biret dyplom„Studencie, masz prawo” - taki tytuł nosi kampania informacyjna MNiSW ogłoszona 1 października. Jej celem jest dotarcie do studentów z informacjami na temat ich uprawnień. Każdy żak powinien zapoznać się z treścią swoich praw i zbiorem podstawowych zasad dotyczących monitorowania ich interesów.

Prawa studentów zostały zapisane w ustawie i Karcie Praw Studenta. Jej główne założenia przedstawiono w 10 punktach: 
1. Jesteś najważniejszym podmiotem uczelni - kształcenie na studniach jest zorientowane na Ciebie.
2. Każdy maturzysta ma równe szanse w dostępie do studiów bezpłatnych - studiowanie nadal jest bezpłatne.
3. Każdy student ma równe szanse w dostępie do studiów na drugim kierunku - droga do bezpłatnego studiowania dla większej grupy kandydatów na studia.
4. Uczelnia nie może pobierać opłat za egzaminy i podstawowe usługi edukacyjne - utworzony katalog bezpłatnych usług edukacyjnych.
5. Prawa studenta chroni umowa cywilno-prawna z uczelnią publiczną i niepubliczną - dzięki temu dokładnie wiesz o warunkach Twojego studiowania.
6. Uczelnia nie może pobierać od studenta żadnych dodatkowych opłat nieprzewidzianych w umowie ze studentem - obowiązkowa umowa z uczelnią daje Ci ochronę również wobec niewłaściwie i niespodziewanie wprowadzanych zobowiązań finansowych.
7. Każdy student ocenia pracę nauczyciela akademickiego - jeśli nauczyciel akademicki dwukrotnie zostanie oceniony negatywnie, straci pracę.
8. Każdy student ma prawo do jawnej obrony pracy dyplomowej - na wniosek promotora lub studenta może być jawna.
9. Uczelnia prowadzi obowiązkowy monitoring losów zawodowych studentów w celu dostosowania programów do potrzeb rynku pracy - dzięki temu może zmodyfikować swoją ofertę edukacyjną, aby w przyszłości zwiększyć szanse absolwentów na znalezienie dobrej pracy.
10. Rzecznik praw absolwenta działa na rzecz szybkiego wejścia absolwentów na rynek pracy - studia to przepustka do rynku pracy, a Rzecznik Praw Absolwenta jest Twoim sprzymierzeńcem.
 
„Wierzę, że podpisanie tego dokumentu będzie doskonałą podstawą do dalszego współdziałania na rzecz praw studenta" – mówi o Karcie prof. Barbara Kudrycka.
 
W jednym z wpisów na swoim blogu Minister wyraźnie zaznaczyła swój sprzeciw wobec łamania praw studentów na uczelniach: „Nie zgadzam się na łamanie praw studentów. Będę konsekwentnie wspierać studentów w walce o ich prawa, zbyt często przed wprowadzeniem reformy szkolnictwa wyższego uczelnie stosowały wobec studentów politykę fiskalną. (…) Niektóre szkoły wyższe wciąż obciążają studentów opłatami za egzaminy i rozmaite usługi edukacyjne, nieraz po prostu inaczej je nazywając. Ustawa „Prawo o szkolnictwie wyższym” gwarantuje studentom od 1 stycznia 2012 r. bezpłatne egzaminy dyplomowe, poprawkowe i komisyjne, wpis na kolejny rok i semestr studiów, złożenie pracy dyplomowej, wydanie suplementu do dyplomu i dziennika praktyk.” - pisze prof. Barbara Kudrycka. Całą wypowiedź znaleźć można tutaj.
 
Karta praw studenta dostępna jest na www.karta.nauka.gov.pl 

 

!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->