405351 1343892256485 nKierunek pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna to nowy kierunek na Szczecińskiej Szkole Wyższej Collegium Balticum. Dotychczas realizowany był jako specjalność na kierunku pedagogika, studia pierwszego stopnia oraz studia drugiego stopnia. Od roku akademickiego 2019/2020 kierunek ten to studia jednolite magisterskie 5-letnie. To doskonały i kompleksowy sposób na poszerzenie wiedzy i umiejętności o charakterze interdyscyplinarnym w dyscyplinie pedagogika, niezbędnych przy kompleksowej realizacji działań edukacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych, kulturalnych oraz terapeutycznych.


Na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna studenci zdobędą praktyczną wiedzę pedagogiczną i psychologiczną, która jest niezbędna do pracy w zawodzie nauczyciela na I etapie edukacyjnym. Poznają metody i formy projektowania sytuacji edukacyjnych, odpowiednich do zróżnicowanych potrzeb i możliwości dzieci w młodszym wieku szkolnym i przedszkolnym. Nabędą kompetencje komunikacyjne i umiejętność współdziałania z dziećmi, z ich rodzicami, opiekunami oraz pozostałymi uczestnikami procesu edukacyjnego. Nauczą się planować i organizować proces edukacyjny w przedszkolu i klasach I–III szkoły podstawowej oraz realizować zadania o charakterze wspierającym zarówno dzieci z rozmaitymi dysfunkcjami, jak i dzieci uzdolnionych. Zdobędą umiejętności sprawdzania ich osiągnięć edukacyjnych oraz projektowania innowacyjnych działań edukacyjnych i terapeutycznych.

ZOBACZ KIERUNEK PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA NA SZCZECIŃSKIEJ SZKOLE WYŻSZEJ COLLEGIUM BALTICUM

Studenci przygotują się do stosowania w swojej pracy nowoczesnych form terapii pedagogicznej, zdobędą praktyczną wiedzę na temat metod wczesnego wspierania rozwoju dziecka, poznają terapię metodą integracji sensorycznej (do pracy tą metodą można uzyskać uprawnienia dzięki studiom podyplomowym prowadzonym na Szczecińskiej Szkole Wyższej Collegium Balticum), na zajęciach warsztatowych poznają formy pracy reedukacyjnej, metody relaksacyjne i arteterapeutyczne.

pedagogika

Perspektywy pracy absolwenta po pedagogice przedszkolnej i wczesnoszkolnej:

  • nauczyciel edukacji przedszkolnej, 
  • nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, 
  • pracownik poradni psychologiczno-pedagogicznej.  

ZOBACZ KIERUNEK PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA NA SZCZECIŃSKIEJ SZKOLE WYŻSZEJ COLLEGIUM BALTICUM

 

!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->