rankingu DGP po raz kolejny nacisk położony był na kategorie: kadra (liczba doktorów prawa, liczba grantów badawczych, liczba publikacji naukowych), jakość i warunki kształcenia (wyróżnienia i nagrody zewnętrzne, liczba konferencji organizowanych przez wydział, liczba działających stowarzyszeń, samorządów, kół studenckich), wymogi stawiane studentom i jakość absolwentów (obowiązkowe praktyki w sądach, aktualna ocena PKA, liczba godzin ćwiczeń) oraz zdawalność na aplikację radcowską. 

Na trochę inne kwestie zwracają uwagę twórcy rankingu RP. Rzeczpospolita co roku zwraca uwagę na trzy główne kategorie: potencjał naukowy (rozwój kadry, uprawnienia habilitacyjne i doktorskie), jakość kształcenia (zdawalność na aplikację, kandydaci na jedno miejsce, praktyka zawodowa) i współpraca z zagranicą (mobilność studentów, studenci cudzoziemcy). Cały ranking opracowywany jest na podstawie danych Ośrodka Przetwarzania Informacji Państwowego Instytutu Badawczego. Rzeczpospolita w ramach Rankingu Wydziałów Prawa przygotowuje także ranking uczelni, które najlepiej przygotowują do egzaminów na aplikacje prawnicze.

Chcesz studiować prawo?

Sprawdź ofertę wydziałów prawa z całej Polski

Najlepsze studia prawnicze w Polsce 2020 – uczelnie państwowe

Zwycięzcy XIV Rankingu Wydziałów Prawa Dziennika Gazety Prawnej:

 1. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 2. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego
 3. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
 4. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego
 5. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 6. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego
 7. Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku

W rankingu DGP uczelni publicznych czołowe miejsca zajmują uczelnie z dużych ośrodków takich jak Warszawa, Kraków, Wrocław czy choćby Gdańsk. W 14. rankingu stworzonym przez Dziennik Gazeta Prawna (DGP) obyło się bez wielu zmian, uczelnie z pierwszej trójki zachowały swoje pozycje.

Zwycięzcy XIX Rankingu Wydziałów Prawa Rzeczpospolitej:

 1. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego
 2. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 3. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 4. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego
 5. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Według najnowszego rankingu Rzeczpospolitej aż dwie z trzech uczelni państwowych zachowały swoje pozycje z zeszłego roku – Uniwersytet Jagielloński oraz Uniwersytet Warszawski. Zaskoczeniem może okazać się pozycja Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, który z zeszłorocznej trzeciej pozycji spadł w najnowszym rankingu na pozycję dziesiątą. W jego miejsce “wskoczył” Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w poznaniu zajmując trzecią lokatę.

Zwycięzcy Rankingu Wydziałów Prawa Rzeczpospolitej – przygotowanie do egzaminów na aplikacje:

 1. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego
 2. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 3. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 4. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego
 5. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

Najlepsze studia prawnicze w Polsce 2020 – uczelnie prywatne

Zwycięzcy XIV Rankingu Wydziałów Prawa Dziennika Gazety Prawnej:

 1. Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 2. Akademia Leona Koźmińskiego (ALK) w Warszawie
 3. Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 4. Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
 5. SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny

W kategorii uczelni niepublicznych po raz kolejny prym wiodą placówki z Warszawy. Wśród uczelni niepublicznych w XIV. rankingu, uczelnie z pierwszej trójki zachowały swoje pozycje względem XIII edycji rankingu. 

Zwycięzcy XIX Rankingu Wydziałów Prawa Rzeczpospolitej:

 1. Akademia Leona Koźmińskiego (ALK) w Warszawie
 2. SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
 3. Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 4. Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
 5. Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

W aktualnym zestawieniu Wydziałów Prawa według Rzeczpospolitej wśród uczelni prywatnych sporo zmian w pierwszej trójce. Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie zanotowała awans z trzeciej pozycji na pierwszą, obniżając pozycję SWPS oraz Uczelni Łazarskiego o jedną pozycję.

