Kierunek Przyroda to unikalny i bardzo atrakcyjny kierunek studiów promujący kształcenie interdyscyplinarne, idealny dla osób pragnących rozwijać predyspozycje badawcze i zdobyć zintegrowaną wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych. Studia kształtują umiejętność krytycznego myślenia, rozwiązywania problemów przyrodniczych oraz pracy indywidualnej i zespołowej. Studia oferują szeroką interdyscyplinarną wiedzę z zakresu biologii, geografii, oceanografii, chemii, fizyki oraz matematyki, dlatego najlepszymi kandydatami na te studia będą osoby z umysłem ścisłym.

W trakcie studiów:

Program kształcenia obejmuje przedmioty podstawowe, kierunkowe i specjalizacyjne, m.in. biochemia z elementami biotechnologii, geograficzne systemy informacyjne, hydrologia i oceanografia, kształtowanie i ochrona środowiska, edukacja ekologiczna, edukacja morska, podstawy socjologii.

Po studiach:

Absolwent posiada wiedzę i umiejętności z zakresu nauk przyrodniczych. Zna relacje kształtujące funkcjonowanie systemu przyroda - człowiek oraz podstawowe procesy zachodzące w przyrodzie. Ukończone studia pozwalają na zatrudnienie w laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych, instytucjach związanych z kształtowaniem i ochroną środowiska przyrodniczego, a także w szeroko podjętym obszarze edukacji ekologicznej. Po ukończeniu specjalizacji nauczycielskiej absolwent posiada kwalifikacje uprawniające do wykonywania zawodu nauczyciela przyrody w szkole podstawowej oraz biologii i geografii w gimnazjum.
« WWW »
ul. Stwosza 59
80-308 Gdańsk

 

!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->