Co najmniej dwa języki obce standardem kształcenia na Wydziale Filologicznym UGAbsolwenci władający biegle co najmniej dwoma językami obcymi są standardem i efektem kształcenia na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego. To grupa osób, dla której pracodawcy stwarzają najlepsze miejsca pracy.

– Pracodawcy mówią, że łatwiej doszkolić pracownika np. z rachunkowości, księgowości zarządzania – mówi prof. UG, dr hab. Andrzej Ceynowa, Dziekan Wydziału Filologicznego. – Nauka języków obcych i biegłość w komunikacji międzykulturowej wymaga kilku lat solidnych studiów, na które zapraszamy na Wydział Filologiczny Uniwersytetu Gdańskiego. Nie wypuszczamy absolwentów bez biegłej znajomości co najmniej dwóch języków obcych, tym samym nie wypuszczamy bezrobotnych. Badania rynku pokazują, że znajomość angielskiego czy rosyjskiego wraz ze znajomością przynajmniej jednego z języków skandynawskich, języka fińskiego lub na przykład języka chińskiego gwarantuje zarobki w Polsce sięgające nawet 10 tys. zł miesięcznie. Z wyborem trzeba się jednak pospieszyć.

Dla kandydatów, którzy nie podjęli jeszcze decyzji o wyborze studiów I stopnia ogłosiliśmy dodatkową lub przedłużyliśmy rekrutację na kilka interesujących kierunków studiów: rosjoznawstwo, kulturoznawstwo, slawistykę, studium humanitatis-tradycje cywilizacji europejskiej, filologię klasyczną oraz etnofilologię kaszubską. Cały czas trwa jeszcze rekrutacja na studia niestacjonarne I stopnia oraz na studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia (z wyjątkiem logopedii).

Dodatkową rekrutację ogłosiliśmy na Wydziale Filologicznym na studia I stopnia. Nabór trwa do 15 września 2015 na:
  • kulturoznawstwo – stacjonarne,
  • rosjoznawstwo – stacjonarne,
  • filologię angielską – niestacjonarne.

Warto wiedzieć, że przedmiotem zainteresowań badawczych gdańskiego Kulturoznawstwa jest zjawisko szeroko rozumianych nowych mediów. Podczas studiów kulturoznawczych jesteś blisko ludzi i życia, z ręką na pulsie przemian współczesnego świata, rozpatrujesz różnorodność postaw i zachowań w sposób otwarty, tolerancyjny, wieloaspektowy. W trakcie studiów wybierasz jedną ze specjalności: Animacja i upowszechnianie kultury, Multimedialna, Performatyka (na I stopniu) oraz Studia kulturowe, Audiowizualna lub Komunikacja kulturowa (na II stopniu). Studenci Kulturoznawstwa prowadzą badania antropologiczne i kulturoznawcze w Ekwadorze, Indiach, Nepalu i Japonii, na Syberii, na Łotwie i na Jamajce.
Kulturoznawcze Koło Naukowe Mozaika. Wyprawa naukowa do Ekwadru
Kulturoznawcze Koło Naukowe Mozaika. Wyprawa naukowa do Ekwadoru.

Rosjoznawstwo to nowoczesny interdyscyplinarny kierunek, który zapewnia wykształcenie na poziomie licencjackim i magisterskim, proponując duży zakres wiedzy historycznej, kulturoznawczej, ekonomicznej, gospodarczej, prawniczej, medioznawczej, literaturoznawczej i językowej. Podczas studiów zapoznasz się z problemami społecznymi, ekonomicznymi i politycznymi Rosji, a także z podstawowymi zasadami prawnymi regulującymi stosunki polsko-rosyjskie. Przygotowujesz się do zawodowego funkcjonowania w realiach gospodarczych, politycznych, kulturowych i medialnych Polski i Rosji. Oprócz biegłej znajomości rosyjskiego, nauczysz angielskiego, niemieckiego lub ukraińskiego. Na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia masz do wyboru dwie specjalności: Biznesowo-gospodarczą i Medioznawczą. Na studiach stacjonarnych drugiego stopnia: Biznesowo-medioznawczą lub Historyczną. Studiując Rosjoznawstwo zdobędziesz wiedzę łączącą perspektywę filologiczną z podejściem wypracowanym przez nauki społeczne i im pokrewne.

Dodatkowo na cztery kierunki studiów stacjonarnych I stopnia rejestracja na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego została przedłużona do 15 września 2015:
  • slawistykę,
  • studium humanitatis-tradycje cywilizacji europejskiej,
  • filologię klasyczną,
  • etnofilologię kaszubską.

