Ponoć polimery są przyszłością, a jak studia chemiczne to wyłącznie na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki. O tym czy to prawda, o samych studiach i planach na przyszłość opowiada dziekan Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej prof. dr hab. inż. Dariusz Bogdał.

Studiowanie chemii nie wiąże się tylko z wyborem kierunku chemia, prawda?

witch logoNa WIiTCh można studiować na trzech kierunkach: Technologia Chemiczna , Inżynieria Chemiczna i Procesowa oraz Biotechnologia. Pojęcie „wybór kierunku chemia” jest więc znacznie szerzej rozumiane. Przede wszystkim kształcimy inżynierów dla przemysłu chemicznego, zarówno takich którzy zajmują się projektowaniem procesów chemicznych jak i realizacją technologii wytwarzania produktów przemysłu chemicznego. Biotechnologia przemysłowa i w ochronie środowiska rozszerza umiejętności naszych absolwentów o nowoczesne procesy biotechnologiczne służące projektowaniu technologii z wykorzystaniem bioprocesów i biokatalizy. Wszystkie specjalności kształcą inżynierów potrafiących opracowywać technologie przyjazne dla środowiska naturalnego, a tym samym mniej uciążliwe niż obecnie.

Jakie jeszcze kierunki studiów mogą wybrać zainteresowani?

Jak już wspomniałem mogą wybrać kierunek Biotechnologia ze specjalnością Biotechnologia przemysłowa i w ochronie środowiska, Kierunek Inżynieria Chemiczna i Procesowa, uwzględniający również projektowanie technologii w oparciu o odnawialne źródła energii oraz najliczniejszy kierunek Technologia Chemiczna obejmujące specjalności związane z przemysłową analityką chemiczną w tym środowiskową, przetwórstwem polimerów i nowoczesnych tworzyw sztucznych oraz nanomateriałów, technologią produktów małotonażowych, Technologią wytwarzania nowoczesnych katalizatorów, technologią produkcji kosmetyków, jak również nieorganicznymi technologiami opartymi na nowej bazie surowcowej, nastawionych na zmniejszenie uciążliwości dla środowiska

Czym powinni się kierować i na co zwracać uwagę przy wyborze kierunków związanych z chemią?Sądzę że własnymi zainteresowaniami w tej dziedzinie, bo w czasie studiów będą zaangażowani w to co staramy się im przekazać a to powoduje, że prowadzący też dają z siebie jak najwięcej. Ten zwrotny mechanizm daje najlepsze efekty kształcenia. Poza tym możliwością znalezienia pracy po studiach. Nasi absolwenci są w bardzo dobrej sytuacji w tym względzie. Już w czasie studiów na wszystkich kierunkach mają kontakt z przedstawicielami przemysłu poprzez zajęcia prowadzone przez specjalistów z przemysłu, wyjazdy studyjne do zakładów przemysłowych, praktyki i staże. Mogą ubiegać się o stypendia fundowane przez przemysł dla najlepszych studentów np. przez zakłady takie jak Grupa Azoty S.A., z którą mamy bardzo ścisłą współpracę. Ten kontakt z przemysłem owocuje łatwością w znalezieniu zatrudnienia, co ma miejsce często jeszcze przed zakończeniem studiów.
laboratory 2815641 1280
W jakim kierunku rozwija się wydział, który ma 50-letnie tradycje?

Wydział zacieśnia współpracę z przemysłem, ale również stawiamy na współpracę międzynarodową. Nasi studenci mają możliwość wyjazdu w ramach programu Erasmus+ na semestr lub dwa do krajów europejskich. Mamy podpisaną umowę o wspólnym dyplomowaniu z uczelnią w FH Muenster, w wyniku której studenci kończący studia uzyskują dyplom dwóch uczelni. Rozwija się współpraca z Chinami. Nasi studenci mają możliwość wyjazdu na semestr lub dwa do Tianjin Polytechnic University (Tianjin, k/Pekinu), mają też możliwość spotkania się z kolegami z całego świata (Indie, Chiny, Rosja, Hiszpania, Francja, Ukraina) na zajęciach realizowanych u nas. Podpisano umowy z uczelniami w Niemczech, Francji, Portugalii i Chinach dotyczące realizacji przedmiotów w ramach projektu Erasmus+, Partnerstwo Strategiczne. Stworzono platformę dydaktyczną prowadzoną przez przedstawicieli tych ośrodków. Planowany jest rozwój w tym zakresie w kolejnym złożonym projekcie międzynarodowym.

Ponoć polimery są przyszłością chemii

Oczywiście polimery i materiały kompozytowe są wszędzie w naszym życiu, więc to tylko przyszłość, ale teraźniejszość cywilizacji. Zapoznajemy studentów z najnowocześniejszymi osiągnięciami w tym zakresie czyli pomagamy im zdobyć gruntowną wiedzę stanowiącą podwaliny pod ich przyszłą pracę zawodową.

Czym wydział się wyróżnia?

Dobra współpraca z najważniejszymi ośrodkami przemysłowymi regionu, od wielkich zakładów po małe firmy np. przemysłu kosmetycznego czy środków chemii gospodarczej. Udział studentów w pracach badawczych realizowanych na potrzeby przemysłu, Zaangażowanie w projektach badawczych prowadzonych przez pracowników, a przede wszystkim bardzo dobra współpraca i wymiana międzynarodowa studentów w programach Erasmus+ i umów dwustronnych z uczelniami w Chinach, w ramach których studenci otrzymują stypendia na pobyt za granicą.
lab 1825276 1280

Jakie perspektywy zawodowe po studiach daje WIiTCh?Studenci mają możliwość podjęcia pracy w sektorze wciąż rozwijającym się i poszukującym nowych pracowników. Szeroka wiedza, zdobyta umiejętność samokształcenia oraz bardzo dobre przygotowanie praktyczne pozwalają szybko dostosowywać się do wymagań konkretnej branży i sprawiają, że nasi absolwenci są poszukiwani na rynku pracy i dobrze postrzegani przez pracodawców.

Czy te “przyszłościowe kierunki” dają gwarancję dobrej pracy?

Ponad 10 lat na Politechnice Krakowskiej badania losu absolwentów prowadzi Biuro Karier. Absolwenci uczelni są proszeni o wypełnienie ankiet po 1 roku od ukończeniu studiów, są to szczegółowe ankiety, ale najważniejsze dla nas jest, że 90% absolwentów znajduje pracę w pierwszym roku od ukończenia studiów, przy czym 75% z nich pracuje wyuczonym zawodzie. Dalszą naukę kontynuuje 5% absolwentów, a pozostałe 5% absolwentów nie podejmuje pracy z różnych powodów. Należy jednak pamiętać, że bardzo dużym stopniu o uzyskaniu „dobrej pracy” decyduje czynnik ludzki czyli zdolności indywidualne absolwenta tj. umiejętność samokształcenia, współpracy w grupie czy komunikacji. Staramy się rozwijać takie umiejętności wśród studentów w czasie studiów, ponieważ często „błysk w oku” absolwenta jest bardziej ceniony niż tylko encyklopedycznie prezentowana wiedza.

 

!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->