wsg logo nazwa RGBPsychologia edukacyjna to nowy kierunek na Wyższej Szkole Gospodarki (WSG) w Bydgoszczy, który jest adresowany przede wszystkim do osób zainteresowanych psychologią w sektorze edukacji. Jednolite studia magisterskie na kierunku psychologia edukacyjna trwają pięć lat.


Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy to pierwsza uczelnia niepubliczna z regionu, która otrzymała uprawnienia do prowadzenia tego kierunku.


Psychologia edukacyjna na WSG w Bydgoszczy to przede wszystkim:

 • poradnia Psychologiczno — Pedagogiczna z profesjonalnymi i nowoczesnymi narzędziami diagnostycznymi, 
 • profesjonalne pracownie Integracji Sensorycznej, 
 • pracownia Neuropsychologii i Użyteczności z Biofeedbackiem, 
 • akademickie Centrum Medyczne z Poradnią Psychologiczną, 
 • możliwość realizacji zajęć praktycznych w akademickim: żłobku, klubie dziecięcym, przedszkolu oraz dziennych domach pobytu prowadzonych przez WSG. 
 
ZOBACZ KIERUNEK PSYCHOLOGIA EDUKACYJNA NA WSG W BYDGOSZCZY


Przyszłym studentom kierunku psychologia na WSG w Bydgoszczy, uczelnia oferuje ciekawe zajęcia z ekspertami i praktykami realizowane w formie warsztatów oraz bogatą ofertę specjalistycznych kursów i szkoleń możliwych do realizacji w toku kształcenia. Dodatkowym atutem jest możliwość uzyskania uprawnień nauczycielskich w toku studiów.


Psychologia edukacyjna to jednolite studia magisterskie, które trwają dziesięć semestrów.  Są to studia płatne, w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym. Specjalność ta adresowana jest przede wszystkim do osób zainteresowanych psychologią w sektorze edukacji, tzn. w: oświacie, szkole, przedszkolu, instytucjach kultury oraz w środowisku społecznym. Celem jest przygotowanie studentów do pracy profilaktycznej z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi. Student kierunku psychologia edukacyjna uzyska wiedzę z zakresu pedagogiki i dydaktyki ogólnej oraz specjalnej, funkcjonowania jednostek oświatowych, jak również pozna podstawowe nurty i teorie wychowania, a także metodykę pracy psychologa szkolnego.

sad patient at psychologist psychology support DTUQKGX

Absolwenci specjalności psychologia edukacyjna znajdą zatrudnienie w:

 • szkołach podstawowych, liceach, technikach, szkołach specjalnych itp. na stanowisku psychologa szkolnego lub pedagoga szkolnego, 
 • przedszkolach i żłobkach na stanowiskach psychologów, 
 • publicznych i niepublicznych poradniach psychologiczno — pedagogicznych, 
 • ośrodkach zajmujących się pomocą psychologiczną dla dzieci, młodzieży i rodziców oraz psychoprofilaktyką. 

Ponadto psychologowie, jako specjaliści w zakresie edukacji, mogą podjąć pracę w: 

 • ośrodkach doradztwa zawodowego, 
 • biznesie, 
 • placówkach terapeutycznych, resocjalizacyjnych i opiekuńczo — resocjalizacyjnych, 
 • instytucjach uprawnionych do prowadzenia postępowania mediacyjnego, 
 • schroniskach dla nieletnich i zakładach poprawczych, 
 • społecznej i zawodowej kurateli sądowej.


ZOBACZ KIERUNEK PSYCHOLOGIA EDUKACYJNA NA WSG W BYDGOSZCZY

 

!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->