Program studiów na kierunku Ochrona roślin i kontrola fitosanitarna obejmuje diagnozowanie i zwalczanie chorób i szkodników roślin, problematykę zrównoważonego stosowania pestycydów, zasady i sposoby zapobiegania obniżaniu plonów. Studenci będą też uczyć się opracowywania programów ochrony upraw oraz zasad kontroli sanitarnej surowców i produktów roślinnych. Studia są przeznaczone dla osób, które w przyszłości chciałby zajmować się opracowywaniem zasad upraw roślin, które będą zgodne z wymogami Unii Europejskiej i innymi obowiązującymi normami.


W trakcie studiów:

Botanika z fitofenologią
Fizjologia roślin
Chemia
Ekonomia
Gleboznawstwo
Ekologia ogólna
Wybrane działy zoologii
Biotechnologia roślin
Genetyka i hodowla roślin
Podstawy wirusologii, bakteriologii i mikologii
Żywienie roślin
Uprawa roślin rolniczych
Uprawa roślin ogrodniczych
Entomologia ogólna
Fitopatologia ogólna
Entomologia stosowana
Fitopatologia szczegółowa
Uprawy leśne
Herbologia
Metody i techniki ochrony roślin
Organizmy pożyteczne i ich powiązania z agrofagami
Programy komputerowe w ochronie roślin
Podstawy prawne ochrony roślin i kontroli fitosanitarnej
Diagnostyka patogenów roślin
Diagnostyka szkodników roślin
Mikroorganizmy środowiska glebowego i ich wpływ na rośliny
Biologiczna ochrona roślin
Techniki entomologiczne
Integrowana ochrona roślin
Diagnostyka mikroorganizmów kwarantannowych
Procedury i praktyki w laboratoriach granicznych
Nabywanie, stosowanie i obrót środkami ochrony roślin
Doradztwo i organizacja ochrony roślin
 
 
 
Botanika z fitofenologią, Fizjologia roślin, Chemia, Ekonomia, Gleboznawstwo, Ekologia ogólna, Wybrane działy zoologii, Biotechnologia roślin, Genetyka i hodowla roślin, Podstawy wirusologii, bakteriologii i mikologii, Żywienie roślin, Uprawa roślin rolniczych, Uprawa roślin ogrodniczych, Entomologia ogólna, Fitopatologia ogólna, Entomologia stosowana, Fitopatologia szczegółowa, Uprawy leśne, Herbologia, Metody i techniki ochrony roślin, Organizmy pożyteczne i ich powiązania z agrofagami, Programy komputerowe w ochronie roślin, Podstawy prawne ochrony roślin i kontroli fitosanitarnej, Diagnostyka patogenów roślin, Diagnostyka szkodników roślin, Mikroorganizmy środowiska glebowego i ich wpływ na rośliny, Biologiczna ochrona roślin, Techniki entomologiczne, Integrowana ochrona roślin, Diagnostyka mikroorganizmów kwarantannowych, Procedury i praktyki w laboratoriach granicznych, Nabywanie, stosowanie i obrót środkami ochrony roślin, Doradztwo i organizacja ochrony roślin

Po studiach:
Absolwenci będą mogli znaleźć zatrudnienie m.in. w ośrodkach doradztwa rolniczego, laboratoriach, placówkach zajmujących się kontrolą fitosanitarną.
 

 

!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->