SSW logoWzornictwo to nowy kierunek na Sopockiej Szkole Wyższej (SSW), który przygotowuje absolwenta do sztuki projektowania nowoczesnych form użytkowych i towarzyszących im przestrzeni w czterech uzupełniających się zakresach: PRODUKT, MEBEL, OPAKOWANIA i MOBILNOŚĆ. 


Kierunek wzornictwo na studiach pierwszego stopnia to kierunek o profilu praktycznym, będącym połączeniem wzornictwa przemysłowego i sztuki użytkowej. Ma on charakter interdyscyplinarny, stanowiący integralną część architektury i znacząco wpływając na jej wyraz. Należy zaznaczyć, że kierunek ten wpisany został na listę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego jako jeden z 15 kluczowych kierunków studiów ważnych dla rozwoju polskiej gospodarki.

ZOBACZ KIERUNEK WZORNICTWO NA SOPOCKIEJ SZKOLE WYŻSZEJ

Studia na kierunku wzornictwo na SSW w Sopocie to studia I stopnia, po których otrzymuje się tytuł licencjata. Zajęcia odbywają się w dwóch trybach — stacjonarnym oraz niestacjonarnym i trwają one osiem semestrów. Na kierunku wzornictwo obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna dla przyszłych studentów, która odbywać się będzie na początku września.

Czym wyróżnia się wzornictwo na SSW w Sopocie?

 • szeroka oferta dydaktyczna w zakresie wzornictwa – kierunkowe bloki projektowe. Celem szczegółowym kształcenia na kierunku wzornictwo jest przygotowanie absolwenta do sztuki projektowania nowoczesnych form użytkowych i towarzyszących im przestrzeni w dwóch z czterech uzupełniających się zakresach:
  • Design 1 (D1) – Produkt, 
  • Design 2 (D2) – Mebel, 
  • Design 3 (D3) – Opakowania, 
  • Design 4 (D4) – Mobilność.
 • wykorzystywanie podczas nauki nowoczesnych technologii będących uzupełnieniem tradycyjnego projektowania produktów
 • wyposażenie absolwenta w umiejętność praktycznego podejścia do projektowania, uzupełnionego umiejętnością kreacji plastycznej
 • przekazanie absolwentowi niezbędnej wiedzy o projektowaniu i wiedzy ogólnej oraz umiejętności posługiwania się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, w tym językiem specjalistycznym z zakresu wzornictwa
 • wykorzystanie wielowiekowej tradycji Pomorza w budowaniu obiektów pływających oraz ich wyposażenia (kształtowanie form użytkowych obiektów pływających oraz dbanie o odpowiednie ich wyposażenie np. mebel). Pomorze to także region z tradycją w tworzeniu opakowań regionalnym jak np. interpretacja wzorów kaszubskich na różnych nośnikach opakowań.
 • bogato wyposażone pracownie, w tym: 3 laboratoria komputerowe (programy: Autodesk AutoCAD, Autodesk 3DsMax, Adobe Design Suite CS6, Open Office, MS Office, Google SketchUp, V-Ray, McNeel Rhinoceros 3D, Graphisoft ArchiCad, Lumion)
 • pracownia prototypowania 3D, pracownia nowych mediów wyposażona w sprzęt i akcesoria do fotografiki oraz nagrywania i obróbki materiału audio-wideo.

designer wooden furniture PV69DUV

Na pierwszym roku studiów studenci poznają podstawy projektowania: produktu, mebla i opakowań. Na tej bazie, od drugiego roku studiów, dokonują wyboru jednego bloku spośród bloków: D1, D2, D3 i obowiązkowo realizują blok D4.


Design 1 (D1) – Produkt 

Obejmuje projekty opraw oświetleniowych, obiektów i systemów świetlnych występujących w silnym związku z regionalnym przemysłem oświetleniowym, projekty produktów i rozwiązań na rynek turystyki zdrowotnej, projekty sprzętu rekreacyjnego, sprzętu ratowniczego i morskiego oraz innych typów projektów jak np. projekty sprzętu AGD i RTV; projekty małej architektury jak wiaty, przystanki, kosze; projekty sprzętu rehabilitacyjnego; projekty prospołeczne w kontekście coraz to większej grupy seniorów w naszym społeczeństwie, oraz inne projekty specjalistyczne.


Design 2 (D2) – Mebel 

Blok D2 stanowi metodycznie opracowaną strategię rozwoju umiejętności projektowych z dziedziny projektowania mebli w kolejnych trzech latach studiów. Na szczególną uwagę zasługuje wnikliwe opracowanie detalu mebla i dostosowanie projektu do możliwości wdrożeniowych produktu. W programie realizowane są również elementy meblowe specyficzne dla obiektów pływających jako dodatkowa wartość wspierania polityki rozwoju regionalnego. 


Design 3 (D3) – Opakowania 

Blok ten zaspokaja potrzeby szybko zmieniającego się wzornictwa w zakresie szerokiego spektrum opakowań. Program pozwala na zapoznanie się ze specyfiką podstawowych odmian opakowań. Na poszczególnych semestrach realizowane są projekty z zakresu opakowań papierowych, strukturalnych z tworzyw sztucznych, szklanych oraz ekologicznych. Opakowania stanowią znaczący procent segmentu zapotrzebowania rynku na design, a wśród nich można wyróżnić sporą grupę opakowań o charakterze regionalnym, jak np. interpretacja wzorów kaszubskich na różnych nośnikach opakowań. 


Design 4 (D4) – Mobilność 

Blok D4 jest szeroką ofertą projektową w zakresie projektowania środków transportu, które obejmują transport wodny i lądowy. Program studiów został tak zaplanowany, aby zapoznać studenta ze specyfiką projektowania pojazdów poruszanych siłą mięśni, samochodów osobowych, transportu ciężkiego oraz obiektów pływających. Region Pomorza ma oczywiste tradycje projektowania jednostek pływających. W ostatnich dekadach tradycje te transformują się z wielkich stoczni do mniejszych firm produkujących jachty, statki i obiekty nawodne. Koncepcja kształcenia wpisuje się w potrzeby kształcenia specjalistów projektantów w zakresie projektowania form oraz wyposażenia jachtów i innych form jednostek pływających.

ZOBACZ KIERUNEK WZORNICTWO NA SOPOCKIEJ SZKOLE WYŻSZEJ

 

!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->