Polityka publiczna zajmują się przygotowaniem w zakresie kształtowania społeczeństwa obywatelskiego, wyzwań etycznych i problemów politycznych. Kierunek ten kształtuje wiedzę, umiejętności w sferze: prawa administracyjnego, prawa europejskiego czy zasad funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego. Studenci poznają zagadnienia z zakresu psychologii społecznej, ekonomii, socjologii oraz zagospodarowania przestrzennego. Polityka publiczna służy nadawaniu porządku zadaniom publicznym, od ich projektowania, poprzez realizowanie, aż do oceny wyników.

W trakcie studiów:
Można ją określić jako zbiór procesów, których realizację podejmuje administracja w ramach swej misji zaspokajania potrzeb publicznych. Oznacza to, że cele polityki publicznej wskazywane są przez szeroko pojmowane podmioty sprawujące władzę (w tym także organy władzy ustawodawczej), a konkretyzacja i wykonywanie zadań powierzane są organom administracji publicznej.

Przedmioty w toku studiów na kierunku Polityka publiczna:
- Wprowadzenie do polityki publicznej
- Polskie doświadczenia z polityką publiczną
- Elementy filozofii
- Metody ewaluacyjne
- Warsztaty analizy polityk publicznych
- Ekonometria
- Podstawy ekonomii
- Finanse publiczne
- Podstawy prawa
- Instrumenty regulacyjne w politykach publicznych
- Zarządzanie strategiczne
- Projekt społeczny
- Lokalna sfera publiczna
- Ruchy społeczne i opór społeczny
- Gromadzenie i przetwarzanie danych
- Technologie informatyczne
- Prawo autorskie i ochrona własności intelektualnej

Po studiach:
Absolwent kierunku Polityka publiczna przygotowany jest do pracy na stanowiskach analityka, specjalisty i inspektora średniego szczebla w administracji publicznej, organizacjach i instytucjach lokalnych, regionalnych oraz szczebla centralnego. Może również samodzielnie wykonywać pracę w administracji rządowej i samorządowej, organizacjach politycznych, gospodarczych i społecznych, instytucjach i organizacjach Unii Europejskiej.  Absolwenci tego kierunku będą mogli znaleźć zatrudnienie jako eksperci, doradcy polityczni, politycy w urzędach centralnych i samorządowych oraz w licznych fundacjach i stowarzyszeniach.
« WWW »
ul. Kopernika 26
31-501 Kraków

 

!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->