6235

Wydział Nauk Technicznych na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie (WNT UWM) nazywany jest „Małą Politechniką Olsztyńską”.  Od lipca 2019 roku rekrutuje studentów na kolejne kierunki — inżynieria maszyn rolniczych, spożywczych i leśnych. Kierunek inżynieria maszyn rolniczych, spożywczych i leśnych jest kolejnym kierunkiem technicznym na wydziale, który po raz pierwszy oferowany jest w rekrutacji w roku 2019/2020. Wydział prowadzi studia inżynierskie na czterech kierunkach oraz studia magisterskie na trzech, kształcąc specjalistów poszukiwanych przez przedsiębiorców, co daje młodzieży szansę na szybkie znalezienie dobrze płatnej pracy po studiach.

Absolwent tego kierunku będzie posiadał gruntowną wiedzę w zakresie nauk ogólnych, podstawowych i dyscyplin kierunkowych: technicznych, rolniczych i leśnych. Wiedza ta jest wzbogacona o umiejętności z zakresu zastosowania informatyki, zarządzania zespołami ludzkimi oraz automatyki i sterowania procesami. Po ukończenie tego kierunku będziesz potrafił identyfikować i rozwiązywać napotkane problemy techniki wykorzystywane w procesie produkcji surowców pochodzenia rolniczego (roślinnych i zwierzęcych), pozyskiwania i przetwórstwa drewna, a także produkcji spożywczej. Po studiach na UWM w Olsztynie będziesz przygotowany do stosowania nowoczesnych technologii cyfrowych wspierających przemysł rolno-spożywczy i leśny. 
6438

Program studiów zakłada poznanie podstawowych metod, technik, technologii i maszyn służących kształtowaniu i wykorzystaniu potencjału przyrody. Zdobyte umiejętności umożliwią Ci dostrzeżenie wpływu stosowanych technik i technologii na środowisko naturalne. Na studiach zdobędziesz wiedzę na temat:

  • procesów związanych z zasadami prawidłowego użytkowania i obsługi sprzętu technicznego 
  • zagadnień związanych z budową ciągników, pojazdów i maszyn rolniczych, leśnych i przemysłu spożywczego
  • zasad konstruowania maszyn i urządzeń technicznych znajdujących zastosowanie w pracach rolniczych i leśnych oraz w przetwórstwie żywności
  • zagadnień związanych z projektowaniem inżynierskim i wykorzystaniem grafiki komputerowej oraz modelowania i optymalizacji
  • nowoczesnych materiałów eksploatacyjnych stosowanych we współczesnych maszynach i pojazdach użytkowanych w sektorze rolno-spożywczym i leśnictwie
  • podstaw elektrotechniki, elektroniki i automatyki 
  • napędów, sterowaniu hydraulicznym i pneumatycznym w systemie użytkowania sprzętu technicznego na potrzeby obsługi rolnictwa oraz leśnictwa i przetwórstwa żywności
  • wykorzystania systemów satelitarnych technik w monitorowaniu i sterowaniu produkcją i eksploatacją maszyn i urządzeń technicznych
  • metod statystycznych i narzędzi informatycznych do analizy i oceny zjawisk i procesów zachodzących w produkcji rolniczej i leśnej oraz przetwórstwie żywności

Jednym słowem po ukończeniu inżynierii maszyn rolniczych, spożywczych i leśnych na WNT UWM będziesz przygotowany do podjęcia pracy w różnych gałęziach produkcji. Głównie związanych z przemysłem leśnym, sektorem aeroenergetycznym, stacjach obsługi i warsztatach naprawczych maszyn rolniczych i leśnych oraz w zakładach projektowania maszyn. Pracę będziesz mógł także podjąć w instytucjach publicznych, ośrodkach badawczo-rozwojowych, instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy. Ponadto zostaniesz przygotowany do rozwijania własnych umiejętności zawodowych oraz do podjęcia studiów drugiego stopnia.

ZOBACZ OFERTĘ STUDIÓW NA UWM WNT

 

!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->