up logoInteresuje Cię naukowe i praktyczne podejście do przyrody, różnorodności biologicznej, ekologii? Być może unikalna w skali kraju oferta Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu jest dla Ciebie. Tylko tutaj możesz studiować na kierunku Ochrona Przyrody. Są to studia II stopnia, dedykowane głównie absolwentom leśnictwa, biologii i ochrony środowiska, ale nie tylko. Rekrutacja zimowa trwa do 15 lutego 2016 r. Czy warto? Zobacz, co mówią sami studenci.

Jak nowy kierunek ma się do potrzeb rynku pracy?

Studia przygotowują do podejmowania pracy w: regionalnych dyrekcjach ochrony środowiska, jednostkach lasów państwowych (np. stanowiska ds. ochrony przyrody w regionalnych dyrekcjach lasów państwowych i nadleśnictwach, leśnych kompleksach promocyjnych), parkach narodowych i zarządach oraz zespołach parków krajobrazowych, jednostkach zajmujących się sporządzaniem planów ochrony przyrody i zadań ochronnych dla obiektów ochrony obszarowej (biura urządzania lasu, biura projektów przyrodniczych itp.), jednostkach administracji publicznej (urzędy gmin np. wydziały gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, urzędy miejskie – wydziały ochrony środowiska i wojewódzkie –inspektoraty ochrony środowiska), Inspekcji Ochrony Środowiska.

Czy warto studiować Ochronę Przyrody? Swój pogląd na ten temat (z przymrużeniem oka) mają studenci Wydziału Leśnego.

Student Ochrony przyrody zdobędzie wiadomości o różnorodności biologicznej, jej zagrożeniach i sposobach ochrony. Nabędzie on umiejętności sporządzania i merytorycznej oceny dokumentacji, przygotowania ekspertyz, planów ochrony i zadań ochronnych. Studia stacjonarne i niestacjonarne na kierunku Ochrona Przyrody trwają 4 semestry. Absolwenci otrzymują tytuł zawodowy magistra ochrony przyrody.

Wydział Leśny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu łączy długą tradycję sięgającą początków studiów leśnych w Poznaniu, w 1919 roku z nowoczesnością. Państwowa Komisja Akredytacyjna (PKA), oceniając jakość kształcenia na kierunku „leśnictwo" prowadzonym na Wydziale Leśnym UP w Poznaniu, przyznała najwyższą ocenę – wyróżniającą. Wydział umożliwia rozwój zainteresowań przyrodniczych w prężnie działających 10 sekcjach Koła Naukowego Leśników. Każdy znajdzie coś dla siebie: między innymi botanicy, ornitolodzy czy chiropterolodzy. Istnieje możliwość rozwoju zainteresowań przyrodniczych na skalę światową, poprzez aktywne działania w światowej organizacji IFSA (International Forestry Students' Association). Spragnionym wrażeń i przygody, uczelnia umożliwia dalekie podróże przyrodnicze w ramach wypraw „Lasy Świata" lub cyklicznych wyjazdów w syberyjską tajgę.

Więcej informacji o studiach na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu.

 

!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->