Rząd zdecydował się wprowadzić w życie ustawę pod hasłem „Bez PIT dla młodych”.  Dzięki niej możesz otrzymać zwiększoną pensję od swojego pracodawcy. Czy dorabiając podczas studiów, można skorzystać z zerowego podatku dochodowego dla pracowników poniżej 26. roku życia? Co z zarobkami studentów niestacjonarnych — zaocznych i wieczorowych? Czy rozwiązania “Bez PIT dla młodych” będą miały wpływ na wysokość stypendiów? 


Dla kogo zwolnienie z podatku?

„Bez PIT dla młodych” to nowa ustawa, która weszła w życie 1 sierpnia 2019 roku. Skierowana jest ona do osób, które nie ukończyły 26. roku życia i osiągają wynagrodzenie z wykonywanej przez siebie pracy. Ministerstwo Finansów (MF) szacuje, że z ulgi skorzysta ponad 2 miliony młodych pracowników. Jeśli jesteś studentem studiów stacjonarnych, niestacjonarnych czy też wieczorowych to możesz skorzystać z Zerowego PIT. 


Jakie umowy zostały objęte ulgą Zerowy PIT dla osób poniżej 26. roku życia?

Jeśli pracujesz na podstawie umowy o pracę, spółdzielczej umowy o pracę, stosunku służbowego, umowy o pracę nakładczą, umowy zlecenia zawartej z firmą to możesz skorzystać z ulgi. W innym przypadku, jeśli posiadasz studencką umowę stażową, umowę o praktyki absolwenckie lub też zasiłek dla bezrobotnych to nie podlegają one zwolnieniu z podatku.

Co ważne, z zerowej stawki PIT nie skorzystają także studenci pracujący na podstawie umowy o dzieło oraz prowadzący własną działalność gospodarczą.

Wspomnianą ulgą zostały objęte wszystkie przychody z pracy oraz umów zlecenia do wysokości 85 528 zł brutto w danym roku podatkowym. Jeśli nie przekroczysz tej kwoty w ciągu roku, to jesteś zwolniony z podatku. Musisz pamiętać, że w 2019 roku limit zwolnienia wynosi 35 636,67 zł brutto. Dzieje się tak, dlatego że ustawa weszła w życie od 1 sierpnia, czyli brane jest pod uwagę 5/12 limitu rocznego. Zwolnienie w 2019 r. będą obowiązywać przez 5 miesięcy, od sierpnia do grudnia. Od roku 2020 limit będzie wynosił pełną kwotę, czyli 85 528 zł brutto. 

Ministerstwo Finansów wyliczyło, że podatnik do 26. roku życia otrzymujący miesięcznie minimalną pensję w wysokości 2 250 zł brutto, może zaoszczędzić nawet 1 592 zł brutto rocznie (miesięcznie 133 zł brutto). Przy przeciętnym wynagrodzeniu 4 765 zł brutto, zyskasz rocznie nawet 4 261 zł brutto (355 zł brutto miesięcznie). Natomiast przy zarobkach na poziomie rocznego limitu 85 528 zł brutto (7 127,33 zł brutto miesięcznie), w Twojej kieszeni zostanie nawet 6 768 zł brutto rocznie (564 zł brutto miesięcznie)!

Warto wspomnieć, że liczba podpisanych umów o pracę w ciągu roku nie wpływa na sposób rozliczenia podatku. Poza tym, jeśli otrzymujesz stypendium to nie wlicza się ono do powyższych kwot.

men are using a calculator to analyze slip credit PFE6VF9

Składki na ZUS i NFZ dla pracowników poniżej 26. roku życia

Należy pamiętać, że ulga w PIT dla osób poniżej 26. roku życia nie zwolni Cię z zapłaty składek ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) oraz NFZ (Narodowy Fundusz Zdrowia). Oczywiście w sytuacji, jeśli jesteś objęty składkami emerytalnymi i rentowymi oraz ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym.  


Co musisz zrobić, żeby otrzymać wyższą pensję?

Przede wszystkim powinieneś złożyć stosowne oświadczenie o zwolnienie z tegorocznego dochodu PIT. Wzór takiego oświadczenia znajdziesz na stronie:

https://www.gov.pl/web/finanse/pit-zero-dla-mlodych-przykladowe-oswiadczenie-pracownika

Jeśli nie uda Ci się złożyć u pracodawcy oświadczenia, to pobrane zaliczki zostaną Ci zwrócone. Otrzymasz je bezpośrednio na bankowe konto osobiste przy rocznym rozliczeniu podatkowym.


Dlaczego rząd wprowadził ustawę Zerowy PIT do 26. roku życia?

Głównym powodem jest zachęcenie osób, które nie ukończyły 26. roku życia do aktywizacji zawodowej i znalezienia pracy zarobkowej w Polsce. Ważne jest, aby młodzi Polacy mieli podobne perspektywy rozwoju zawodowego oraz startu w „dorosłe życie” jak ich koledzy i koleżanki z innych krajów europejskich.

 

!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->