Prestiż uczelni, czyli współczesny klucz do sukcesu na rynku pracy

Wyższa Szkoła Tego i Owego czy Uniwersytet im. Bolka i Lolka? Czy forma własności uczelni może mieć jakikolwiek wpływ na jakość procesu kształcenia? Wątek ten już dawno temu wpisał się w stały obraz polskiej debaty publicznej i do dnia dzisiejszego był nierozwiązany…

Badanie, które przeprowadził Krzysztof Truszkowski, miało pokazać, że forma własności uczelni jest sprawą marginalną i nie ma wpływu na jakość zdobywanej przez studentów wiedzy. – Wybierając uczelnię prywatną spotkałem się z opiniami studentów i absolwentów uczelni państwowych, że lepiej skończyć gorszą uczelnie państwową niż dobrą prywatną. Studenci uczelni prywatnych mieli inne zdanie. Zainteresowało mnie jak rodzaj uczelni i jej status wpływa na ocenę szans zawodowych studentów – mówi Krzysztof Truszkowski, pomysłodawca badania.

Uczestnikami tego, nietypowego przedsięwzięcia byli studenci polskich uczelni (prywatnych oraz państwowych) o profilu ekonomicznym. W ankietach, które otrzymali do wypełnienia, mogli ocenić kilka aspektów: swoją sytuację na rynku pracy, szanse zawodowe oraz chęć rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji.

Kto wypadł lepiej? Czy student prywatnej uczelni może skutecznie konkurować z żakiem cenionej, państwowej szkoły? Okazuje się, iż forma własności uczelni jest sprawą drugorzędną, oddziałującą na nasze szanse zawodowe w sposób marginalny.

Najważniejszy jest status uczelni, który należy rozpatrywać w kontekście zajmowanych pozycji w rozmaitych rankingach, osiągnięć badawczych, składu kadry dydaktycznej, etc. Potwierdzenie tych słów znajdujemy w raporcie z przeprowadzonego badania “Studenci z uczelni o statusie wysokim zdecydowanie wyżej oceniają swe szanse zawodowe niż studenci z uczelni o statusie niskim.”

Status uczelni ma także istotny wpływ na kształtowanie samooceny studentów. Osoby, które studiują na uczelniach o wysokim statusie, zdecydowanie lepiej oceniają swoją sytuację na rynku pracy, osobiste szanse zawodowe oraz, co najciekawsze, wykazują większy zapał do dalszego rozwijania swoich kompetencji zawodowych!

Badanie dobitnie pokazuje, jak zmieniła się sytuacja uczelni prywatnych w oczach studentów. Jest to o tyle ciekawe, że dotyczy to czasów niżu demograficznego i większej dostępności uczelni państwowych niż działo się to w okresie boomu edukacyjnego. Uczelnie prywatne o wysokim statusie mogą skutecznie rywalizować z uczelniami państwowymi, zwłaszcza tymi o niższym statusie edukacyjnym – komentuje dr Jacek Zakrzewski, psycholog w SWPS, który koordynował badanie.

Autor: Miłosz Szkudlarski
Źródło: Centrum Prasowe SWPS

Koniec artykułu. Może sprawdzisz inne treści?
Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję