Rekrutacja uzupełniająca na Wydziale Filologicznym UGWydział Filologiczny Uniwersytetu Gdańskiego ma nadal kilka wolnych miejsc na polonistyce, etnofilologii kaszubskiej i Wiedzy o teatrze! Pomyśl o swojej przyszłości i studiuj w Gdańsku!

Instytut Filologii Polskiej na Wydziale Filolgicznym Uniwersytetu Gdańskiego zaprasza do studiowania na kierunkach: Etnofilologia kaszubska, Filologia polska i Wiedza o teatrze.

Etnofilologia kaszubska
Kaszuby są specyficznym regionem nie tylko w skali Polski, ale i całego basenu Morza Bałtyckiego. Jako jedyny ośrodek naukowy w kraju włączamy się intensywnie w rozwój kultury i języka regionalnego. Profil praktyczny naszych studiów jest związany z potrzebami rynku pracy środowiska kaszubsko-pomorskiego. Studiowanie literatury, języka, kultury i historii regionu to niezwykła przygoda poznawcza. Natomiast zajęcia z metodyki nauczania, animacji kultury i dziennikarstwa, połączone z praktykami, pozwalają zdobyć atrakcyjny zawód. Przy nauce jedynego języka regionalnego w Polsce, biegle w mowie i piśmie, wchodzimy w niszę, która jest coraz chętniej zapełniana przez studentów nieznających na początku studiów języka kaszubskiego. Aspekt regionalizmu jest więc ważnym elementem w życiu Instytutu Filologii Polskiej na Wydziale Filologicznym UG. Proponujemy zatem nowoczesny profil studiów łączący nauki humanistyczne i nauki społeczne. Jako organizatorzy unikatowego kierunku studiów stawiamy sobie ważne zadanie wykształcenia specjalistów w zakresie animacji kulturowej i medialnej, nauczycieli potrafiących pracować w środowisku kaszubskim, a więc legitymujących się biegłą znajomością języka kaszubskiego, którego można nauczyć się od podstaw na naszych studiach licencjackich.
Naucz się jedynego języka regionalnego w Polsce, zostań specjalistą!
Etnofilologia kaszubska

Filologia polska
Filologia polska to nowoczesny, otwarty na wyzwania dzisiejszego świata kierunek studiów. Nauki o literaturze i języku spotykają się tu z naukami o człowieku, kulturze, filmie, teatrze, Internecie i współczesnych środkach masowego przekazu. Nasi absolwenci biorą aktywny udział w życiu kulturalnym i politycznym kraju, są artystami sceny kulturalnej, dziennikarzami, profesjonalnymi asystentami zarządów firm władającymi biegle w mowie i piśmie polszczyzną, potrafiącymi wykorzystać ją według prawideł dyskursu publicznego i technik perswazji. Nasi absolwenci znajdują zatrudnienie w najrozmaitszych instytucjach – krajowych i zagranicznych. Pracują jako naukowcy, dziennikarze, publicyści, krytycy, nauczyciele, wydawcy, redaktorzy, menadżerowie placówek kulturalnych. Absolwenci filologii polskiej mają umiejętność interpretowania przeróżnych tekstów, szybkiego docierania do informacji i syntetycznego ich przekazywania, a także są świetnymi pracownikami tam, gdzie potrzebna jest kreatywność i praca z ludźmi – mają wypracowaną zdolność do przyjmowania różnych punktów widzenia, do wielostronnego rozpatrywania problemów i w związku z tym skutecznej mediacji.
Zapraszamy do studiowania polszczyzny na wysokim poziomie!
Przedłużona rekrutacja UG

