Celem studiów na kierunku Projektowanie aktywności społecznej jest przygotowanie kadry zawodowej specjalistów, którzy będą działać na rzecz osób potrzebujących wsparcia na różnych etapach życia. Słuchacz tego kierunku zostanie przygotowany do rozwiązywania problemów z obszaru patologii społecznej, nieprzystosowania społecznego i uchodźstwa. Posiądzie wiedzę z zakresu funkcjonowania człowieka w organizacji oraz zarządzania zasobami ludzkimi, pracy z jednostkami, grupami i społecznościami lokalnymi. Jaki program jest realizowany na studiach?


W trakcie studiów

Wybrane przedmioty i zagadnienia na kierunku Projektowanie aktywności społecznej to np.: pedagogika, psychologia społeczna, prawo rodzinne i opiekuńcze, elementy socjologii, polityka społeczna, prawo cywilne, ekonomia społeczna.

Po studiach

Absolwent kierunku Projektowanie aktywności społecznej znajdzie zatrudnienie w instytucjach zajmujących się pomocą rodzinie, domach opieki społecznej, ośrodkach adopcyjnych, centrach interwencji kryzysowej itp.

 

!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->