Ile zarabiają doktoranci, czyli przewodnik po stypendiachStudia trzeciego stopnia nie cieszą się już tak dużą popularnością jak studia licencjackie czy magisterskie. Jaki jest tego powód? Większości osób nie odpowiada czas trwania studiów trzeciego stopnia oraz niesatysfakcjonująca wysokość stypendiów, jakie można otrzymać na czas czteroletniej nauki. Postanowiliśmy sprawdzić ile można realnie zarobić na doktoracie...

43 177 osób kształciło się w 2015 r. na studiach trzeciego stopnia. To mniej o kilkaset osób niż rok wcześniej. Odnotowany spadek jest na razie niewielki, ale może zwiastować odwrót od studiów doktoranckich. Aż do 2015 r. bowiem liczba osób, które chciały dalej się kształcić po uzyskaniu tytułu magistra, rosła dynamicznie. Tylko od 2010 do 2012 r. liczba uczestników studiów trzeciego stopnia wzrosła z 35 tys. do 42 tys.

Formy stypendiów oraz ich wysokość określa szczegółowo Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich. Opcji jest naprawdę sporo, ale większość z nich zarezerwowana jest dla nielicznych...

Co zachęca zatem absolwentów studiów drugiego stopnia do kontynuacji nauki? Dla jednych jest to ciekawość, zdobycie tytułu doktora i możliwość rozpoczęcia pracy naukowo-badawczej a dla innych szansa na całkiem niezłe zarobki dzięki rozbudowanemu systemowi stypendialnemu. Ile w takim razie można realnie zarobić na doktorancie?

Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

O to stypendium mogą ubiegać się studenci studiów doktoranckich począwszy od III semestru. Przy ocenie brane są pod uwagę wybitne osiągnięcia o charakterze naukowym, sportowym lub artystycznym. Szczęśliwcy mogą otrzymać nawet 25 000 zł rocznie, czyli około 2000 zł miesięcznie. Niestety, stypendium ministra mogą w danym roku akademickim otrzymać maksymalnie 84 osoby.

Stypendium dla wybitnych młodych naukowców

To stypendium mogą otrzymać wyłącznie młodzi naukowcy, którzy są zatrudnieni na uczelni na podstawie umowy o pracę. Warunkiem otrzymania „stypendium dla wybitnych młodych naukowców” jest kontynuowanie pracy naukowej przez 36 miesięcy. Wysokość tego stypendium jest zmienna i uzależniona od wysokości minimalnej miesięcznej stawki wynagrodzenia na stanowisku profesora zwyczajnego. W roku akademickim 2016/2017 stypendyści otrzymywali 5390 zł miesięcznie. W 2015 roku stypendium uzyskało 255 osób.

Stypendia doktoranckie (stypendium dla najlepszych studentów i projakościowe)

Stypendia doktoranckie można otrzymać na okres od 8 do 10 miesięcy a jego wysokość to około 1300 zł miesięcznie. Nie jest to oszałamiająca kwota, ale może być dodatkowo powiększona o stypendium projakościowe w wysokości 800 zł miesięcznie. Projakościówka przyznawana jest na okres 12 miesięcy. Warto jednak zaznaczyć, że o stypendia doktoranckie mogą ubiegać się wyłącznie doktoranci studiujący w trybie stacjonarnym.

Stypendium doktorskie

O stypendium doktorskie mogą wnioskować wyłącznie osoby, które rozpoczęły procedurę otwarcia przewodu doktorskiego. Stypendium doktorskie przyznawane jest na okres 18 miesięcy a jego wysokość to 2450 zł.

Stypendia socjalne

Wnioski o przyznanie stypendium socjalnego mogą złożyć wyłącznie doktoranci znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej. Wysokość tego stypendium podlega corocznej korekcie – w roku akademickim 2016/2017 studenci studiów III stopnia mogli otrzymać 6500 zł do 8000 zł rocznie.

Stypendia za wybitne osiągnięcia naukowe Prezesa PAN

Dziesięciu studentów, którzy wykazują się ponadprzeciętnymi osiągnięciami na gruncie naukowym, otrzymuje stypendium w wysokości 25000 zł rocznie. Stypendium Prezesa PAN zarezerwowane są jednak dla doktorantów jednostek naukowych prowadzonych przez Polską Akademię Nauk.

Podsumujmy zatem wysokość stypendiów, na jakie mogą liczyć polscy doktoranci:
  • Stypendium Ministra: 25 000 zł rocznie
  • Stypendium dla wybitnych młodych naukowców: 65 000 zł rocznie
  • Stypendium doktoranckie: 13 000 zł rocznie
  • Stypendium projakościowe: 9 600 zł rocznie
  • Stypendium socjalne: 6 500 do 8 000 zł rocznie
  • Stypendia Prezesa PAN: 25 000 zł rocznie
Źródło: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (www.nauka.gov.pl)

Czy polski doktorant może się utrzymać wyłącznie w oparciu o przyznane stypendia? Jakie są Wasze doświadczenia? Może powyższe zestawienie to dla Was czysta abstrakcja i musicie sobie radzić ze stypendium, którego wysokość nie jest w stanie pokryć nawet kosztów wynajmu kawalerki w dużym mieście? Podzielcie się z nami swoimi opiniami!

 

!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->