Wiedza o teatrze
Jak działa teatr? Aktorzy czy zarządzający? Współczesne wyrażanie myśli czy klasyka? Nasz kierunek to nowoczesny profil studiów łączący tradycyjną teatrologię i filmoznawstwo oraz wiedzę z zakresu dyscyplin będących odbiciem dynamicznych zmian społecznych i kulturowych charakterystycznych dla XXI wieku – medioznawstwa, refleksji nad kulturą audiowizualną, socjologii i antropologii widowisk. Zapraszamy do studiowania wszystkich, którzy chcą być dobrze zorientowani w specyfice i trendach współczesnej kultury. Absolwenci Wiedzy o teatrze przygotowani są do pracy w zawodach związanych z szeroko rozumianą domeną współczesnej kultury audiowizualnej – teatrem i filmem, radiem, i telewizją, mediami elektronicznymi i sferą organizacji widowisk. Dysponują pogłębioną wiedzą nie tylko z zakresu dramatu, teatru i filmu, ale także z wielu dyscyplin humanistycznych, których refleksja ogniskuje się wokół zagadnień spektakularnego, widowiskowego charakteru społeczeństwa i kultury współczesnej. Ukończenie kierunku umożliwia podjęcie pracy w szerokim spektrum zawodów – od krytyki teatralnej i filmowej, poprzez dziennikarstwo i publicystykę kulturalną, logopedię medialną, reklamę aż po impresariat, management, zarządzanie kulturą.
Studiuj z nami współczesną kulturę!
Przedłużona rekrutacja na Wydziale Filologicznym UG

Wszechstronność na naszych kierunkach
Instytutu Filologii Polskiej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego kształci wszechstronnie swoich absolwentów, którzy już podczas studiów mają możliwość praktyk, stażu i pracy w instytucjach kultury, teatrach, zdobywając przy tym doświadczenie konieczne do startu po studiach. Ciekawa oferta nauczania zapewni każdemu możliwość rozwoju w wybranym kierunku, kształcenie umiejętności mówienia publicznego, pisania, doskonalenia stylu, poprzez zajęcia tradycyjne, profesorskie wykłady i ćwiczenia, konwersatoria oraz warsztaty oraz projekty naukowe i artystyczne. Nasi studenci chetnie korzystają z edukacji zagranicznej, której oferta, dzięki programom europejskim, jest bogata i wciąż uzupełniana.

Kadra:
77 wybitnych profesorów literaturoznawców, językoznawców, poetów, pisarzy światowej sławy, kulturoznawców o międzynarodowym i ogólnopolskim autorytecie naukowym oraz młodych, pełnych pasji, naukowej i edukacyjnej doktorów nauk humanistycznych o szerokich zainteresowaniach i wysokich kwalifikacjach.
Specjalizacje:
Dzięki nauce i zaangażowaniu na studiach licencjackich można zostać dobrym nauczycielem języka polskiego lub kaszubskiego, redagować i edytować teksty w wydawnictwach, zostać krytykiem filmowym, dziennikarzem, czy specjalistą w zakresie informacji i bazy danych dla biznesu. Studia magisterskie umożliwiają rozwijanie wiedzy specjalistycznej z zakresu nauczycielstwa (kontynuacja), wiedzy o filmie, edytorstwa, krytyki artystycznej i literackiej oraz public relations.
Prowadzimy studia doktoranckie i podyplomowe.

Perspektywy zatrudnienia absolwentów
Nasi najlepsi absolwenci są wszechstronnie wykształconymi pracownikami, którzy perfekcyjnie posługują się językiem rodzimym w mowie i piśmie, co okazuje się coraz bardziej pożądane w staraniach o pracę. Studia w Instytucie Filologii Polskiej na Wydziale Filologicznym UG pozwalają zdobyć różnorodne i wymagane przez pracodawców umiejętności komunikacyjne i translatorskie. Absolwenci mają językowe, edytorskie i kulturowe kompetencje do współpracy: z biznesem, mediami, czasopismami, organizacjami pozarządowymi, instytutami kultury i edukacji, placówkami dyplomatycznymi, instytucjami politycznymi, kancelariami prawniczymi. Pracują np.: w Thomson Reuters, LPP S.A., Porta KMI Poland, Zarządzie Morskiego Portu Gdynia S.A., Grupie TVN, Fagbokforlaget, Flügger, Metsä Group Polska, Volvo Truck, Vista Holding, Stena Line,biurach tłumaczeń, teatrach, ambasadach i konsulatach, szkołach, instytucjach kultury.

Pomyśl o swojej przyszłości i dołącz do rzeszy 4 000 studentów Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego! Przedłużona lub dodatkowa rekrutacja trwa!

 

!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->