Uniwersytet Zielonogórski: rekrutacja i nowe kierunki studiówUniwersytet Zielonogórski oficjalnie rozpoczął rekrutację na rok akademicki 2015/2016. Oferta edukacyjna uczelni wzbogaciła się o kilka nowych kierunków, ale najważniejszym z nich jest długo wyczekiwany w regionie kierunek lekarski, na który prowadzony będzie pierwszy nabór! "Celem uniwersytetu jest nie tylko utrzymanie rekrutacji na poziomie z ubiegłego roku, ale jej zwiększenie. Stąd oferta rozszerzona o kilka nowych kierunków” - powiedział prorektor UZ ds. studenckich prof. Wojciech Strzyżewski.


Zielonogórska uczelnia otrzymała 19 maja oficjalną zgodę Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na uruchomienie kierunku lekarskiego. - Jesteśmy gotowi przyjąć 60 osób na studia stacjonarne na tym kierunku. Rekrutację przeprowadzi Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu, a przed rozpoczęciem roku akademickiego zostanie powołany samodzielny Wydział Nauk o Zdrowiu - powiedziała Ewa Sapeńko, Rzecznik prasowy UZ.

Zajęcia na pierwszym roku studiów prowadzone będą w salach należących do Wydziału Nauk Biologicznych, Wydziału Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu UZ oraz w zielonogórskim szpitalu. Zajęcia praktyczne z przedmiotów klinicznych w kolejnych latach prowadzone będą natomiast w szpitalu w Zielonej Górze, gdzie aktualnie trwają prace nad przekształceniem go w szpital kliniczny.

Kalendarium utworzenia kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Zielonogórskim:
  • 7 lutego 2012 r. – Sejmik Województwa Lubuskiego przyjął uchwałę w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Lubuskiego na lata 2012-2024 - na utworzenie kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Zielonogórskim zarezerwowano 6 mln zł.
  • 22 lutego 2012 r. – podpisanie porozumień o współpracy pomiędzy miastem Zielona Góra i województwem lubuskim a Uniwersytetem Zielonogórskim w zakresie kształcenia na kierunku lekarskim na UZ
  • 19 maja 2014 r. – porozumienie pomiędzy Uniwersytetem Zielonogórskim a Szpitalem Wojewódzkim w Zielonej Górze o współpracy w zakresie kształcenia na kierunku lekarskim
  • 28 maja 2014 r. – pozytywna opinia Senatu UZ o utworzeniu kierunku
  • 22 lipca 2014 r. – UZ złożył wniosek do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  • 22 listopada 2014 r. – pozytywna opinia Polskiej Komisji Akredytacyjnej w sprawie utworzenia kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Zielonogórskim.
  • 19 maja 2015 r. – decyzja MNiSW o przyznaniu Wydziałowi Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Zielonogórskiego uprawnień do prowadzenia jednolitych studiów magisterskich o profilu praktycznym na kierunku lekarskim
  • czerwiec 2015 r. – pierwsza rekrutacja!

Swoje oferty kształcenie poszerzyły ponadto trzy inne wydziały uczelni: Humanistyczny (kierunek literatura popularna i kreacje światów gier), Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji (biznes elektroniczny oraz efektywność energetyczna) oraz Mechaniczny (inżynieria bezpieczeństwa).

Dlaczego akurat takie kierunki? Ponieważ takie jest zapotrzebowanie rynku pracy. Jeżeli chodzi o kierunki techniczne – to powołano je we współpracy z lubuskimi firmami, które poszukują specjalistów w tych dziedzinach. Natomiast humaniści również dostosowują swoją ofertę do aktualnych wymogów pracodawców. Wyposażają więc swoich studentów nie tylko w wiedzę ogólną, ale także praktyczną - wyjaśniła Rzecznik uczelni.

Tutaj znajdziesz więcej informacji na temat studiów na Uniwersytecie Zielonogórskim.


Stale rosnącą popularnością cieszą się studia w formule "plus 40”. W roku akademickim 2015/2016 Uniwersytet Zielonogórski również przygotowano taką ofertę dla osób, które dotychczas z różnych względów nie mogły studiować. Dlaczego warto zainteresować się tą ofertą? Ponieważ pozwala ona na połączenie pracy z naukę (zajęcia odbywają się w systemie popołudniowym), są całkowicie bezpłatne i uprawniają do korzystania ze wszystkich praw, przywilejów i obowiązków studenckich. Studia w tej formule można rozpocząć na 8 kierunkach I stopnia lub 5 w ramach studiów II stopnia.

W nowym roku akademickim UZ jest przygotowany na przyjęcie ponad 9,6 tys. osób, w tym prawie 3,5 tys. na studia zaoczne i 147 na studia III stopnia. Dokumenty na studia I stopnia i jednolite magisterskie będą przyjmowane do 6 lipca. Do 22 września można natomiast składać dokumenty aplikacyjne na pozostałe formy studiów. Szczegółowe informacje na temat zasad tegorocznej rekrutacji oraz pełny harmonogram znaleźć można tutaj: rekrutacja.uz.zgora.pl

Źródło: PAP - Nauka w Polsce

 

!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->