freeUrlop dziekański jest udzielany na większości uczelniach wyższych, a zasady jego przyznawania są ustalane przez regulamin studiów. Na czym polega dziekanka i kto może skorzystać z takiej formy urlopu? Czym różni się od Indywidualnej Organizacji Studiów? Zanim zdecydujesz się złożyć odpowiedni wniosek albo uznasz, że taka możliwość nie jest dla Ciebie, zapoznaj się z najważniejszymi informacjami.

Jak działa urlop dziekański?

Dziekanka jest szczególną forma urlopu dla studentów, która jest udzielana przez władzę uczelni na jeden semestr lub cały rok akademicki. Wniosek o przyznanie urlopu składa się na początku roku akademickiego lub jednego z semestrów. Jednym z warunków, jaki trzeba spełnić, aby otrzymać urlop jest zaliczenie wszystkich przedmiotów z poprzedniego semestru lub roku. Oznacza to, że jeśli chciałbyś skorzystać z dziekanki np. na ostatnim roku studiów, w pierwszej kolejności należy uzyskać wszystkie oceny i zaliczenia na pierwszym roku studiów magisterskich. Regulaminy studiów jasno określają również ile razy w ciągu całej edukacji akademickiej można skorzystać z urlopy dziekańskiego. W przypadku studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich z dziekanki można skorzystać tylko raz. Jeśli studiujesz prawo, psychologię lub inny kierunek w formie jednolitych studiów magisterskich możesz starać się o przyznanie urlopu dwa razy.

Kto może starać o taki urlop?

Wniosek o przyznanie urlopu dziekańskiego może złożyć każdy student, ale nie wszystkim jest on przyznawany. Regulaminy studiów określą, w jakich przypadkach studentowi przysługuje pół roku lub rok przerwy od studiowania.
Najczęściej są to:
  • narodziny dziecka,
  • długotrwała choroba,
  • wyjazd na straż, który nie jest organizowany przez uczelnie.


Dziekanka – plusy i minusy

Studenci starają się również o udzielenie dziekanki przy innych okolicznościach, m.in. planując dłuższy wyjazd za granicę. W przypadkach, których nie określa regulamin studiów warto udać na rozmowę z dziekanem. Zanim zdecydujesz się na dziekankę warto przemyśleć wszystkie „za” i „przeciw”. Urlop dziekański czasem może okazać się lepszym rozwiązaniem niż rzucenie studiów w przypadku choroby lub narodzin dziecka. Dodatkowo „studenci na urlopie dziekańskim zachowują pełnie praw studenckich” - tak głosi większość regulaminów studiów. Oznacza to, że przez całą dziekankę przysługuje Ci zniżka studencka czy ubezpieczenie. Z drugiej strony urlop dziekański to nie zwolnienie z zajęć czy taryfa ulgowa. Jeśli weźmiesz pół roku czy rok urlopu – będziesz musiał go odrobić. Oznacza to, że będziesz studiował przez jeden semestr lub akademicki dłużej.

 

!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->