Studia pedagogiczne na specjalności resocjalizacyjnej i penitencjarnej na kaliskim Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza prowadzone są we współpracy z Centralnym Ośrodkiem Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu. Przygotowują absolwentów do pracy z osobami wymagającymi wsparcia w zamkniętych i otwartych zakładach karnych, zakładach poprawczych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych.


Studia w zakresie Pracy socjalnej oparte są zwykle na programie, który stanowi połączenie kilku dziedzin. Należą do nich: socjologia, nauki o rodzinie, pedagogika specjalna, pedagogika ogólna, czy psychologia. Lista nie wyczerpuje wszystkich dziedzin wiedzy, które wykorzystuje pracownik socjalny. Studia na tym kierunku mają charakter praktyczny. Ich zadaniem jest przygotowanie absolwenta do umiejętności stosowania wniosków płynących z różnych dziedzin nauk humanistycznych i społecznych, w celach związanych z szeroko rozumianą pomocą społeczną.


Praca socjalna - wiele dziedzin w jednej

Studia mają charakter interdyscyplinarny i praktyczny. W największym skrócie można przedstawić te dwa założenia rozpoczynając od analizy celów działania pracownika socjalnego. Jego zadaniem jest pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie. Aby realizować taką funkcję trzeba mieć nie tylko szeroką wiedzę o człowieku i jego funkcjonowaniu w społeczeństwie, ale także zaawansowane umiejętności, które mogą być użyteczne w pomocy ludziom znajdującym się na marginesie społeczeństwa.

Łatwe czy trudne?

Czytając ten opis, można odnieść słuszne wrażenie, że studia nie należą do łatwych. Obok wielodziedzinowej wiedzy, dotyczącej również prawa, ekonomii i administracji, muszą także spełnić rolę praktyczną, tak by absolwent umiał podejmować właściwe działania zawodowe.

Praca socjalna

Czy absolwent Pracy socjalnej znajdzie zatrudnienie, jedynie w organizacjach charytatywnych? Z pewnością nie. Obok NGO (organizacje pozarządowe) w Polsce działa również bardzo wiele publicznych agend zajmujących się pomocą społeczną. Można je odnaleźć na niemal każdym szczeblu administracji. Miejsca pracy dla absolwentów Pracy socjalnej znajdą się zarówno w urzędach, jak i w gminnych centrach pomocy społecznej. Biorąc pod uwagę liczbę absolwentów pedagogiki z ostatnich lat, rekrutacja na tego rodzaju posady może przebiegać w warunkach znacznej konkurencji.
« WWW »
« WWW »
« WWW »
ul. Kopernika 26
31-501 Kraków
ul. Wagonowa 9
53-609 Wrocław

 

!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->