Politechnika Krakowska10 lipca oficjalnie zakończyła się rekrutacja na studia I stopnia na Politechnice Krakowskiej im. T. Kościuszki. Informatyka, inżynieria biomedyczna, architektura, gospodarka przestrzenna, biotechnologia, automatyka i robotyka, budownictwo, mechanika i budowa maszyn to kierunki, które cieszyły się największą popularnością wśród tegorocznych kandydatów na studia na PK.

Największym zainteresowaniem kandydatów cieszyła się informatyka na Wydziale Fizyki, Matematyki i Informatyki - o jedno miejsce ubiegało bowiem prawie 6 kandydatów.

Informatyka plasuje się ponadto w czołówce popularności na dwóch pozostałych wydziałach PK, na których jest prowadzona. Na Wydziale Mechanicznym na jedno miejsce na informatykę stosowaną przypada 4,55 kandydata, na Wydziale Inżynierii Elektrycznej i Komputerowe na informatykę chce się dostać 4 kandydatów na miejsce.

Inne popularne kierunki, wyrażone liczbą osób na 1 miejsce: inżynieria biomedyczna (5,1 os./miejsce), architektura (4 os./miejsce), gospodarka przestrzenna (3,89), biotechnologia (3,69), automatyka i robotyka (3,41), mechanika i budowa maszyn (3,38)

W liczbach bezwzględnych najwięcej kandydatów aplikowało na kierunki:
  • informatyka (ponad 1300 osób, kierunek prowadzony na trzech wydziałach),
  • budownictwo (ponad 1300 osób, kierunek prowadzony na dwóch wydziałach),
  • architektura,
  • transport (prowadzony na dwóch wydziałach),
  • mechanika i budowa maszyn (brak oficjalnych danych odnośnie liczby kandydatów),
  • automatyka i robotyka (brak oficjalnych danych odnośnie liczby kandydatów),
  • technologia chemiczna (brak oficjalnych danych odnośnie liczby kandydatów),
  • inżynieria środowiska (brak oficjalnych danych odnośnie liczby kandydatów),
  • inżynieria biomedyczna (brak oficjalnych danych odnośnie liczby kandydatów).

Na rok akademicki 2014/2015 Politechnika Krakowska przygotowała 5894 miejsca na wszystkich rodzajach studiów, w tym 3436 miejsc na studiach stacjonarnych I stopnia.

 

!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->