Z kierunków neofilologicznych warto spróbować swoich sił na Slawistyce. Nauczysz się języka serbskiego lub chorwackiego, a dodatkowo poznasz podstawy języka słoweńskiego lub rosyjskiego. Będziesz miał także lektorat z języka zachodniego. Zdobędziesz orientację historyczno-polityczną dotyczącą zagadnień regionu Bałkanów i mieszkających tam Słowian Południowych. Poznasz kulturę tych narodów, ich literaturę i języki. Na studiach magisterskich będziesz kontynuował wybrany przez siebie język (serbski lub chorwacki na poziomie C2) oraz kontynuował naukę języka słoweńskiego lub rosyjskiego na poziomie C1. Wśród wykładowców naszego kierunku studiów będziesz miał zajęcia z native speakerami. Absolwent Slawistyki jest specjalistą w zakresie literatur, języków i kultur (w tym kultury mediów), wiedzy o społeczeństwie i historii krajów słowiańskich. W Katedrze Slawistyki działają cztery koła naukowe: Kroatystów, Slawistów P. P. Njegoša, Translatoryczne Koło Serbistów, Naukowe Koło „Karantania”. Ich członkowie wyjeżdżają m.in.: na wyprawy naukowe do Serbii czy Festiwal do Rijeki.

Możesz także wybrać jeden z trzech kierunków filologicznych. Dwa, na które są jeszcze wolne miejsca związane są z tradycją kultury greckiej i rzymskiej. Są to do wyboru: Studium humanitatis-tradycje cywilizacji europejskiej (nowość od roku akademickiego 2015/2016) lub Filologia klasyczna. Inny unikatowy kierunek w skali kraju to: Etnofilologia kaszubska, która poświęcona jest regionalnemu językowi kaszubskiemu.

Nowość w naszej ofercie to Studium humanitatis-tradycje cywilizacji europejskiej (I stopień). To kierunek interdyscyplinarny, który daje nie tylko dużą porcję konkretnej i ugruntowanej wiedzy z zakresu literatury, historii, historii sztuki, historii myśli religijnej i filozoficznej, rozwoju kultury, zjawisk społecznych, ale także – zależnie od wyboru specjalności – wprowadza w warsztat badawczy filologa lub historyka. Pozwala poznać i zrozumieć istotę cywilizacji europejskiej, którą tworzyły dwa zasadnicze nurty wywodzące się ze starożytności: kultura grecko-rzymska i chrześcijaństwo, a także oswoić się z problematyką i nabyć sprawność w posługiwaniu się pojęciami z zakresu prawa i ekonomii oraz świadomie uczestniczyć w różnych formach współczesnego życia społecznego i gospodarczego. Studium humanitatis przygotowuje do zdobywania dalszego wykształcenia na studiach II stopnia na innych kierunkach o profilu humanistycznym.
studium humanitatis
 
Nowy kierunek na Wydziale Filologicznym - Studium humanitatis - tradycje cywilizacji europejskiej.

Filologia klasyczna, najstarsza ze wszystkich dyscyplin filologicznych, wspaniale rozwija się również dzisiaj, zarówno w Polsce, jak i na świecie. Jej przedmiotem jest nie tylko starożytność grecko-rzymska, ale cała kultura europejska – wszystkie biblioteki i archiwa pełne książek i dokumentów napisanych po łacinie (i po grecku). Powstawały one od czasów najdawniejszych po współczesność, a literatury w językach narodowych, teatr i film, sztuka i architektura, filozofia i prawo korzystają nieustannie z tradycji antycznej. We wszystkich językach europejskich ogromna część słownictwa pochodzi z greki i z łaciny. Jeśli więc chcesz naprawdę rozumieć świat dawny i współczesny, wybierz studia w Katedrze Filologii Klasycznej na Wydziale Filologicznym UG.

Etnofilologia kaszubska to unikatowy, innowacyjny w skali kraju kierunek studiów łączący nauki humanistyczne oraz nauki społeczne. Studia związane z językiem kaszubskim mają profil praktyczny. Są odpowiedzią na potrzeby rynku dotyczące nauczycieli języka kaszubskiego oraz specjalistów w zakresie animacji kulturowej i medialnej, potrafiących pracować w środowisku kaszubskim, a więc legitymujących się biegłą znajomością języka kaszubskiego, który studenci mają szansę opanować od podstaw. Etnofilologia kaszubska proponuje dwie specjalności: Nauczycielską i Animacyjno-medialną.

Na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego trwa jeszcze rekrutacja na studia niestacjonarne I stopnia oraz na studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia (wyjątek stanowi logopedia, na którą rekrutacja już się zakończyła).
budynek wydzial filologiczny ug
Nowy budynek Wydziału Filologicznego. Siedziba neofilologii..

Terminy aplikacji i szczegółowe informacje na stronie: ug.edu.pl/media/aktualnosci/45921/rekrutacja_dodatkowa_na_ug_na_rok_akademicki_20152016

Więcej informacji o kierunkach studiów na Wydziale Filologicznym UG: ug.edu.pl/rekrutacja/studia_i_i_ii_stopnia_oraz_jednolite_magisterskie/kierunki_studiow?title=&tid_raw[5]=5

Dołącz do nas! Studia Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego i znajomość co najmniej dwóch języków obcych zapewnią Ci dobre perspektywy zawodowe.

Test dr Anna Malcer-Zakrzacka

 

!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->