Health Economics and Big Data Analytics to nowy, elitarny program studiów dualnych z rządowym dofinansowaniem na Akademia Leona Koźmińskiego. Jesteście dobrzy w liczbach, ale nudzi was już sama myśl o bankach i giełdach? Szukacie innowacyjnego kierunku ekonomicznego? To właśnie studia dla Was. Prognozy wskazują, że w nadchodzących latach znacznie wzrośnie zapotrzebowanie na specjalistów właśnie tej dziedziny ekonomiki.WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE GŁÓWNEJ KIERUNKU TUTAJ!

 6120HEALTH ECONOMICS AND BIG DATA ANALYTICS (HEBDA), czyli ekonomika zdrowia i analityka danych to specjalność na kierunku ekonomika. Jedyna tego typu w Polsce i jedna z niewielu w Unii Europejskiej. Głównym zadaniem tej dziedziny nauki jest tworzenie i dostarczanie metod i narzędzi analitycznych do szacowania skuteczności, wydajności i wartości procedur i technologii medycznych, których ostatecznym celem jest optymalna alokacja zasobów opieki zdrowotnej.

Celem programu jest przekazanie studentom wiedzy specjalistycznej i wykształcenie umiejętności w obszarze analizy danych, ze szczególnym uwzględnieniem danych zdrowotnych w przemyśle farmaceutycznym i innych powiązanych branżach. Innowacyjny system nauczania oparty jest o najnowsze osiągnięcia z dziedziny ekonomiki zdrowia i zdefiniowany z perspektywy potrzeb płatnika, świadczeniodawcy, producenta technologii zdrowotnych oraz pacjenta.

Perspektywy zatrudnienia po Ekonomice zdrowia


Absolwenci specjalności HEBDA z tytułem magistra, mogą podjąć pracę w języku angielskim, min. w:
- instytucjach zajmujących się organizowaniem i finansowaniem świadczeń zdrowotnych
- przedsiębiorstwach odpowiadających za produkcję bądź dystrybucję technologii zdrowotnych.
Przykładowe stanowiska pracy to:
Health Economics Advisor
Health Data Scientist
Health Economics Value Consultant
Clinical Outcomes Consultant
Health Outcomes Manager
Market Access Manager

Osoby pragnące dalszą naukę, mogą kontynuować na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich)! 

Program studiow Ekonomiki zdrowia


Studia HEBDA na “Koźmińskim” prowadzone są w trybie stacjonarnym, a ich absolwenci uzyskają tytuł magistra ekonomii. – Program studiów został przygotowany w porozumieniu z pracodawcami, którzy zadeklarowali chęć udziału w kształceniu dualnym. Stąd nasze głębokie przekonanie, że spełnia on oczekiwania rynku, na którym jest duży popyt na specjalistów od ekonomiki zdrowia, nie tylko w kraju, ale też za granicą – mówi prof. Katarzyna Kolasa, kierownik Zakładu Ekonomiki Zdrowia i Zarządzania Opieką Zdrowotną w ALK i opiekunka kierunku.

Dualna forma studiów stawia przede wszystkim na praktyczny ich charakter - program realizowany jest w formie zajęć dydaktycznych w ALK i zajęć praktycznych odbywanych u pracodawcy. Pracodawcy zaangażowali się w proces powstawania programu studiów i uczestniczą w jego realizacji od rekrutacji aż po proces dyplomowania.

W trakcie studiów studenci realizują płatne staże u wiodących pracodawców z obszaru ochrony zdrowia. Dzięki temu mają dostęp do najnowszych technik analitycznych i praktycznych oraz najczęściej stosowanych rozwiązań. Najlepsi studenci wyjadą na staże zagraniczne.


Rekrutacja i czesne na Ekonomikę zdrowia

Program studiów został uznany za najlepszy w konkursie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i uzyskał dofinansowanie pokrywające ponad 75% czesnego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Dzięki temu studenci zapłacą tylko 2900 zł za semestr nauki. Opłata jest taka sama dla studentów polskich i zagranicznych i obowiązuje przez cały dwuletni cykl kształcenia. Należy dodać, że kierunek może być prowadzony w Akademii Leona Koźmińskiego także w kolejnych latach, jednak tylko osoby rozpoczynające studia w 2019/2020 r. skorzystają z unijnego dofinansowania.

Liczba miejsc na studiach HEBDA jest ograniczona. Może je podjąć tylko 25 osób z dyplomem licencjata. Warunkiem zakwalifikowania się jest posiadanie dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym i przystąpienie do egzaminu wstępnego on-line w jednym z trzech terminów: 23 maja, 23 lipca i 23 września 2019 r. Osoby z najlepszymi wynikami tego egzaminu zostaną przyjęte na studia.

 

!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->