Studia na kierunku Polityka społeczna służą praktycznemu przygotowaniu do realizacji zadań z zakresu polityki społecznej w instytucjach międzynarodowych, państwowych, samorządowych, społecznych, a także pracy w instytucjach zajmujących się gospodarczym, politycznym i społecznym wymiarem życia publicznego. Przygotowują do wykonywania zawodu specjalisty polityki społecznej. Program studiów służy przygotowaniu profesjonalnej kadry doradczej i zarządzającej z zakresu analizy oraz rozwiązywania problemów społecznych. Zapraszamy do lektury artykułu!

W trakcie studiów:

Przykładowe przedmioty w toku studiów: wybrane elementy polityki społecznej, diagnozowanie problemów społecznych, aktywizacja społeczności lokalnych, teoretyczne i praktyczne wyzwania polityki społecznej, ustawowe i prawne uwarunkowania polityki społecznej, prawo rodzinne i opiekuńcze, struktura i organizacja pomocy społecznej, ekonomika sfery socjalnej, zarządzanie kryzysowe w pracy socjalnej.

Po studiach:
Absolwenci Polityki społecznej mogą podjąć pracę jako: pracownicy socjalni w instytucjach pomocy społecznej, pracownicy powiatowych centrów pomocy rodzinie, specjaliści w instytucjach kreujących politykę społeczną regionu, czy jako opiekunowie w centrach integracji społecznej czy kryzysowej.

 

!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->