Studia w PolsceJak wygląda proces rekrutacji na polskich uczelniach? Czym różnią się studia I stopnia od jednolitych studiów magisterskich? Czym w ogóle jest proces boloński i co zyskuje dzięki niemu zwykły student? Za moment wszystkiego się dowiecie...


Studia w Polsce - informacje podstawowe

Polska uczestniczy w procesie bolońskim, a zatem organizacja studiów przedstawia się następująco:
  • Studia I stopnia – studia zawodowe, które przygotowują do pracy w określonym zawodzie. Trwają od 6 (studia licencjackie) do 7 semestrów (studia inżynierskie) i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata lub inżyniera. Aby podjąć studia I stopnia należy wcześniej ukończyć szkołę średnią i zaliczyć egzamin maturalny.
  • Studia II stopnia – studia zawodowe kończące się uzyskaniem tytułu magistra, magistra inżyniera lub równorzędnego tytułu. Studia drugiego stopnia trwają od 3 do 4 semestrów. Przed podjęciem studiów magisterskich wymagane jest ukończenie studiów I stopnia.
  • Jednolite studia magisterskie – trwają od 9 do 12 semestrów (zależnie od kierunku studiów) i kończą się uzyskaniem tytułu magistra lub tytułu równorzędnego. Wymogi rekrutacyjne są identyczne, jak w przypadku studiów I stopnia. Kierunki objęte systemem jednolitych studiów magisterskich: farmacja, prawo, psychologia, medycyna, itd.
Gdy już uporamy się ze studiami I i II stopnia lub jednolitymi studiami magisterskimi, to mamy dwie dodatkowe możliwości na poszerzenie swojej wiedzy:
  • Studia III stopnia – studia doktoranckie, pozwalające na zdobycie specjalistycznej wiedzy z konkretnej dyscypliny naukowej. Studia kończą się uzyskaniem pierwszego stopnia naukowego – doktora. Należy jednak wcześniej przygotować i obronić pracę doktorską.
  • Studia podyplomowe – pozwalają na zdobycie specjalistycznej wiedzy i poszerzenie posiadanych umiejętności w konkretnej dziedzinie. Czas trwania jest zależny od wybranego programu – najczęściej od 2 do 4 semestrów. Ważne: ukończenie studiów podyplomowych nie wiąże się z uzyskaniem jakiegokolwiek tytułu zawodowego, absolwenci otrzymują wyłącznie świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Ofertę studiów podyplomowych polskich uczelni znajdziecie tutaj: http://podyplomowe.studia.net/

Skoro znacie już stopnie edukacji w szkolnictwie wyższym, to czas chyba najwyższy, żeby podjąć odpowiedzialną decyzję i wybrać kierunek studiów. Fakt, jest to trudne zadanie, któremu często towarzyszy wpływ otoczenia, oczekiwania rodziców, dziadków i pradziadków. Musicie jednak kierować się wyłącznie swoimi predyspozycjami, zainteresowaniami i oczekiwaniami rynku pracy. Jeśli nie czujecie się na siłach i wiecie, że nie poradzicie sobie na informatyce, to może zainteresuje Was jakiś kierunek pokrewny? Szczegółowy poradnik znajdziecie tutaj: http://www.studia.net/poradnik-kandydata/2679-jaki-kierunek-studiow-wybrac-poradnik

Proces rekrutacji na studia w Polsce

Na początek dobra informacja: uczelnie nie prowadzą egzaminów wstępnych na studia (wyjątkiem są kierunki artystyczne). Sam proces rekrutacji można streścić natomiast do niniejszej postaci:
  • harmonogram zawsze dostępny jest na stronie internetowej danej uczelni,
  • formularz rekrutacyjny składa się przez internet w specjalnym systemie rejestracji kandydatów (każda uczelnia posiada odrębny system),
  • koszt opłaty wpisowej regulowany jest corocznie przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
  • po otrzymaniu wyników egzaminów maturalnych należy uzupełnić profil w systemie rejestracyjnym (w przypadku studiów I stopnia oraz jednolitych magisterskich),
  • czekać grzecznie na wstępne wyniki rekrutacji.

Gdy zostaniemy przyjęci, to koniecznie należy pofatygować się osobiście do uczelnianego biura rekrutacji w celu podpisania umowy i dostarczenia brakujących dokumentów.

Osoby, którym nie udało się dostać w I etapie na wymarzony kierunek, nie powinny się załamywać. Wielu kandydatów składa bowiem podania na więcej niż 1 kierunek i następnie rezygnuje z pozostałych. Zwalniają się zatem miejsca i uczelnie ogłaszają nabór uzupełniający.

Przeczytaj również:

 

!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->