logo EUSTStudia prawnicze w Warszawie i Radomiu uruchamia Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna. To  jednolite studia magisterskie, które zwykle trwają pięć lat. Jednak absolwenci kilku kierunków studiów mogą studiować prawo na EUST krócej - w tzw. trybie przeniesienia osiągnięć.Studia prawnicze proponowane są na uczelni w trybie stacjonarnym tj. dziennym i niestacjonarnym. Studiując niestacjonarnie możesz wybrać system nauki popołudniami lub zaocznie w weekendy. Zajęcia odbywają się zarówno w siedzibie głównej uczelni w Radomiu, jak i na wydziale w Warszawie.


ZOBACZ WIĘCEJ O STUDIACH PRAWNICZYCH NA EUST W WARSZAWIE I RADOMIU


Wprowadzając nowy kierunek uczelnia przygotowała ciekawą propozycję dla licencjatów i magistrów, umożliwiającą skrócenie okresu trwania studiów w przypadku posiadania dotychczas wykształcenia na poziomie licencjata lub magistra kierunków z obszaru nauk społecznych (np.: administracja, bezpieczeństwo wewnętrzne, bezpieczeństwo narodowe, prawo w biznesie i inne kierunki pokrewne). Takie osoby mogą rozpocząć kształcenie na kierunku Prawo na EUST z otrzymaniem zwolnienia z zaliczania przedmiotów tożsamych z przewidzianymi w toku studiów prawniczych, a zrealizowanych na innym kierunku studiów innej uczelni. W praktyce oznacza to ograniczenie czasu trwania studiów, bo student będzie realizował jednolite studia magisterskie ze skróceniem w trybie tzw. przeniesienia części osiągnięć z dotychczas uzyskanego wykształcenia na poziomie wyższym. A co najważniejsze uzyskany po studiach tytuł zawodowy magistra w zakresie prawa jest identyczny jak w przypadku studiów 5-letnich i uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na wszystkie aplikacje zmierzające do wykonywania zawodów prawniczych.

gavel and law book on a wooden background PL569QF 1

Program jednolitych studiów magisterskich na kierunku prawo na EUST wychodzi naprzeciw oczekiwaniom dynamicznie rozwijającego się rynku pracy w obszarze szeroko pojętych usług o charakterze prawnym. Zapewnia wykształcenie specjalistów, którzy na podstawie zdobytej wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych uzyskają pełne podstawy do efektywnego wykonywania różnorodnych i szeroko rozumianych czynności o charakterze prawnym.


Absolwent uzyska wiedzę z zakresu nauk dogmatyczno-prawnych, historyczno-prawnych oraz teoretyczno-prawnych uzupełnioną o wiedzę z zakresu nauk społecznych i ekonomicznych. Posiądzie ponadto profesjonalny warsztat prawniczy, w tym w szczególności umiejętność dokonywania wykładni przepisów prawnych, posługiwania się regułami logicznego rozumowania i regułami wnioskowań prawniczych.


Efektem uzyskanych kompetencji będzie możliwość dalszego wyspecjalizowania się w dowolnej dziedzinie prawa. Absolwent zostanie bowiem przygotowany do podjęcia wszystkich rodzajów aplikacji koniecznych do wykonywania zawodów prawniczych tj. aplikacji: adwokackiej, radcowskiej, sędziowskiej, prokuratorskiej, notarialnej i komorniczej.

ZOBACZ WIĘCEJ O STUDIACH PRAWNICZYCH NA EUST W WARSZAWIE I RADOMIU

 

!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->