Zwycięzcy Rankingu Wydziałów Prawa Rzeczpospolitej – przygotowanie do egzaminów na aplikacje:

 1. Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 2. SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
 3. Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku Białej
 4. Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 5. Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

Najlepsze studia prawnicze w Polsce 2019 – uczelnie państwowe

XIII Ranking Wydziałów Prawa Dziennika Gazety Prawnej

 1. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 2. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego
 3. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

VIII Ranking Wydziałów Prawa „Rzeczpospolitej”

 1. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego
 2. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 3. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Najlepsze studia prawnicze w Polsce 2019 – uczelnie prywatne

 XIII Ranking Wydziałów Prawa Dziennika Gazety Prawnej

 1. Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 2. Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
 3. Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni.

VIII Ranking Wydziałów Prawa „Rzeczpospolitej”

 1. SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, 
 2. Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 3. Akademia Leona Koźmińskiego (ALK) w Warszawie
Koniec artykułu. Może sprawdzisz inne treści?
Studia.pl - kierunki, uczelnie, podyplomowe, opinie, praca po studiach
Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Polityka prywatności
Akceptuję
Privacy & Cookie policy
Polityka prywatności i pliki cookies
Cookie name Active

Postanowienia Ogólne

Administratorem danych jest Centrum Edukacji i Rozwoju EFEKTY z siedzibą w Poznaniu, u. Niegolewskich 19/4, NIP: 6652346130, REGON: 311616660. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach. Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności (jeżeli wynika to bezpośrednio z opisu). Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin \\\"Użytkownik\\\" zastąpiony został określeniem \\\"Ty\\\", \\\"Administrator\\\" – \\\"My\\\". Termin \\\"RODO\\\" oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL). Dane osobowe podawane w formularzach opublikowanych na portalu są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

Administrator Danych

Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli zapisujesz się do newslettera lub bierzesz udział w jednym z testów internetowych dostępnych na naszym portalu, to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, adres IP. Usługodawca jest także administratorem osób zapisanych na newsletter. Dane osobowe przetwarzane są:
 • zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
 • zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
 • w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,
 • w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą: w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Ciebie jeśli zapisałeś się na newsletter,
Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: [email protected] Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania). Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa. Wdrożyliśmy szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas.

Pliki cookies

Witryna http://studia.net używa plików cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy [nazwa] w celu optymalizacji działań. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:
 • niezbędne pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
 • wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
 • reklamowe pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

Osadzone treści z innych witryn

Artykuły na tej witrynie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę. Witryny mogą zbierać informacje o tobie, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować twoje interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie twoich interakcji z osadzonym materiałem jeśli posiadasz konto i jesteś zalogowany w tamtej witrynie.

Jak długo przechowujemy twoje dane

Jeśli zostawisz komentarz, jego treść i metadane będą przechowywane przez czas nieokreślony. Dzięki temu jesteśmy w stanie rozpoznawać i zatwierdzać kolejne komentarze automatycznie, bez wysyłania ich do każdorazowej moderacji. Dla użytkowników którzy zarejestrowali się na naszej stronie internetowej (jeśli tacy są), przechowujemy również informacje osobiste wprowadzone w profilu. Każdy użytkownik może dokonać wglądu, korekty albo skasować swoje informacje osobiste w dowolnej chwili (nie licząc nazwy użytkownika, której nie można zmienić). Administratorzy strony również mogą przeglądać i modyfikować te informacje.

Jakie masz prawa do swoich danych

Jeśli masz konto użytkownika albo dodałeś komentarze w tej witrynie, możesz zażądać dostarczenia pliku z wyeksportowanym kompletem twoich danych osobistych będących w naszym posiadaniu, w tym całość tych dostarczonych przez ciebie. Możesz również zażądać usunięcia przez nas całości twoich danych osobistych w naszym posiadaniu. Nie dotyczy to żadnych danych które jesteśmy zobligowani zachować ze względów administracyjnych, prawnych albo bezpieczeństwa. Komentarze gości mogą być sprawdzane za pomocą automatycznej usługi wykrywania spamu.
Save settings
Polityka prywatności