Ochrona przyrody to studia dla osób z pasją przyrodniczą, zainteresowanych badaniami i ochroną różnych gatunków fauny i flory. Podczas studiów drugiego stopnia zdobędziesz interdyscyplinarną wiedzę z zakresu nie tylko biologii, ale też prawa czy ekonomii, która jest niezbędna w działaniach na rzecz ochrony przyrody. Ochrona przyrody to studia nieco inne niż ochrona środowiska. Podczas gdy ochrona środowiska bardziej skupia się na wypracowaniu technik, studenci na ochronie przyrody poznają przepisy prawne dotyczące, a także podstawy ekonomiki i zarządzania.


Czego nauczysz się na Ochronie przyrody?

Podczas studiów i późniejszej pracy połączysz pasję i zainteresowania z fachową i praktyczną wiedzą. Wybrane zagadnienia w programie studiów to:
  • ochrona flory i fauny oraz abiotycznych elementów przyrody,
  • GIS (System Informacji Geograficznej) w ochronie przyrody,
  • monitoring przyrodniczy,
  • ekonomika i zarządzanie w ochronie przyrody,
  • prawo ochrony przyrody,
  • ochrona obszarów Natura 2000,
  • planowanie w ochronie przyrody,
  • ekologia i ochrona krajobrazu,
  • inwentaryzacja i ekspertyzy przyrodnicze,
  • inżynieria ekologiczna.


Gdzie przyrodnik znajdzie pracę?

Absolwenci kształceni są do pracy w: firmach wykonujących działania ochronne i świadczących usługi z zakresu doradztwa przyrodniczego, firmach specjalizujących się w ekspertyzach przyrodniczych oraz prowadzących monitoring przyrodniczy, wykonujących raporty i opinie na temat oddziaływania na środowisko. Kandydaci przygotowani są do podjęcia pracy w takich instytucjach jak: Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska, Regionalne Dyrekcje Lasów Państwowych, Nadleśnictwa, Parki Krajobrazowe, Parki Narodowe, urzędach administracji państwowej np. Inspektoratach Ochrony Środowiska, urzędach gmin, urzędach wojewódzkich.

 

!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->