logo 2


Kierunek psychologia rusza na Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomiczna (EUH-E). To jednolite pięcioletnie studia magisterskie, które dają uprawnienia do wykonywania zawodu psychologa. 
Uczelnia oferuje zajęcia prowadzone przez specjalistyczną kadrę psychologów-praktyków oraz wykładowców posiadających międzynarodowy dorobek naukowy. Studenci mają możliwość zdobywania pogłębionej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych m.in. z zakresu psychologii klinicznej, psychologii uzależnień i zdrowia, psychologii edukacji i wychowania oraz psychologii organizacji i biznesu. W programie studiów położono szczególny nacisk na kształcenie umiejętności praktycznych przyszłych psychologów. Studenci nabywają między innymi umiejętności diagnozy psychologicznej i pomocy w różnych obszarach problemowych. Poznają złożone mechanizmy rozwoju dziecka i funkcjonowania człowieka dorosłego m.in. w obszarach rodzinnych, zdrowotnych oraz zawodowych. Celem studiów jest nie tylko maksymalizacja kompetencji zawodowych przyszłych absolwentów, ale także rozwój ich kompetencji osobistych. Absolwent pięcioletnich jednolitych studiów psychologii na Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej może pracować w instytucjach służby zdrowia, biznesu oraz innych, w których niezbędna jest fachowa wiedza i pomoc psychologiczna.


ZOBACZ KIERUNEK PSYCHOLOGIA NA EUH-E 

 

!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->