Absolwent studiów na kierunku Papiernictwo i poligrafia zdobywa podstawową wiedzę z zakresu technologii papiernictwa i poligrafii oraz maszyn papierniczych i poligraficznych, a także opanowuje wiedzę i umiejętności w zakresie zaawansowanych technologii oraz metod badania procesów i eksploatacji maszyn. Program studiów obejmuje blok przedmiotów podstawowych (głównie ścisłych), a także przedmiotów dodatkowych. Jest to niezwykle wąska dziedzina wiedzy, dlatego zanim wybierzesz te studia koniecznie zapoznaj się z programem studiów oraz realizowanymi przedmiotami.

W trakcie studiów:

Przedmioty podstawowe: matematyka, fizyka, chemia, informatyka, grafika inżynierska, mechanika, elektrotechnika i elektronika, ekonomia i prawo pracy.
Przedmioty kierunkowe: maszyny papiernicze i poligraficzne, metrologia papiernictwa i poligrafii, fizykochemiczne podstawy papiernictwa i poligrafii, automatyzacja procesów papierniczych i poligraficznych, technologia papiernictwa i poligrafii.

Po studiach:
Studia na kierunku Papiernictwo i poligrafia dają szansę na znalezienie pracy w:

- biurach projektowych,

- laboratoriach branżowych,

- zakładach produkcyjnych przemysłu papierniczego i poligraficznego oraz przemysłów pokrewnych,    

- zakładach wytwarzających i remontujących maszyny papiernicze i poligraficzne,

- instytutach naukowo-badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych,

- instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu papiernictwa i poligrafii.

 

!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->